آیا از تغییرات جدید سایت دزفول نیوز راضی هستید
گزینه هاتعداد آراء
خیلی خوب۱۳
خوب۱۱
متوسط۱
ضعیف۵
خیلی بد۱۵

www.dezfoolnews.ir © 2019