آخرین مطالب

برچسب:   "محوطه باستانی"

دستور دادستانی برای شناسایی عاملان تخریب محوطه تاریخی چگاسفلی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با اشاره به طرح شکایت در خصوص آسیب و تعرض به محوطه باستانی چگاسفلی، گفت: «در این خصوص دادستانی با فوریت موضوع را در دستور کار خود قرار داده و دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی صحت و سقم و شناسایی و معرفی عوامل تعرض به این محوطه تاریخی صادر شده است.»

دستور دادستانی برای شناسایی عاملان تخریب محوطه تاریخی چگاسفلی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با اشاره به طرح شکایت در خصوص آسیب و تعرض به محوطه باستانی چگاسفلی، گفت: «در این خصوص دادستانی با فوریت موضوع را در دستور کار خود قرار داده و دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی صحت و سقم و شناسایی و معرفی عوامل تعرض به این محوطه تاریخی صادر شده است.»

دستور دادستانی برای شناسایی عاملان تخریب محوطه تاریخی چگاسفلی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با اشاره به طرح شکایت در خصوص آسیب و تعرض به محوطه باستانی چگاسفلی، گفت: «در این خصوص دادستانی با فوریت موضوع را در دستور کار خود قرار داده و دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی صحت و سقم و شناسایی و معرفی عوامل تعرض به این محوطه تاریخی صادر شده است.»

بچه های شاوور تاریخ شوش را کندوکاو کردند.

روز چهارشنبه چهارم دی ماه محوطه باستانی شوش پذیرای یک گروه دانش آموز علاقه مند از شهر شاوور بود . دانش آموزان چهارم دبستان امامت شاوور با پیگیری آموزگارشان آقای محمد خاکی زاده یک بازدید تاریخی را تجربه کردند .در این برنامه دانش آموزان با دیدن آثار تاریخی در موزه شوش با صنعت و کار زمان های دور شهر شوش آشنا شدند. سپس به قلعه فرانسوی ها رفتند و از قدمت آن آگاهی یافتند. مشاهده وسایل و ابزار کاوش درون قلعه برای بچه ها جالب توجه بود .بازدید از کارگاه ساخت خشت های مرمت و آشنایی با مصالح دوران باستان از دیگر آموزش ها برای این دانش آموزان بود .سر زدن به کاخ آپادانا و مشاهده ستون ها و سرستون های باقیمانده هم جزئی از برنامه بازدید بود.

بچه های شاوور تاریخ شوش را کندوکاو کردند.

روز چهارشنبه چهارم دی ماه محوطه باستانی شوش پذیرای یک گروه دانش آموز علاقه مند از شهر شاوور بود . دانش آموزان چهارم دبستان امامت شاوور با پیگیری آموزگارشان آقای محمد خاکی زاده یک بازدید تاریخی را تجربه کردند .در این برنامه دانش آموزان با دیدن آثار تاریخی در موزه شوش با صنعت و کار زمان های دور شهر شوش آشنا شدند. سپس به قلعه فرانسوی ها رفتند و از قدمت آن آگاهی یافتند. مشاهده وسایل و ابزار کاوش درون قلعه برای بچه ها جالب توجه بود .بازدید از کارگاه ساخت خشت های مرمت و آشنایی با مصالح دوران باستان از دیگر آموزش ها برای این دانش آموزان بود .سر زدن به کاخ آپادانا و مشاهده ستون ها و سرستون های باقیمانده هم جزئی از برنامه بازدید بود.

بچه های شاوور تاریخ شوش را کندوکاو کردند.

روز چهارشنبه چهارم دی ماه محوطه باستانی شوش پذیرای یک گروه دانش آموز علاقه مند از شهر شاوور بود . دانش آموزان چهارم دبستان امامت شاوور با پیگیری آموزگارشان آقای محمد خاکی زاده یک بازدید تاریخی را تجربه کردند .در این برنامه دانش آموزان با دیدن آثار تاریخی در موزه شوش با صنعت و کار زمان های دور شهر شوش آشنا شدند. سپس به قلعه فرانسوی ها رفتند و از قدمت آن آگاهی یافتند. مشاهده وسایل و ابزار کاوش درون قلعه برای بچه ها جالب توجه بود .بازدید از کارگاه ساخت خشت های مرمت و آشنایی با مصالح دوران باستان از دیگر آموزش ها برای این دانش آموزان بود .سر زدن به کاخ آپادانا و مشاهده ستون ها و سرستون های باقیمانده هم جزئی از برنامه بازدید بود.

بچه های شاوور تاریخ شوش را کندوکاو کردند.

روز چهارشنبه چهارم دی ماه محوطه باستانی شوش پذیرای یک گروه دانش آموز علاقه مند از شهر شاوور بود . دانش آموزان چهارم دبستان امامت شاوور با پیگیری آموزگارشان آقای محمد خاکی زاده یک بازدید تاریخی را تجربه کردند .در این برنامه دانش آموزان با دیدن آثار تاریخی در موزه شوش با صنعت و کار زمان های دور شهر شوش آشنا شدند. سپس به قلعه فرانسوی ها رفتند و از قدمت آن آگاهی یافتند. مشاهده وسایل و ابزار کاوش درون قلعه برای بچه ها جالب توجه بود .بازدید از کارگاه ساخت خشت های مرمت و آشنایی با مصالح دوران باستان از دیگر آموزش ها برای این دانش آموزان بود .سر زدن به کاخ آپادانا و مشاهده ستون ها و سرستون های باقیمانده هم جزئی از برنامه بازدید بود.

درآمدی بر کاوشهای انجام شده در محوطه باستانی جوبجی Jubaji واقع در دشت رامهرمز

کاوشهای محوطه جوبجی از کاوشهای مهم دوره ایلامی نو و دوره انتقالی به دوره هخامنشی است که گوشه هایی از تاریخ و باستان شناسی دوره ایلام را آشکار نموده است، ضمن اینکه موجب کشف آثار و اشیاء باستانی بسیاری شده است که به غنای موزه ای کشور افزوده است . مجموعه جوبجی رامهرمز و گنجینه ارجان بهبهان مجموعه ای یکپارچه و در ارتباط با هم بوده و نشانگر اهمیت این حوزه فرهنگی در قلمرو ایلام است که بایستی در چهارچوب یک مدیریت و برنامه پژوهشی باستان شناسی هدفمند مطالعات آن پیگیری و تداوم می یافت ...............

درآمدی بر کاوشهای انجام شده در محوطه باستانی جوبجی Jubaji واقع در دشت رامهرمز

کاوشهای محوطه جوبجی از کاوشهای مهم دوره ایلامی نو و دوره انتقالی به دوره هخامنشی است که گوشه هایی از تاریخ و باستان شناسی دوره ایلام را آشکار نموده است، ضمن اینکه موجب کشف آثار و اشیاء باستانی بسیاری شده است که به غنای موزه ای کشور افزوده است . مجموعه جوبجی رامهرمز و گنجینه ارجان بهبهان مجموعه ای یکپارچه و در ارتباط با هم بوده و نشانگر اهمیت این حوزه فرهنگی در قلمرو ایلام است که بایستی در چهارچوب یک مدیریت و برنامه پژوهشی باستان شناسی هدفمند مطالعات آن پیگیری و تداوم می یافت ...............

درآمدی بر کاوشهای انجام شده در محوطه باستانی جوبجی Jubaji واقع در دشت رامهرمز

کاوشهای محوطه جوبجی از کاوشهای مهم دوره ایلامی نو و دوره انتقالی به دوره هخامنشی است که گوشه هایی از تاریخ و باستان شناسی دوره ایلام را آشکار نموده است، ضمن اینکه موجب کشف آثار و اشیاء باستانی بسیاری شده است که به غنای موزه ای کشور افزوده است . مجموعه جوبجی رامهرمز و گنجینه ارجان بهبهان مجموعه ای یکپارچه و در ارتباط با هم بوده و نشانگر اهمیت این حوزه فرهنگی در قلمرو ایلام است که بایستی در چهارچوب یک مدیریت و برنامه پژوهشی باستان شناسی هدفمند مطالعات آن پیگیری و تداوم می یافت ...............

تاریخچه‌ حقوقی محوطه باستانی شوش

براهیم بیک نیز ذکر می کند که وزیر مختار فرانسه امتیاز کاوش در محوطه های باستانی شوشتر و همدان و غیره را برای کمپانی فرانسه دریافت کرده است و اگرچه ملت ایران از این عوالم بی خبرند، ولی آنها که سوء نتیجه اینگونه امور را می‌دانند در رنج و درد غوطه‌ور گشته اند، که آن همه گنجهای بی پایان موروثی و اجدادی ما را که خاک میهن هزاران سال برای ایرانیان محفوظ داشته، و ملیونها تومان قاجاری ارزش دارند را به یک صلوات فرنگی از دست دادند، در عوض این گنج میرزا علی اصغرخان صدراعظم پانزده هزار تومان برای خود گرفت و امتیاز آن را داد ..........................

تاریخچه‌ حقوقی محوطه باستانی شوش

براهیم بیک نیز ذکر می کند که وزیر مختار فرانسه امتیاز کاوش در محوطه های باستانی شوشتر و همدان و غیره را برای کمپانی فرانسه دریافت کرده است و اگرچه ملت ایران از این عوالم بی خبرند، ولی آنها که سوء نتیجه اینگونه امور را می‌دانند در رنج و درد غوطه‌ور گشته اند، که آن همه گنجهای بی پایان موروثی و اجدادی ما را که خاک میهن هزاران سال برای ایرانیان محفوظ داشته، و ملیونها تومان قاجاری ارزش دارند را به یک صلوات فرنگی از دست دادند، در عوض این گنج میرزا علی اصغرخان صدراعظم پانزده هزار تومان برای خود گرفت و امتیاز آن را داد ..........................

تاریخچه‌ حقوقی محوطه باستانی شوش

براهیم بیک نیز ذکر می کند که وزیر مختار فرانسه امتیاز کاوش در محوطه های باستانی شوشتر و همدان و غیره را برای کمپانی فرانسه دریافت کرده است و اگرچه ملت ایران از این عوالم بی خبرند، ولی آنها که سوء نتیجه اینگونه امور را می‌دانند در رنج و درد غوطه‌ور گشته اند، که آن همه گنجهای بی پایان موروثی و اجدادی ما را که خاک میهن هزاران سال برای ایرانیان محفوظ داشته، و ملیونها تومان قاجاری ارزش دارند را به یک صلوات فرنگی از دست دادند، در عوض این گنج میرزا علی اصغرخان صدراعظم پانزده هزار تومان برای خود گرفت و امتیاز آن را داد ..........................

آخرین مطالب

باران پلاستیکی هم به بازار آمد

هیات رئیسه اصناف دزفول انتخاب شدند

محمدمهدی طباطبایی نژاد در بازدید از جشنواره فیلم کوتاه تهران: سینمای کوتاه سینمای آینده است/ موفقیت فیلم کوتاه از سطح باورها فراتر رفته است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کرد: اختصاص تسهیلات کرونایی به مبلغ 1700 میلیارد تومان برای اهالی فرهنگ و هنر

معاون اول رییس جمهور در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنعت نفت و گاز: بخش نفت و گاز تحریم‌ها و انحصار‌های خارجی را بی اثر کرد

معضل دکل های مخابراتی در مدارس و سوالاتی بی جواب

کشف 117 دستگاه ماینر قاچاق در شهرستان "دزفول"

اعلام نامزدهای مسابقه ملی سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

رییس سازمان سینمایی کشور: مهم‌ترین فیلمسازان ما از سینمای کوتاه معرفی شده‌اند

مجموعه مصاحبه های با موضوع گویش دزفولی - قسمت پنجم (پایان)

معاون بهره برداری شرکت فولاد هرمزگان: یکی از کم نظیرترین تعمیرات سالیانه احیا مستقیم را در فولاد هرمزگان انجام دادیم

مرزهای عراق به روی ایرانی‌ها باز شده است؟

از امروز تا سه شنبه انجام می شود پیش فروش 7 محصول ایران‌خودرو برای تحویل آبان‌ تا دی 1400

رئیس آموزش پرورش :اولویت کاری ما رسیدگی به مناطق محروم و روستایی شهرستان دزفول بوده است

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان لرستان تا 5 بهمن 99

هافینگتن پست در گزارشی نوشت تلاش‌ها برای تخریب مسیر دیپلماسی بایدن در قبال ایران

از امروز تراکنش‌های بدون کد یا شناسه ملی پذیرش نمی‌شوند

وزیر بهداشت اعلام کرد ورود اولین بخش واکسن کرونا به کشور طی روزهای آتی / از عادی انگاری‌ها نگرانم

ورود اولین بخش واکسن کرونا به کشور طی روزهای آتی

رییسی: اجرای بخش عمده‌ سند تحول قضایی، نیازمند اصلاح قوانین است

چرا عنابستانی از خط ویژه می‌رفت؟

رییس بیمارستان طالقانی اهواز عنوان کرد آخرین وضعیت مصدومان حادثه مدرسه کانکسی در دزفول / سوختگی 3 دانش‌آموز و 3 معلم

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از تغییر کفایت سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت هواپیمایی از 100 میلیون دلار به 800 میلیارد تومان خبر داد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری: زیست‌بوم نوآوری با نخستین شهر هوشمند کشور گسترده‌تر می‌شود

تغییر رییس بهزیستی دزفول

نگرانی‌ از افزایش کودک همسری اینبار به دلیل وام ازدواج 100 میلیونی

شورای نگهبان ورود نمی کند؟

ساعت مچی بایدن جنجالی شد

رئیس اتحادیه قنادان اهواز عنوان کرد اخراج پرسنل قنادی‌ها به دلیل مشکلات مالی / افزایش چند برابری مواد اولیه قنادی

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: دی‌ماه امسال خشک‌ترین ماه دی در 10 سال گذشته بوده است.