آخرین مطالب

برچسب:   "داستان"

سیدحسن خمینی: هاشمی مرد صلح و جنگ بود/رابطه امام و آقای هاشمی رابطه مثال زدنی است

در ادامه این سخنرانی گفت: مرحوم هاشمی مرد روزهای سختی بود. مرد فرار نبود. قبل انقلاب تا پای اعدام رفته بود. مرد روزهای سخت جنگ بود. داستان جنگ ما داستان مردم مظلوم در مقابل همه قدرت‌ها بوده است. همه دنیا پشت سر صدام بودند. آقای هاشمی قهرمان صلح و قهرمان جنگ بود.

سیدحسن خمینی: هاشمی مرد صلح و جنگ بود/رابطه امام و آقای هاشمی رابطه مثال زدنی است

در ادامه این سخنرانی گفت: مرحوم هاشمی مرد روزهای سختی بود. مرد فرار نبود. قبل انقلاب تا پای اعدام رفته بود. مرد روزهای سخت جنگ بود. داستان جنگ ما داستان مردم مظلوم در مقابل همه قدرت‌ها بوده است. همه دنیا پشت سر صدام بودند. آقای هاشمی قهرمان صلح و قهرمان جنگ بود.

جنجالی‌ترین تغییرات کتاب‌های درسی

از حذف شعر شاعرانی چون «نیما»، «اخوان» و «سایه»، تصویر دختران از روی جلد و عکس مقبره کوروش گرفته تا تغییر داستان نادر ابراهیمی و «قصه‌های مجید» و نیز حذف نام مولانا از جمله تغییراتی هستند که پای کتاب‌های درسی را به عرصه جنجال کشانده‌اند.

جنجالی‌ترین تغییرات کتاب‌های درسی

از حذف شعر شاعرانی چون «نیما»، «اخوان» و «سایه»، تصویر دختران از روی جلد و عکس مقبره کوروش گرفته تا تغییر داستان نادر ابراهیمی و «قصه‌های مجید» و نیز حذف نام مولانا از جمله تغییراتی هستند که پای کتاب‌های درسی را به عرصه جنجال کشانده‌اند.

جنجالی‌ترین تغییرات کتاب‌های درسی

از حذف شعر شاعرانی چون «نیما»، «اخوان» و «سایه»، تصویر دختران از روی جلد و عکس مقبره کوروش گرفته تا تغییر داستان نادر ابراهیمی و «قصه‌های مجید» و نیز حذف نام مولانا از جمله تغییراتی هستند که پای کتاب‌های درسی را به عرصه جنجال کشانده‌اند.

جنجالی‌ترین تغییرات کتاب‌های درسی

از حذف شعر شاعرانی چون «نیما»، «اخوان» و «سایه»، تصویر دختران از روی جلد و عکس مقبره کوروش گرفته تا تغییر داستان نادر ابراهیمی و «قصه‌های مجید» و نیز حذف نام مولانا از جمله تغییراتی هستند که پای کتاب‌های درسی را به عرصه جنجال کشانده‌اند.

محمدعلی زم و یک منبع آگاه از چند و چون اجرای حکم مدیر کانال آمدنیوز گفتند دو روایت از دیدار پیش از اعدام

«مسوول پرونده گفت روح‌الله نگران نباش، این گریه‌ها اشک شوق دیدار توست. اگر حکم تأیید شده باشد که به این سادگی نیست، اجرای آن فرآیندی دارد که ما به تو خواهیم گفت!» این بخشی از روایت محمدعلی زم از آخرین لحظه‌های زندگی روح‌الله زم است که 22 مهرماه 98 باتوجه به آنچه «فریب اطلاعاتی» اعلام شد، بازداشت و به کشور بازگردانده شد و 425 روز بعد بامداد 22 آذرماه 99 اعدام شد. روایتی با عنوان «قصه روح‌الله» که محمدعلی زم در آن، ماجرای دیدار اعضای خانواده روح‌الله زم با مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز نوشته و از سوی دیگر آن‌ طور که فارس و تسنیم به ‌نقل یک منبع آگاه در دستگاه قضایی گزارش دادند، این روایت، «داستان‌سرایی تخیلی» و حاوی «اطلاعاتی کذب» و البته با دورنمای «احساسی» است.

محمدعلی زم و یک منبع آگاه از چند و چون اجرای حکم مدیر کانال آمدنیوز گفتند دو روایت از دیدار پیش از اعدام

«مسوول پرونده گفت روح‌الله نگران نباش، این گریه‌ها اشک شوق دیدار توست. اگر حکم تأیید شده باشد که به این سادگی نیست، اجرای آن فرآیندی دارد که ما به تو خواهیم گفت!» این بخشی از روایت محمدعلی زم از آخرین لحظه‌های زندگی روح‌الله زم است که 22 مهرماه 98 باتوجه به آنچه «فریب اطلاعاتی» اعلام شد، بازداشت و به کشور بازگردانده شد و 425 روز بعد بامداد 22 آذرماه 99 اعدام شد. روایتی با عنوان «قصه روح‌الله» که محمدعلی زم در آن، ماجرای دیدار اعضای خانواده روح‌الله زم با مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز نوشته و از سوی دیگر آن‌ طور که فارس و تسنیم به ‌نقل یک منبع آگاه در دستگاه قضایی گزارش دادند، این روایت، «داستان‌سرایی تخیلی» و حاوی «اطلاعاتی کذب» و البته با دورنمای «احساسی» است.

محمدعلی زم و یک منبع آگاه از چند و چون اجرای حکم مدیر کانال آمدنیوز گفتند دو روایت از دیدار پیش از اعدام

«مسوول پرونده گفت روح‌الله نگران نباش، این گریه‌ها اشک شوق دیدار توست. اگر حکم تأیید شده باشد که به این سادگی نیست، اجرای آن فرآیندی دارد که ما به تو خواهیم گفت!» این بخشی از روایت محمدعلی زم از آخرین لحظه‌های زندگی روح‌الله زم است که 22 مهرماه 98 باتوجه به آنچه «فریب اطلاعاتی» اعلام شد، بازداشت و به کشور بازگردانده شد و 425 روز بعد بامداد 22 آذرماه 99 اعدام شد. روایتی با عنوان «قصه روح‌الله» که محمدعلی زم در آن، ماجرای دیدار اعضای خانواده روح‌الله زم با مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز نوشته و از سوی دیگر آن‌ طور که فارس و تسنیم به ‌نقل یک منبع آگاه در دستگاه قضایی گزارش دادند، این روایت، «داستان‌سرایی تخیلی» و حاوی «اطلاعاتی کذب» و البته با دورنمای «احساسی» است.

محمدعلی زم و یک منبع آگاه از چند و چون اجرای حکم مدیر کانال آمدنیوز گفتند دو روایت از دیدار پیش از اعدام

«مسوول پرونده گفت روح‌الله نگران نباش، این گریه‌ها اشک شوق دیدار توست. اگر حکم تأیید شده باشد که به این سادگی نیست، اجرای آن فرآیندی دارد که ما به تو خواهیم گفت!» این بخشی از روایت محمدعلی زم از آخرین لحظه‌های زندگی روح‌الله زم است که 22 مهرماه 98 باتوجه به آنچه «فریب اطلاعاتی» اعلام شد، بازداشت و به کشور بازگردانده شد و 425 روز بعد بامداد 22 آذرماه 99 اعدام شد. روایتی با عنوان «قصه روح‌الله» که محمدعلی زم در آن، ماجرای دیدار اعضای خانواده روح‌الله زم با مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز نوشته و از سوی دیگر آن‌ طور که فارس و تسنیم به ‌نقل یک منبع آگاه در دستگاه قضایی گزارش دادند، این روایت، «داستان‌سرایی تخیلی» و حاوی «اطلاعاتی کذب» و البته با دورنمای «احساسی» است.

حِط و حِطِرَه

روزگاران قدیم ودر زمستان های سرد و طولانی ،مردم فرصت زیادی برای دور هم بودن وصحبت کردن داشتند. در روزگار بی برقی و نبود رسانه ها ،مردم برای کوتاه کردن شب های طولانی زمستان، دور آتش می نشستند و برای هم حرفهای سر گرم کننده تعریف می کردند. به جز خاطره و قصه و داستان ، یکی از روش های سر گرم کننده ، شیرین و پر طرفدار در زبان محلی ما "حِط کردن" و یا " حِطِرَه بافتن " بود. شاید به سادگی نتوان حِط کردن را به فارسی معنی کرد. حط کردن نوعی حرفهای شیرین فانتزی یا آسمون و ریسمون به هم بافتن بود.

حِط و حِطِرَه

روزگاران قدیم ودر زمستان های سرد و طولانی ،مردم فرصت زیادی برای دور هم بودن وصحبت کردن داشتند. در روزگار بی برقی و نبود رسانه ها ،مردم برای کوتاه کردن شب های طولانی زمستان، دور آتش می نشستند و برای هم حرفهای سر گرم کننده تعریف می کردند. به جز خاطره و قصه و داستان ، یکی از روش های سر گرم کننده ، شیرین و پر طرفدار در زبان محلی ما "حِط کردن" و یا " حِطِرَه بافتن " بود. شاید به سادگی نتوان حِط کردن را به فارسی معنی کرد. حط کردن نوعی حرفهای شیرین فانتزی یا آسمون و ریسمون به هم بافتن بود.

خوزستان، بزنگاه تغییر اقلیم؛ داستان جلگه خوزستان و سیلابی شدن در بارش‌های سیلابی/چالش‌های عدم توفیق در زهکشی

مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور معتقد است در خوزستان همیشه آب جریان داشته و رخدادهای چند سانتی‌متری، کیلومترها پژواک خواهد داشت که عمده‌ترین دلیل آن تغییر اقلیم است؛ از این رو این استان در بزنگاه تغییر اقلیم قرار دارد و در صورتی که برای مواجهه و سازگاری آماده شویم، پیروز این نبرد هستیم، در غیر این صورت زور طبیعت از زور انسان بیشتر است.

خوزستان، بزنگاه تغییر اقلیم؛ داستان جلگه خوزستان و سیلابی شدن در بارش‌های سیلابی/چالش‌های عدم توفیق در زهکشی

مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور معتقد است در خوزستان همیشه آب جریان داشته و رخدادهای چند سانتی‌متری، کیلومترها پژواک خواهد داشت که عمده‌ترین دلیل آن تغییر اقلیم است؛ از این رو این استان در بزنگاه تغییر اقلیم قرار دارد و در صورتی که برای مواجهه و سازگاری آماده شویم، پیروز این نبرد هستیم، در غیر این صورت زور طبیعت از زور انسان بیشتر است.

خوزستان، بزنگاه تغییر اقلیم؛ داستان جلگه خوزستان و سیلابی شدن در بارش‌های سیلابی/چالش‌های عدم توفیق در زهکشی

مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور معتقد است در خوزستان همیشه آب جریان داشته و رخدادهای چند سانتی‌متری، کیلومترها پژواک خواهد داشت که عمده‌ترین دلیل آن تغییر اقلیم است؛ از این رو این استان در بزنگاه تغییر اقلیم قرار دارد و در صورتی که برای مواجهه و سازگاری آماده شویم، پیروز این نبرد هستیم، در غیر این صورت زور طبیعت از زور انسان بیشتر است.

خوزستان، بزنگاه تغییر اقلیم؛ داستان جلگه خوزستان و سیلابی شدن در بارش‌های سیلابی/چالش‌های عدم توفیق در زهکشی

مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور معتقد است در خوزستان همیشه آب جریان داشته و رخدادهای چند سانتی‌متری، کیلومترها پژواک خواهد داشت که عمده‌ترین دلیل آن تغییر اقلیم است؛ از این رو این استان در بزنگاه تغییر اقلیم قرار دارد و در صورتی که برای مواجهه و سازگاری آماده شویم، پیروز این نبرد هستیم، در غیر این صورت زور طبیعت از زور انسان بیشتر است.

داستان غم انگیز به گل نشسته‌ها؛ خودکشی نهنگ‌ها و دست خالی ما برای ابزار تحقیقاتی

مرگ دسته جمعی نهنگ‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ ولی پیدا شدن دو لاشه نهنگ در آب‌های خلیج فارس موجب شده است که انگشت اتهام فعالان این عرصه به سمت نبود زیر ساخت‌های تحقیقاتی برای پایش این آبزیان غول پیکر خلیج فارس و نبود امکانات آزمایشگاهی نشانه رود، ضمن آنکه آنها وجود آلودگی‌های آب‌ها را از دیگر دلایل مؤثر در مرگ این آبزیان می‌دانند.

داستان غم انگیز به گل نشسته‌ها؛ خودکشی نهنگ‌ها و دست خالی ما برای ابزار تحقیقاتی

مرگ دسته جمعی نهنگ‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ ولی پیدا شدن دو لاشه نهنگ در آب‌های خلیج فارس موجب شده است که انگشت اتهام فعالان این عرصه به سمت نبود زیر ساخت‌های تحقیقاتی برای پایش این آبزیان غول پیکر خلیج فارس و نبود امکانات آزمایشگاهی نشانه رود، ضمن آنکه آنها وجود آلودگی‌های آب‌ها را از دیگر دلایل مؤثر در مرگ این آبزیان می‌دانند.

داستان غم انگیز به گل نشسته‌ها؛ خودکشی نهنگ‌ها و دست خالی ما برای ابزار تحقیقاتی

مرگ دسته جمعی نهنگ‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ ولی پیدا شدن دو لاشه نهنگ در آب‌های خلیج فارس موجب شده است که انگشت اتهام فعالان این عرصه به سمت نبود زیر ساخت‌های تحقیقاتی برای پایش این آبزیان غول پیکر خلیج فارس و نبود امکانات آزمایشگاهی نشانه رود، ضمن آنکه آنها وجود آلودگی‌های آب‌ها را از دیگر دلایل مؤثر در مرگ این آبزیان می‌دانند.

داستان غم انگیز به گل نشسته‌ها؛ خودکشی نهنگ‌ها و دست خالی ما برای ابزار تحقیقاتی

مرگ دسته جمعی نهنگ‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ ولی پیدا شدن دو لاشه نهنگ در آب‌های خلیج فارس موجب شده است که انگشت اتهام فعالان این عرصه به سمت نبود زیر ساخت‌های تحقیقاتی برای پایش این آبزیان غول پیکر خلیج فارس و نبود امکانات آزمایشگاهی نشانه رود، ضمن آنکه آنها وجود آلودگی‌های آب‌ها را از دیگر دلایل مؤثر در مرگ این آبزیان می‌دانند.

۳ خوزستانی در فینال جشنواره داستان صوتی کیش

دبیر هنری نخستین جشنواره داستان صوتی کیش به نام "واگویه‌های جنوب" از مشخص شدن هشت فینالیست این رویداد و حضور سه خوزستانی در جمع فینالیست ها خبر داد.

۳ خوزستانی در فینال جشنواره داستان صوتی کیش

دبیر هنری نخستین جشنواره داستان صوتی کیش به نام "واگویه‌های جنوب" از مشخص شدن هشت فینالیست این رویداد و حضور سه خوزستانی در جمع فینالیست ها خبر داد.

۳ خوزستانی در فینال جشنواره داستان صوتی کیش

دبیر هنری نخستین جشنواره داستان صوتی کیش به نام "واگویه‌های جنوب" از مشخص شدن هشت فینالیست این رویداد و حضور سه خوزستانی در جمع فینالیست ها خبر داد.

۳ خوزستانی در فینال جشنواره داستان صوتی کیش

دبیر هنری نخستین جشنواره داستان صوتی کیش به نام "واگویه‌های جنوب" از مشخص شدن هشت فینالیست این رویداد و حضور سه خوزستانی در جمع فینالیست ها خبر داد.

«هشت آذر داستانی است که برنده و بازنده آن را رها نمی‌کنند

روزنامه دنیای‌ اقتصاد نوشت: «هشت آذر داستانی است که برنده و بازنده آن را رها نمی‌کنند. در ایران پرداختن به بازی با استرالیا و صعود حماسی تیم ملی به جام‌ جهانی 98 فرانسه بعد از 23 سال حمل بر عقب‌افتادگی و فقر در تولید خاطرات جدید می‌شود اما جالب است بدانید استرالیایی‌ها هم هنوز آن کابوس را فراموش نکرده‌اند.

«هشت آذر داستانی است که برنده و بازنده آن را رها نمی‌کنند

روزنامه دنیای‌ اقتصاد نوشت: «هشت آذر داستانی است که برنده و بازنده آن را رها نمی‌کنند. در ایران پرداختن به بازی با استرالیا و صعود حماسی تیم ملی به جام‌ جهانی 98 فرانسه بعد از 23 سال حمل بر عقب‌افتادگی و فقر در تولید خاطرات جدید می‌شود اما جالب است بدانید استرالیایی‌ها هم هنوز آن کابوس را فراموش نکرده‌اند.

«هشت آذر داستانی است که برنده و بازنده آن را رها نمی‌کنند

روزنامه دنیای‌ اقتصاد نوشت: «هشت آذر داستانی است که برنده و بازنده آن را رها نمی‌کنند. در ایران پرداختن به بازی با استرالیا و صعود حماسی تیم ملی به جام‌ جهانی 98 فرانسه بعد از 23 سال حمل بر عقب‌افتادگی و فقر در تولید خاطرات جدید می‌شود اما جالب است بدانید استرالیایی‌ها هم هنوز آن کابوس را فراموش نکرده‌اند.

«هشت آذر داستانی است که برنده و بازنده آن را رها نمی‌کنند

روزنامه دنیای‌ اقتصاد نوشت: «هشت آذر داستانی است که برنده و بازنده آن را رها نمی‌کنند. در ایران پرداختن به بازی با استرالیا و صعود حماسی تیم ملی به جام‌ جهانی 98 فرانسه بعد از 23 سال حمل بر عقب‌افتادگی و فقر در تولید خاطرات جدید می‌شود اما جالب است بدانید استرالیایی‌ها هم هنوز آن کابوس را فراموش نکرده‌اند.

کابوس‌ها از پشت دروازه باغشاه به حیاط بیمارستان لقمان رسیدند؟

این داستان تمام نشدنی بعد از مدت‌ها بار دیگر به چشم آمده آن‌هم وقتی حرف و حدیث‌ها برای تبدیل خانه‌ای که به قبرستان ملک المتکلمین و صوراسرافیل تبدیل شده بود، به پارکینگ قوت گرفت، هر چند، ساعاتی بعد رییس سازمان زیباسازی آن را به طور کامل تکذیب کرد.

کابوس‌ها از پشت دروازه باغشاه به حیاط بیمارستان لقمان رسیدند؟

این داستان تمام نشدنی بعد از مدت‌ها بار دیگر به چشم آمده آن‌هم وقتی حرف و حدیث‌ها برای تبدیل خانه‌ای که به قبرستان ملک المتکلمین و صوراسرافیل تبدیل شده بود، به پارکینگ قوت گرفت، هر چند، ساعاتی بعد رییس سازمان زیباسازی آن را به طور کامل تکذیب کرد.

کابوس‌ها از پشت دروازه باغشاه به حیاط بیمارستان لقمان رسیدند؟

این داستان تمام نشدنی بعد از مدت‌ها بار دیگر به چشم آمده آن‌هم وقتی حرف و حدیث‌ها برای تبدیل خانه‌ای که به قبرستان ملک المتکلمین و صوراسرافیل تبدیل شده بود، به پارکینگ قوت گرفت، هر چند، ساعاتی بعد رییس سازمان زیباسازی آن را به طور کامل تکذیب کرد.

یک سبد انجیر (ادبیات) ۴

بحثی پیرامون شخصیت در داستان و چالش های جدید شخصیت پردازی و تغییر جایگاه شخصیت در داستان امروزی

یک سبد انجیر (ادبیات) ۴

بحثی پیرامون شخصیت در داستان و چالش های جدید شخصیت پردازی و تغییر جایگاه شخصیت در داستان امروزی

مولانا و شمس ، ویرانگری که معجزه آفرید

شمس در زندگی مولانا زلزله انداخت و معجزه ی او ماندگار شد. شمس تعبیر رویای مولانا بود؛ مکاشفه ای که به حقیقت پیوست ، گره های کور مولانا را گشود ، گشایشی که به او امکان داد ، زنجیر قیود قراردادی را از روح خود بگشاید ، ساختار شکنی مفاهیم کند و تا فراخنای هستی پرواز کند. کاری که شمس با مولانا کرد ؛ کاری بود که با پرنده ای اسیر می توان کرد. مولانا حقیقت هستی دوباره ی خود را در داستان طوطی و بازرگان می سراید و تسلیم شدن انسان را در برابر حقیقت ، بال پرواز انسان معرفی می کند. ازمودم عقل دوراندیش را / بعد از این دیوانه سازم خویش را

مولانا و شمس ، ویرانگری که معجزه آفرید

شمس در زندگی مولانا زلزله انداخت و معجزه ی او ماندگار شد. شمس تعبیر رویای مولانا بود؛ مکاشفه ای که به حقیقت پیوست ، گره های کور مولانا را گشود ، گشایشی که به او امکان داد ، زنجیر قیود قراردادی را از روح خود بگشاید ، ساختار شکنی مفاهیم کند و تا فراخنای هستی پرواز کند. کاری که شمس با مولانا کرد ؛ کاری بود که با پرنده ای اسیر می توان کرد. مولانا حقیقت هستی دوباره ی خود را در داستان طوطی و بازرگان می سراید و تسلیم شدن انسان را در برابر حقیقت ، بال پرواز انسان معرفی می کند. ازمودم عقل دوراندیش را / بعد از این دیوانه سازم خویش را

یک سبد انجیر (ادبیات)۳

بحثی ادبی پیرامون راوی و روایت در داستان مدرن و پست مدرن

«اسماعیل به روایت هاجر» نگاه زنانه به هجوم خرمشهر

شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی مستند «اسماعیل به روایت هاجر» (La historia de Esmail contada por Hayar) را که داستان بانوانی است که هنگام هجوم رژیم صدام به خرمشهر در شهر حضور داشتند ، روی آنتن می برد.

«اسماعیل به روایت هاجر» نگاه زنانه به هجوم خرمشهر

شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی مستند «اسماعیل به روایت هاجر» (La historia de Esmail contada por Hayar) را که داستان بانوانی است که هنگام هجوم رژیم صدام به خرمشهر در شهر حضور داشتند ، روی آنتن می برد.

«اسماعیل به روایت هاجر» نگاه زنانه به هجوم خرمشهر

شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی مستند «اسماعیل به روایت هاجر» (La historia de Esmail contada por Hayar) را که داستان بانوانی است که هنگام هجوم رژیم صدام به خرمشهر در شهر حضور داشتند ، روی آنتن می برد.

«اسماعیل به روایت هاجر» نگاه زنانه به هجوم خرمشهر

شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی مستند «اسماعیل به روایت هاجر» (La historia de Esmail contada por Hayar) را که داستان بانوانی است که هنگام هجوم رژیم صدام به خرمشهر در شهر حضور داشتند ، روی آنتن می برد.

«اسماعیل به روایت هاجر» نگاه زنانه به هجوم خرمشهر

شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی مستند «اسماعیل به روایت هاجر» (La historia de Esmail contada por Hayar) را که داستان بانوانی است که هنگام هجوم رژیم صدام به خرمشهر در شهر حضور داشتند ، روی آنتن می برد.

فیلم کوتاه داستانی " نیمکت " به نویسندگی و کارگردانی آقای سید آرش حسینی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار صبح ملت نیو ز -فیلم کوتاه داستانی " نیمکت " به نویسندگی و کارگردانی آقای سید آرش حسینی به پایان رسید. سیدآرش حسینی سالهاست که به عنوان دستیارکارگردان، مدیربرنامه ریزی و تولید فیلم، تهیه کننده، کارگردان، منتقد و مدرس سینما مشغول به فعالیت است. محتوای فیلم "نیمکت" تجربه چند نظریه شخصی کارگردان است که ریشه در علوم روانشناسی، فلسفه و عرفان دارد و نیز پاسخی است به برخی از سوالات ذهنی خودآگاه و ناخودآگاه ایشان ...

فیلم کوتاه داستانی " نیمکت " به نویسندگی و کارگردانی آقای سید آرش حسینی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار صبح ملت نیو ز -فیلم کوتاه داستانی " نیمکت " به نویسندگی و کارگردانی آقای سید آرش حسینی به پایان رسید. سیدآرش حسینی سالهاست که به عنوان دستیارکارگردان، مدیربرنامه ریزی و تولید فیلم، تهیه کننده، کارگردان، منتقد و مدرس سینما مشغول به فعالیت است. محتوای فیلم "نیمکت" تجربه چند نظریه شخصی کارگردان است که ریشه در علوم روانشناسی، فلسفه و عرفان دارد و نیز پاسخی است به برخی از سوالات ذهنی خودآگاه و ناخودآگاه ایشان ...

فیلم کوتاه داستانی " نیمکت " به نویسندگی و کارگردانی آقای سید آرش حسینی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار صبح ملت نیو ز -فیلم کوتاه داستانی " نیمکت " به نویسندگی و کارگردانی آقای سید آرش حسینی به پایان رسید. سیدآرش حسینی سالهاست که به عنوان دستیارکارگردان، مدیربرنامه ریزی و تولید فیلم، تهیه کننده، کارگردان، منتقد و مدرس سینما مشغول به فعالیت است. محتوای فیلم "نیمکت" تجربه چند نظریه شخصی کارگردان است که ریشه در علوم روانشناسی، فلسفه و عرفان دارد و نیز پاسخی است به برخی از سوالات ذهنی خودآگاه و ناخودآگاه ایشان ...

پرده درویشی

پرده درویشی* نام دیگری از نقاشی دوران قاجاری است . که در دوره پهلوی اول به دلیل ممانعت از برگزاری مجالس روضه و عزاداری امام حسین "ع" ترسیم و نمایش اینگونه از موضوعات ابداع گردید . این شیوه ترکیبی از نمایش تابلو ، سخنوری و نمایش اجرایی بود که راوی ( نقال ) با معرکه گرفتن در فضاهای پرجمعیت عمومی به شرح داستان از روی تصاویر می پرداخت .

پرده درویشی

پرده درویشی* نام دیگری از نقاشی دوران قاجاری است . که در دوره پهلوی اول به دلیل ممانعت از برگزاری مجالس روضه و عزاداری امام حسین "ع" ترسیم و نمایش اینگونه از موضوعات ابداع گردید . این شیوه ترکیبی از نمایش تابلو ، سخنوری و نمایش اجرایی بود که راوی ( نقال ) با معرکه گرفتن در فضاهای پرجمعیت عمومی به شرح داستان از روی تصاویر می پرداخت .

پرده درویشی

پرده درویشی* نام دیگری از نقاشی دوران قاجاری است . که در دوره پهلوی اول به دلیل ممانعت از برگزاری مجالس روضه و عزاداری امام حسین "ع" ترسیم و نمایش اینگونه از موضوعات ابداع گردید . این شیوه ترکیبی از نمایش تابلو ، سخنوری و نمایش اجرایی بود که راوی ( نقال ) با معرکه گرفتن در فضاهای پرجمعیت عمومی به شرح داستان از روی تصاویر می پرداخت .

کافه سایه به بهمن مفید تقدیم شد

پنج شنبه شب خانه نمایش مهرگان درمیان استقبال خوب تماشاگران میزبان اجراخوانی کافه سایه با طراحی و کارگردانی حمید عبدالحسینی و به تهیه کنندگی منصور یزدانی بود . این نمایش که دربرگیرنده ی سه داستان در سه مقطع زمانی می باشد به قلم ابراهیم عادل نیانگاشته شده که به عنوان محصولی از موسسه فرهنگی هنری تصویریزدان ایرانیان به روی صحنه رفت و سینا شهری ، ساناز تفکری ،افشین کامیاب فرد ، فرزاد دشتی ، فرهاد ابری ، آرام طالشی و هانیه عادل زاده به عنوان نقش خوان به ترتیب روی صحنه قرارگرفتند .

کافه سایه به بهمن مفید تقدیم شد

پنج شنبه شب خانه نمایش مهرگان درمیان استقبال خوب تماشاگران میزبان اجراخوانی کافه سایه با طراحی و کارگردانی حمید عبدالحسینی و به تهیه کنندگی منصور یزدانی بود . این نمایش که دربرگیرنده ی سه داستان در سه مقطع زمانی می باشد به قلم ابراهیم عادل نیانگاشته شده که به عنوان محصولی از موسسه فرهنگی هنری تصویریزدان ایرانیان به روی صحنه رفت و سینا شهری ، ساناز تفکری ،افشین کامیاب فرد ، فرزاد دشتی ، فرهاد ابری ، آرام طالشی و هانیه عادل زاده به عنوان نقش خوان به ترتیب روی صحنه قرارگرفتند .

یک سبد انجیر

صفحه یک سبد انجیر محلی است برای نقد و بررسی شعر و داستان نویسندگان جوان و آموزش فنون شاعری و نویسندگی

اندرز خسرو انوشیروان بر نگین انگشترش:《به مه نه مه به》 ((سعید دیناروند))

امام محمد غزالی در کتاب نصایح الملوک، داستان های زیادی از پادشاهان نقل می کند و حکایتی در زمان مامون خلیفه عباسی، در مورد،عدل و داد خسرو انوشیروان که بر نگین انگشترش، به زبان پهلوی ساسانی نوشته شده،《به مه نه مه به》به واکاوی این جمله و دیگر داستان های مرتبط می پردازیم.

اندرز خسرو انوشیروان بر نگین انگشترش:《به مه نه مه به》 ((سعید دیناروند))

امام محمد غزالی در کتاب نصایح الملوک، داستان های زیادی از پادشاهان نقل می کند و حکایتی در زمان مامون خلیفه عباسی، در مورد،عدل و داد خسرو انوشیروان که بر نگین انگشترش، به زبان پهلوی ساسانی نوشته شده،《به مه نه مه به》به واکاوی این جمله و دیگر داستان های مرتبط می پردازیم.

اندرز خسرو انوشیروان بر نگین انگشترش:《به مه نه مه به》 ((سعید دیناروند))

امام محمد غزالی در کتاب نصایح الملوک، داستان های زیادی از پادشاهان نقل می کند و حکایتی در زمان مامون خلیفه عباسی، در مورد،عدل و داد خسرو انوشیروان که بر نگین انگشترش، به زبان پهلوی ساسانی نوشته شده،《به مه نه مه به》به واکاوی این جمله و دیگر داستان های مرتبط می پردازیم.

اندرز خسرو انوشیروان بر نگین انگشترش:《به مه نه مه به》 ((سعید دیناروند))

امام محمد غزالی در کتاب نصایح الملوک، داستان های زیادی از پادشاهان نقل می کند و حکایتی در زمان مامون خلیفه عباسی، در مورد،عدل و داد خسرو انوشیروان که بر نگین انگشترش، به زبان پهلوی ساسانی نوشته شده،《به مه نه مه به》به واکاوی این جمله و دیگر داستان های مرتبط می پردازیم.

اندرز خسرو انوشیروان بر نگین انگشترش:《به مه نه مه به》 ((سعید دیناروند))

امام محمد غزالی در کتاب نصایح الملوک، داستان های زیادی از پادشاهان نقل می کند و حکایتی در زمان مامون خلیفه عباسی، در مورد،عدل و داد خسرو انوشیروان که بر نگین انگشترش، به زبان پهلوی ساسانی نوشته شده،《به مه نه مه به》به واکاوی این جمله و دیگر داستان های مرتبط می پردازیم.

اندرز خسرو انوشیروان بر نگین انگشترش:《به مه نه مه به》 ((سعید دیناروند))

امام محمد غزالی در کتاب نصایح الملوک، داستان های زیادی از پادشاهان نقل می کند و حکایتی در زمان مامون خلیفه عباسی، در مورد،عدل و داد خسرو انوشیروان که بر نگین انگشترش، به زبان پهلوی ساسانی نوشته شده،《به مه نه مه به》به واکاوی این جمله و دیگر داستان های مرتبط می پردازیم.

کبوتر حرم و ننه حاجی /داستان

ننه حاجی رو خوب می شناختم ماجراها باهاش داشتیم. خودش بارها می رفت مشهد و کمتر از شیش ماه هم نمی موند و حالا از خدا خواسته یه همسفر هم پیدا کرده بود

کبوتر حرم و ننه حاجی /داستان

ننه حاجی رو خوب می شناختم ماجراها باهاش داشتیم. خودش بارها می رفت مشهد و کمتر از شیش ماه هم نمی موند و حالا از خدا خواسته یه همسفر هم پیدا کرده بود

کبوتر حرم و ننه حاجی /داستان

ننه حاجی رو خوب می شناختم ماجراها باهاش داشتیم. خودش بارها می رفت مشهد و کمتر از شیش ماه هم نمی موند و حالا از خدا خواسته یه همسفر هم پیدا کرده بود

داستان بوم نقاشی مدرسه

داستان بوم نقاشی مدرسه (( نویسنده : مبینا سلیمانی (امیدیه) ))

داستان بوم نقاشی مدرسه

داستان بوم نقاشی مدرسه (( نویسنده : مبینا سلیمانی (امیدیه) ))

داستان بوم نقاشی مدرسه

داستان بوم نقاشی مدرسه (( نویسنده : مبینا سلیمانی (امیدیه) ))

داستان بوم نقاشی مدرسه

داستان بوم نقاشی مدرسه (( نویسنده : مبینا سلیمانی (امیدیه) ))

داستان بوم نقاشی مدرسه

داستان بوم نقاشی مدرسه (( نویسنده : مبینا سلیمانی (امیدیه) ))

قسمت سوم و پایانی داستان جنجال عسب سواری در کوچه خیابان های دزفول

خیال‌بافی را کنار گذاشتم، پریدم روی گردهٔ تیرتخش؛ نیمه‌های طنابی را که به دور گردن و پَکْ‌وپُوز عسب بسته شده بود با دست چپم محکم گرفتم و با دست راست قسمت انتهایی و دراز طناب را شلاق‌وار چپ و راست بر پشت تیرتخش زدم و آن‌قدر عجله داشتم که تمام کمرم از ضربه‌های طناب قرمز شده بود اما اصلاً اهمیت نمی‌دادم.

قسمت سوم و پایانی داستان جنجال عسب سواری در کوچه خیابان های دزفول

خیال‌بافی را کنار گذاشتم، پریدم روی گردهٔ تیرتخش؛ نیمه‌های طنابی را که به دور گردن و پَکْ‌وپُوز عسب بسته شده بود با دست چپم محکم گرفتم و با دست راست قسمت انتهایی و دراز طناب را شلاق‌وار چپ و راست بر پشت تیرتخش زدم و آن‌قدر عجله داشتم که تمام کمرم از ضربه‌های طناب قرمز شده بود اما اصلاً اهمیت نمی‌دادم.

قسمت سوم و پایانی داستان جنجال عسب سواری در کوچه خیابان های دزفول

خیال‌بافی را کنار گذاشتم، پریدم روی گردهٔ تیرتخش؛ نیمه‌های طنابی را که به دور گردن و پَکْ‌وپُوز عسب بسته شده بود با دست چپم محکم گرفتم و با دست راست قسمت انتهایی و دراز طناب را شلاق‌وار چپ و راست بر پشت تیرتخش زدم و آن‌قدر عجله داشتم که تمام کمرم از ضربه‌های طناب قرمز شده بود اما اصلاً اهمیت نمی‌دادم.

قسمت سوم و پایانی داستان جنجال عسب سواری در کوچه خیابان های دزفول

خیال‌بافی را کنار گذاشتم، پریدم روی گردهٔ تیرتخش؛ نیمه‌های طنابی را که به دور گردن و پَکْ‌وپُوز عسب بسته شده بود با دست چپم محکم گرفتم و با دست راست قسمت انتهایی و دراز طناب را شلاق‌وار چپ و راست بر پشت تیرتخش زدم و آن‌قدر عجله داشتم که تمام کمرم از ضربه‌های طناب قرمز شده بود اما اصلاً اهمیت نمی‌دادم.

قسمت سوم و پایانی داستان جنجال عسب سواری در کوچه خیابان های دزفول

خیال‌بافی را کنار گذاشتم، پریدم روی گردهٔ تیرتخش؛ نیمه‌های طنابی را که به دور گردن و پَکْ‌وپُوز عسب بسته شده بود با دست چپم محکم گرفتم و با دست راست قسمت انتهایی و دراز طناب را شلاق‌وار چپ و راست بر پشت تیرتخش زدم و آن‌قدر عجله داشتم که تمام کمرم از ضربه‌های طناب قرمز شده بود اما اصلاً اهمیت نمی‌دادم.

قسمت سوم و پایانی داستان جنجال عسب سواری در کوچه خیابان های دزفول

خیال‌بافی را کنار گذاشتم، پریدم روی گردهٔ تیرتخش؛ نیمه‌های طنابی را که به دور گردن و پَکْ‌وپُوز عسب بسته شده بود با دست چپم محکم گرفتم و با دست راست قسمت انتهایی و دراز طناب را شلاق‌وار چپ و راست بر پشت تیرتخش زدم و آن‌قدر عجله داشتم که تمام کمرم از ضربه‌های طناب قرمز شده بود اما اصلاً اهمیت نمی‌دادم.

قسمت سوم و پایانی داستان جنجال عسب سواری در کوچه خیابان های دزفول

خیال‌بافی را کنار گذاشتم، پریدم روی گردهٔ تیرتخش؛ نیمه‌های طنابی را که به دور گردن و پَکْ‌وپُوز عسب بسته شده بود با دست چپم محکم گرفتم و با دست راست قسمت انتهایی و دراز طناب را شلاق‌وار چپ و راست بر پشت تیرتخش زدم و آن‌قدر عجله داشتم که تمام کمرم از ضربه‌های طناب قرمز شده بود اما اصلاً اهمیت نمی‌دادم.

لغت نامه داستان عسب سواری درکوچه خیابان های دزفول

تعریفی از واژگان محلی بکار رفته در داستان سه قسمتی جنجال عسب سواری در کوچه خیابان‌های دزفول که با توجه به ذیق وقت اصلاحاتی بر کلمات و معانی بکار رفته در آن‌ها اعمال شده که از نظر خوانندگان می گذرد. امید است با تمام کم و کاستی ها پذیرای نظر عزیزان باشد.

لغت نامه داستان عسب سواری درکوچه خیابان های دزفول

تعریفی از واژگان محلی بکار رفته در داستان سه قسمتی جنجال عسب سواری در کوچه خیابان‌های دزفول که با توجه به ذیق وقت اصلاحاتی بر کلمات و معانی بکار رفته در آن‌ها اعمال شده که از نظر خوانندگان می گذرد. امید است با تمام کم و کاستی ها پذیرای نظر عزیزان باشد.

لغت نامه داستان عسب سواری درکوچه خیابان های دزفول

تعریفی از واژگان محلی بکار رفته در داستان سه قسمتی جنجال عسب سواری در کوچه خیابان‌های دزفول که با توجه به ذیق وقت اصلاحاتی بر کلمات و معانی بکار رفته در آن‌ها اعمال شده که از نظر خوانندگان می گذرد. امید است با تمام کم و کاستی ها پذیرای نظر عزیزان باشد.

لغت نامه داستان عسب سواری درکوچه خیابان های دزفول

تعریفی از واژگان محلی بکار رفته در داستان سه قسمتی جنجال عسب سواری در کوچه خیابان‌های دزفول که با توجه به ذیق وقت اصلاحاتی بر کلمات و معانی بکار رفته در آن‌ها اعمال شده که از نظر خوانندگان می گذرد. امید است با تمام کم و کاستی ها پذیرای نظر عزیزان باشد.

لغت نامه داستان عسب سواری درکوچه خیابان های دزفول

تعریفی از واژگان محلی بکار رفته در داستان سه قسمتی جنجال عسب سواری در کوچه خیابان‌های دزفول که با توجه به ذیق وقت اصلاحاتی بر کلمات و معانی بکار رفته در آن‌ها اعمال شده که از نظر خوانندگان می گذرد. امید است با تمام کم و کاستی ها پذیرای نظر عزیزان باشد.

*داستان غم انگیز مغضوبین ومظلومین وفراموش شدگان..*..

درهیاهوی کرونا خیلی ها به آتش کین این هیولای تاجدار سوختند... سوختند اما دم برنیاوردند... برخی ها خوش شانس بودند وپرنده اقبالشان پر پر زنان بر شانه اذهان عموم نشست...اگر سوختند...اگر چهره هاشون از فشارماسک ووسائل حفاظتی خط انداخت وزخم شد ولی مردم بخوبی یادشان کردند وتکریمشان داشتند...اگر خسته شدند وفرسودند اما تقدیر وتشکر خستگی شان را قابل تحمل کرد.اما.......

*داستان غم انگیز مغضوبین ومظلومین وفراموش شدگان..*..

درهیاهوی کرونا خیلی ها به آتش کین این هیولای تاجدار سوختند... سوختند اما دم برنیاوردند... برخی ها خوش شانس بودند وپرنده اقبالشان پر پر زنان بر شانه اذهان عموم نشست...اگر سوختند...اگر چهره هاشون از فشارماسک ووسائل حفاظتی خط انداخت وزخم شد ولی مردم بخوبی یادشان کردند وتکریمشان داشتند...اگر خسته شدند وفرسودند اما تقدیر وتشکر خستگی شان را قابل تحمل کرد.اما.......

*داستان غم انگیز مغضوبین ومظلومین وفراموش شدگان..*..

درهیاهوی کرونا خیلی ها به آتش کین این هیولای تاجدار سوختند... سوختند اما دم برنیاوردند... برخی ها خوش شانس بودند وپرنده اقبالشان پر پر زنان بر شانه اذهان عموم نشست...اگر سوختند...اگر چهره هاشون از فشارماسک ووسائل حفاظتی خط انداخت وزخم شد ولی مردم بخوبی یادشان کردند وتکریمشان داشتند...اگر خسته شدند وفرسودند اما تقدیر وتشکر خستگی شان را قابل تحمل کرد.اما.......

*داستان غم انگیز مغضوبین ومظلومین وفراموش شدگان..*..

درهیاهوی کرونا خیلی ها به آتش کین این هیولای تاجدار سوختند... سوختند اما دم برنیاوردند... برخی ها خوش شانس بودند وپرنده اقبالشان پر پر زنان بر شانه اذهان عموم نشست...اگر سوختند...اگر چهره هاشون از فشارماسک ووسائل حفاظتی خط انداخت وزخم شد ولی مردم بخوبی یادشان کردند وتکریمشان داشتند...اگر خسته شدند وفرسودند اما تقدیر وتشکر خستگی شان را قابل تحمل کرد.اما.......

*داستان غم انگیز مغضوبین ومظلومین وفراموش شدگان..*..

درهیاهوی کرونا خیلی ها به آتش کین این هیولای تاجدار سوختند... سوختند اما دم برنیاوردند... برخی ها خوش شانس بودند وپرنده اقبالشان پر پر زنان بر شانه اذهان عموم نشست...اگر سوختند...اگر چهره هاشون از فشارماسک ووسائل حفاظتی خط انداخت وزخم شد ولی مردم بخوبی یادشان کردند وتکریمشان داشتند...اگر خسته شدند وفرسودند اما تقدیر وتشکر خستگی شان را قابل تحمل کرد.اما.......

آغاز فیلمبرداری، فیلم( یک نقطه از زندگی) در اصفهان

فیلمبرداری فیلم داستانی "یک نقطه از زندگی" به نویسندگی محمدرضا خردمند و کارگردانی مجتبی موحدزاده و به تهیه کنندگی زهرا رسالت زاده با رعایت پروتکل بهداشتی از 11 خرداد 1399 در اصفهان آغاز شد.

آغاز فیلمبرداری، فیلم( یک نقطه از زندگی) در اصفهان

فیلمبرداری فیلم داستانی "یک نقطه از زندگی" به نویسندگی محمدرضا خردمند و کارگردانی مجتبی موحدزاده و به تهیه کنندگی زهرا رسالت زاده با رعایت پروتکل بهداشتی از 11 خرداد 1399 در اصفهان آغاز شد.

آغاز فیلمبرداری، فیلم( یک نقطه از زندگی) در اصفهان

فیلمبرداری فیلم داستانی "یک نقطه از زندگی" به نویسندگی محمدرضا خردمند و کارگردانی مجتبی موحدزاده و به تهیه کنندگی زهرا رسالت زاده با رعایت پروتکل بهداشتی از 11 خرداد 1399 در اصفهان آغاز شد.

داستان ما روایت عصر آدمی ها کرونایی است - پراز دلتنگ های کودکانه ومعصومانه

تمام کیک‌هایی که بلد بودیم را پختیم. چند مدل شیرینی درست کردیم. . یا چند مدل نان خانگی. چندروزی انگار توی این بیش از دو ماهِ قرنطینه برگشتیم به خودمان. یکی‌مان بیشتر کتاب خواند. یکی‌مان بیشتر کار می کرد . شب‌ها بیدار ماندیم. صبح را تا ظهر خوابیدیم.

داستان ما روایت عصر آدمی ها کرونایی است - پراز دلتنگ های کودکانه ومعصومانه

تمام کیک‌هایی که بلد بودیم را پختیم. چند مدل شیرینی درست کردیم. . یا چند مدل نان خانگی. چندروزی انگار توی این بیش از دو ماهِ قرنطینه برگشتیم به خودمان. یکی‌مان بیشتر کتاب خواند. یکی‌مان بیشتر کار می کرد . شب‌ها بیدار ماندیم. صبح را تا ظهر خوابیدیم.

داستان ما روایت عصر آدمی ها کرونایی است - پراز دلتنگ های کودکانه ومعصومانه

تمام کیک‌هایی که بلد بودیم را پختیم. چند مدل شیرینی درست کردیم. . یا چند مدل نان خانگی. چندروزی انگار توی این بیش از دو ماهِ قرنطینه برگشتیم به خودمان. یکی‌مان بیشتر کتاب خواند. یکی‌مان بیشتر کار می کرد . شب‌ها بیدار ماندیم. صبح را تا ظهر خوابیدیم.

داستان ما روایت عصر آدمی ها کرونایی است - پراز دلتنگ های کودکانه ومعصومانه

تمام کیک‌هایی که بلد بودیم را پختیم. چند مدل شیرینی درست کردیم. . یا چند مدل نان خانگی. چندروزی انگار توی این بیش از دو ماهِ قرنطینه برگشتیم به خودمان. یکی‌مان بیشتر کتاب خواند. یکی‌مان بیشتر کار می کرد . شب‌ها بیدار ماندیم. صبح را تا ظهر خوابیدیم.

ترانه قدیمی گیسبند طلا با صدای استاد عبدالکریم پاک سیرت ، چهارم خرداد روز ملی دزفول ، عید فطر مبارک Pdf

ترانه گیسبند طلا جزء کهن ترین ترانه های دیالوگی موسیقی دزفولی است که مربوط به دوره قاجار و داستان آشنایی دختری است از خانواده " گیسبند طلا" از خانواده های تجار اصیل دزفول با پسری دزفولی که داستان دلدادگی این دو، موجب "بستن این ساز" ساختن این ترانه توسط مردم دزفول گردیده است.

ترانه قدیمی گیسبند طلا با صدای استاد عبدالکریم پاک سیرت ، چهارم خرداد روز ملی دزفول ، عید فطر مبارک Pdf

ترانه گیسبند طلا جزء کهن ترین ترانه های دیالوگی موسیقی دزفولی است که مربوط به دوره قاجار و داستان آشنایی دختری است از خانواده " گیسبند طلا" از خانواده های تجار اصیل دزفول با پسری دزفولی که داستان دلدادگی این دو، موجب "بستن این ساز" ساختن این ترانه توسط مردم دزفول گردیده است.

ترانه قدیمی گیسبند طلا با صدای استاد عبدالکریم پاک سیرت ، چهارم خرداد روز ملی دزفول ، عید فطر مبارک Pdf

ترانه گیسبند طلا جزء کهن ترین ترانه های دیالوگی موسیقی دزفولی است که مربوط به دوره قاجار و داستان آشنایی دختری است از خانواده " گیسبند طلا" از خانواده های تجار اصیل دزفول با پسری دزفولی که داستان دلدادگی این دو، موجب "بستن این ساز" ساختن این ترانه توسط مردم دزفول گردیده است.

ترانه قدیمی گیسبند طلا با صدای استاد عبدالکریم پاک سیرت ، چهارم خرداد روز ملی دزفول ، عید فطر مبارک Pdf

ترانه گیسبند طلا جزء کهن ترین ترانه های دیالوگی موسیقی دزفولی است که مربوط به دوره قاجار و داستان آشنایی دختری است از خانواده " گیسبند طلا" از خانواده های تجار اصیل دزفول با پسری دزفولی که داستان دلدادگی این دو، موجب "بستن این ساز" ساختن این ترانه توسط مردم دزفول گردیده است.

💢گلایه پرستار مبتلا به کرونا در خصوص داستان منتشر شده ی اخیر...

باسلام و خداقوت به اصحاب رسانه متنی که امروز توسط یکی از همکارانم برای من ارسال شد تکان دهنده ترین و بی رحم ترین مطلبی بود که تا به حال درفضای مجازی خوانده ام.من دو ماه و نیم پرستار فیکس سانترکرونای اورژانس بودم با 6سال سابقه 8 روزهست به دلیل مثبت شدن تست کرونا و درگیری وسیع ریوی درنقاهتگاه شیخ انصاری به سرمیبرم. درتمام استرس ها و دوری ازفرزندم که فقط 6سال سن دارد زیر سوال بردن تلاش همکارهای من دربخش اورژانس گنجویان و نگارش مطالبی که حتی قدرسوزنی به حقیقت نزدیک نبود داغی بر دلمان نهاد که من رابرآن داشت که بااینکه جز هیچ حزب یا گروهی نیستم این مسولیت رابرخودم واجب ببینم که توضیح دهم .

💢گلایه پرستار مبتلا به کرونا در خصوص داستان منتشر شده ی اخیر...

باسلام و خداقوت به اصحاب رسانه متنی که امروز توسط یکی از همکارانم برای من ارسال شد تکان دهنده ترین و بی رحم ترین مطلبی بود که تا به حال درفضای مجازی خوانده ام.من دو ماه و نیم پرستار فیکس سانترکرونای اورژانس بودم با 6سال سابقه 8 روزهست به دلیل مثبت شدن تست کرونا و درگیری وسیع ریوی درنقاهتگاه شیخ انصاری به سرمیبرم. درتمام استرس ها و دوری ازفرزندم که فقط 6سال سن دارد زیر سوال بردن تلاش همکارهای من دربخش اورژانس گنجویان و نگارش مطالبی که حتی قدرسوزنی به حقیقت نزدیک نبود داغی بر دلمان نهاد که من رابرآن داشت که بااینکه جز هیچ حزب یا گروهی نیستم این مسولیت رابرخودم واجب ببینم که توضیح دهم .

💢گلایه پرستار مبتلا به کرونا در خصوص داستان منتشر شده ی اخیر...

باسلام و خداقوت به اصحاب رسانه متنی که امروز توسط یکی از همکارانم برای من ارسال شد تکان دهنده ترین و بی رحم ترین مطلبی بود که تا به حال درفضای مجازی خوانده ام.من دو ماه و نیم پرستار فیکس سانترکرونای اورژانس بودم با 6سال سابقه 8 روزهست به دلیل مثبت شدن تست کرونا و درگیری وسیع ریوی درنقاهتگاه شیخ انصاری به سرمیبرم. درتمام استرس ها و دوری ازفرزندم که فقط 6سال سن دارد زیر سوال بردن تلاش همکارهای من دربخش اورژانس گنجویان و نگارش مطالبی که حتی قدرسوزنی به حقیقت نزدیک نبود داغی بر دلمان نهاد که من رابرآن داشت که بااینکه جز هیچ حزب یا گروهی نیستم این مسولیت رابرخودم واجب ببینم که توضیح دهم .

💢گلایه پرستار مبتلا به کرونا در خصوص داستان منتشر شده ی اخیر...

باسلام و خداقوت به اصحاب رسانه متنی که امروز توسط یکی از همکارانم برای من ارسال شد تکان دهنده ترین و بی رحم ترین مطلبی بود که تا به حال درفضای مجازی خوانده ام.من دو ماه و نیم پرستار فیکس سانترکرونای اورژانس بودم با 6سال سابقه 8 روزهست به دلیل مثبت شدن تست کرونا و درگیری وسیع ریوی درنقاهتگاه شیخ انصاری به سرمیبرم. درتمام استرس ها و دوری ازفرزندم که فقط 6سال سن دارد زیر سوال بردن تلاش همکارهای من دربخش اورژانس گنجویان و نگارش مطالبی که حتی قدرسوزنی به حقیقت نزدیک نبود داغی بر دلمان نهاد که من رابرآن داشت که بااینکه جز هیچ حزب یا گروهی نیستم این مسولیت رابرخودم واجب ببینم که توضیح دهم .

💢گلایه پرستار مبتلا به کرونا در خصوص داستان منتشر شده ی اخیر...

باسلام و خداقوت به اصحاب رسانه متنی که امروز توسط یکی از همکارانم برای من ارسال شد تکان دهنده ترین و بی رحم ترین مطلبی بود که تا به حال درفضای مجازی خوانده ام.من دو ماه و نیم پرستار فیکس سانترکرونای اورژانس بودم با 6سال سابقه 8 روزهست به دلیل مثبت شدن تست کرونا و درگیری وسیع ریوی درنقاهتگاه شیخ انصاری به سرمیبرم. درتمام استرس ها و دوری ازفرزندم که فقط 6سال سن دارد زیر سوال بردن تلاش همکارهای من دربخش اورژانس گنجویان و نگارش مطالبی که حتی قدرسوزنی به حقیقت نزدیک نبود داغی بر دلمان نهاد که من رابرآن داشت که بااینکه جز هیچ حزب یا گروهی نیستم این مسولیت رابرخودم واجب ببینم که توضیح دهم .

💢گلایه پرستار مبتلا به کرونا در خصوص داستان منتشر شده ی اخیر...

باسلام و خداقوت به اصحاب رسانه متنی که امروز توسط یکی از همکارانم برای من ارسال شد تکان دهنده ترین و بی رحم ترین مطلبی بود که تا به حال درفضای مجازی خوانده ام.من دو ماه و نیم پرستار فیکس سانترکرونای اورژانس بودم با 6سال سابقه 8 روزهست به دلیل مثبت شدن تست کرونا و درگیری وسیع ریوی درنقاهتگاه شیخ انصاری به سرمیبرم. درتمام استرس ها و دوری ازفرزندم که فقط 6سال سن دارد زیر سوال بردن تلاش همکارهای من دربخش اورژانس گنجویان و نگارش مطالبی که حتی قدرسوزنی به حقیقت نزدیک نبود داغی بر دلمان نهاد که من رابرآن داشت که بااینکه جز هیچ حزب یا گروهی نیستم این مسولیت رابرخودم واجب ببینم که توضیح دهم .

توطئه برای کسب شهرت ومقولبیت به قلم سیدمحمد شاهزاده صفوی 📌گنجویان بیمارستانی برای درمان یا منبعی برای انتشار کرونا !!!؟

📌گنجویان بیمارستانی برای درمان یا منبعی برای انتشار کرونا !!!؟ ⛔متن داستان : دیروز بنا به ضرورت مجبور شدم همراه یکی از بستگان به اورژانس بیمارستان گنجویان مراجعه کنم و حدودا سه ساعتی کارمان به طول انجامید......

توطئه برای کسب شهرت ومقولبیت به قلم سیدمحمد شاهزاده صفوی 📌گنجویان بیمارستانی برای درمان یا منبعی برای انتشار کرونا !!!؟

📌گنجویان بیمارستانی برای درمان یا منبعی برای انتشار کرونا !!!؟ ⛔متن داستان : دیروز بنا به ضرورت مجبور شدم همراه یکی از بستگان به اورژانس بیمارستان گنجویان مراجعه کنم و حدودا سه ساعتی کارمان به طول انجامید......

توطئه برای کسب شهرت ومقولبیت به قلم سیدمحمد شاهزاده صفوی 📌گنجویان بیمارستانی برای درمان یا منبعی برای انتشار کرونا !!!؟

📌گنجویان بیمارستانی برای درمان یا منبعی برای انتشار کرونا !!!؟ ⛔متن داستان : دیروز بنا به ضرورت مجبور شدم همراه یکی از بستگان به اورژانس بیمارستان گنجویان مراجعه کنم و حدودا سه ساعتی کارمان به طول انجامید......

توطئه برای کسب شهرت ومقولبیت به قلم سیدمحمد شاهزاده صفوی 📌گنجویان بیمارستانی برای درمان یا منبعی برای انتشار کرونا !!!؟

📌گنجویان بیمارستانی برای درمان یا منبعی برای انتشار کرونا !!!؟ ⛔متن داستان : دیروز بنا به ضرورت مجبور شدم همراه یکی از بستگان به اورژانس بیمارستان گنجویان مراجعه کنم و حدودا سه ساعتی کارمان به طول انجامید......

توطئه برای کسب شهرت ومقولبیت به قلم سیدمحمد شاهزاده صفوی 📌گنجویان بیمارستانی برای درمان یا منبعی برای انتشار کرونا !!!؟

📌گنجویان بیمارستانی برای درمان یا منبعی برای انتشار کرونا !!!؟ ⛔متن داستان : دیروز بنا به ضرورت مجبور شدم همراه یکی از بستگان به اورژانس بیمارستان گنجویان مراجعه کنم و حدودا سه ساعتی کارمان به طول انجامید......

توطئه برای کسب شهرت ومقولبیت به قلم سیدمحمد شاهزاده صفوی 📌گنجویان بیمارستانی برای درمان یا منبعی برای انتشار کرونا !!!؟

📌گنجویان بیمارستانی برای درمان یا منبعی برای انتشار کرونا !!!؟ ⛔متن داستان : دیروز بنا به ضرورت مجبور شدم همراه یکی از بستگان به اورژانس بیمارستان گنجویان مراجعه کنم و حدودا سه ساعتی کارمان به طول انجامید......

بعضی ها

مجموعه ادبی / طنز / اجتماعی .قطعه های ادبی فارسی شامل : کاریکلماتور/ ادبیات ستونی / داستان مینیمال / نثر ادبی و.... / ​با موضوع های اجتماعی ، دارایی های این کتاب از صفحه ی اول تا آخر آن است

بعضی ها

مجموعه ادبی / طنز / اجتماعی .قطعه های ادبی فارسی شامل : کاریکلماتور/ ادبیات ستونی / داستان مینیمال / نثر ادبی و.... / ​با موضوع های اجتماعی ، دارایی های این کتاب از صفحه ی اول تا آخر آن است

بعضی ها

مجموعه ادبی / طنز / اجتماعی .قطعه های ادبی فارسی شامل : کاریکلماتور/ ادبیات ستونی / داستان مینیمال / نثر ادبی و.... / ​با موضوع های اجتماعی ، دارایی های این کتاب از صفحه ی اول تا آخر آن است

یکی از قدیمی‌ترین داستان‌های عاشقانه ایرانی/ حکایتی از دوران مادها

داستان‌های عاشقانه، بخش مهمی از ادبیات کلاسیک ما را در بر می‌گیرد؛ خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، همای و همایون و ... نمونه‌هایی از این عاشقانه‌های شورانگیز هستند.

اما این روایت خرافه نیست : داستان یک محله

در محله‌ی انبارداران در انتهای کوچه ای که به واسطه‌ی وجود یک خانه‌ی دیگر به محله قلعه راه داشت خانه ای قدیمی بود که تا اواسط دهه‌ی هشتاد صاحبان اولیه و اصلی در آن سکونت داشتند و تا اوایل دهه‌ی نود هنوز پا برجا بود. این خانه‌ی قدیمی که بیش از یک قرن قدمت داشت

اما این روایت خرافه نیست : داستان یک محله

در محله‌ی انبارداران در انتهای کوچه ای که به واسطه‌ی وجود یک خانه‌ی دیگر به محله قلعه راه داشت خانه ای قدیمی بود که تا اواسط دهه‌ی هشتاد صاحبان اولیه و اصلی در آن سکونت داشتند و تا اوایل دهه‌ی نود هنوز پا برجا بود. این خانه‌ی قدیمی که بیش از یک قرن قدمت داشت

اما این روایت خرافه نیست : داستان یک محله

در محله‌ی انبارداران در انتهای کوچه ای که به واسطه‌ی وجود یک خانه‌ی دیگر به محله قلعه راه داشت خانه ای قدیمی بود که تا اواسط دهه‌ی هشتاد صاحبان اولیه و اصلی در آن سکونت داشتند و تا اوایل دهه‌ی نود هنوز پا برجا بود. این خانه‌ی قدیمی که بیش از یک قرن قدمت داشت

تکه ای از تاریخ: فداکاری انسانی آخرین یگان ارتش آلمان در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم

تکه ای از تاریخ: فداکاری انسانی آخرین یگان ارتش آلمان در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم در طول تاریخ داستان های قهرمانانه ی زیادی در مورد انسان ها هست اما فقط بعضی از انها را میتوان شجاعت انسانی نامید.

تکه ای از تاریخ: فداکاری انسانی آخرین یگان ارتش آلمان در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم

تکه ای از تاریخ: فداکاری انسانی آخرین یگان ارتش آلمان در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم در طول تاریخ داستان های قهرمانانه ی زیادی در مورد انسان ها هست اما فقط بعضی از انها را میتوان شجاعت انسانی نامید.

تکه ای از تاریخ: فداکاری انسانی آخرین یگان ارتش آلمان در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم

تکه ای از تاریخ: فداکاری انسانی آخرین یگان ارتش آلمان در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم در طول تاریخ داستان های قهرمانانه ی زیادی در مورد انسان ها هست اما فقط بعضی از انها را میتوان شجاعت انسانی نامید.

ترامپ: اوباما و کلینتون داعش را ساختند

دونالد ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی اشاره‌ای کوتاه به کشته شدن ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش کرد. او گلایه کرد که "اگر اوباما چنین داستانی می‌داشت، برای هفت ماه در رسانه‌ها آن را می‌دیدیم."

برداشت چای ترش در شهرستان کارون روستای علوه

داستان عجیب اما واقعی، باعث رونق کشاورزی و گردشگری روستای علوه شهر کارون میشود . . . داستان زیر نمای زیبا از تلاش وکوشش اهالی یک روستا است .حالا پس از چند سال تلاش ،میزبان خوب مردم ایران وجهان در فصل پاییز است

برداشت چای ترش در شهرستان کارون روستای علوه

داستان عجیب اما واقعی، باعث رونق کشاورزی و گردشگری روستای علوه شهر کارون میشود . . . داستان زیر نمای زیبا از تلاش وکوشش اهالی یک روستا است .حالا پس از چند سال تلاش ،میزبان خوب مردم ایران وجهان در فصل پاییز است

برداشت چای ترش در شهرستان کارون روستای علوه

داستان عجیب اما واقعی، باعث رونق کشاورزی و گردشگری روستای علوه شهر کارون میشود . . . داستان زیر نمای زیبا از تلاش وکوشش اهالی یک روستا است .حالا پس از چند سال تلاش ،میزبان خوب مردم ایران وجهان در فصل پاییز است

برداشت چای ترش در شهرستان کارون روستای علوه

داستان عجیب اما واقعی، باعث رونق کشاورزی و گردشگری روستای علوه شهر کارون میشود . . . داستان زیر نمای زیبا از تلاش وکوشش اهالی یک روستا است .حالا پس از چند سال تلاش ،میزبان خوب مردم ایران وجهان در فصل پاییز است

نگاهی به زبانهای سامی و خاستگاه آنها

اما امروزه نظر به کیفیت پراکندگی هاپلوگروپ J1 که متعلق به سامی ها است و داستانهای اساطیری سامی ها درباره نیاکان اولیه خود در سرزمین عدن که در باب المندب (محل تلاقی آفریقا و آسیا) قرار دارد و نظر به وفور گویشهای سامی در شاخ آفریقا احتمال کوچ قبایل اولیه سامی از شاخ آفریقا به آسیا بسیار قوی است. ...................

نگاهی به زبانهای سامی و خاستگاه آنها

اما امروزه نظر به کیفیت پراکندگی هاپلوگروپ J1 که متعلق به سامی ها است و داستانهای اساطیری سامی ها درباره نیاکان اولیه خود در سرزمین عدن که در باب المندب (محل تلاقی آفریقا و آسیا) قرار دارد و نظر به وفور گویشهای سامی در شاخ آفریقا احتمال کوچ قبایل اولیه سامی از شاخ آفریقا به آسیا بسیار قوی است. ...................

«فراخوان دوازدهمین جشنواره شعر و داستان انقلاب»

حوزه هنری انقلاب اسلامی به منظور پاس‌داشت و ارتقاء دستاوردهای شعر و داستان انقلاب و همچنین کشف استعدادهای برتر، جشنواره شعر و داستان انقلاب را در بهار 1399 برگزار می‌کند.

«فراخوان دوازدهمین جشنواره شعر و داستان انقلاب»

حوزه هنری انقلاب اسلامی به منظور پاس‌داشت و ارتقاء دستاوردهای شعر و داستان انقلاب و همچنین کشف استعدادهای برتر، جشنواره شعر و داستان انقلاب را در بهار 1399 برگزار می‌کند.

آخرین مطالب

تشکیل "منطقه الخضراء" در پایتخت آمریکا!

کوثر کودک بودی و دستانت به مهر

نمایشگاه گروهی عکس با عنوان " فلانور"

بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به سه کشور اروپایی

شیائومی به سرنوشت هواوی دچار شد

فسخ اجاره

بازار کساد طلافروشان در اهواز

فراوان مرگ بر مسمارها

نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

هشدار مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان درمورد وضعیت فاضلاب بندرعباس

آمار مبتلایان کرونا در تاریخ 27 دی 1399 اعلام شد

آخرین وضعیت آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور: مازندران در وضعیت مطلوب/خراسان جنوبی در وضعیت قرمز

آخرین اتفاقات زلزله 5.5 ریشتری در هرمزگان

نامه‌نگاری رهبران فرانسه و ترکیه با هدف بهبود روابط

پنتاگون، اسرائیل را در منطقه تحت پوشش فرماندهی خاورمیانه (سنتکام) قرار داد

استاندار تهران تاکید کرد هر نوع تجمعی در ایام فاطمیه ممنوع است

رییس جمهور در جلسه ستاد کرونا: راهپیمایی 22 بهمن امسال نمادین خواهد بود

دادستان باغملک: شهردار میداود با قرار کفالت آزاد است

عیدی امسال کارگران 3.8 تا 5.7 میلیون تومان

انفجار گاز در مسجدسلیمان 3 مصدوم بر جا گذاشت

آخرین رنگ‌بندی شهرستان‌های خوزستان در مقابله با کرونا

محرومیت یک ساله و جریمه نقدی 10 میلیونی برای هادی ساعی

واکنش ساعی به کتک کاری با دبیر سازمان لیگ مدیر فنی تیم ملی تکواندو کشورمان گفت: خیلی بد است آدم در خانه خودش شناخته شده نباشد.

کره شمالی بزرگترین رژه نظامی خود را با نمایش موشک‌های بالستیک جدید برگزار کرد

چرا دولت‌ها با خصوصی‌سازی خوب نیستند؟

چگونه عشق به مطالعه را در کودکان ایجاد کنیم؟

قهرمان کشتی زنان المپیک: ورزشکاران نباید زودتر از بقیه مردم واکسینه شوند

طراحی جلیقه خنک کننده‌ برای کادر درمان

جزئیات صدور کارت شناسایی برای معلمان مدارس غیردولتی

سرلشکر سلامی: با اقتدار در برابر دشمنان ایستاده ایم