آخرین مطالب

برچسب:   "الگو"

رئیس‌جمهور در نشست زنان مدیر و فرهیخته: رقابت سالم میان زنان و مردان با فرصت‌های برابر امکان‌پذیر است

رئیس جمهور فاطمه اطهر(ع) را بهترین الگو و نمونه برای زنان و جامعه دانست و با تاکید بر اینکه تصحیح دیدگاه همه نسبت به مقام زن درجامعه ضروری است، اظهارداشت: تنها به زبان آوردن اینکه زن و مرد مساوی و دارای کمالات هستند، کافی نیست و باید در مقام عمل، قانون‌گذاری و اجرا این حقیقت را ببینیم.

رئیس‌جمهور در نشست زنان مدیر و فرهیخته: رقابت سالم میان زنان و مردان با فرصت‌های برابر امکان‌پذیر است

رئیس جمهور فاطمه اطهر(ع) را بهترین الگو و نمونه برای زنان و جامعه دانست و با تاکید بر اینکه تصحیح دیدگاه همه نسبت به مقام زن درجامعه ضروری است، اظهارداشت: تنها به زبان آوردن اینکه زن و مرد مساوی و دارای کمالات هستند، کافی نیست و باید در مقام عمل، قانون‌گذاری و اجرا این حقیقت را ببینیم.

رئیس‌جمهور در نشست زنان مدیر و فرهیخته: رقابت سالم میان زنان و مردان با فرصت‌های برابر امکان‌پذیر است

رئیس جمهور فاطمه اطهر(ع) را بهترین الگو و نمونه برای زنان و جامعه دانست و با تاکید بر اینکه تصحیح دیدگاه همه نسبت به مقام زن درجامعه ضروری است، اظهارداشت: تنها به زبان آوردن اینکه زن و مرد مساوی و دارای کمالات هستند، کافی نیست و باید در مقام عمل، قانون‌گذاری و اجرا این حقیقت را ببینیم.

رئیس‌جمهور در نشست زنان مدیر و فرهیخته: رقابت سالم میان زنان و مردان با فرصت‌های برابر امکان‌پذیر است

رئیس جمهور فاطمه اطهر(ع) را بهترین الگو و نمونه برای زنان و جامعه دانست و با تاکید بر اینکه تصحیح دیدگاه همه نسبت به مقام زن درجامعه ضروری است، اظهارداشت: تنها به زبان آوردن اینکه زن و مرد مساوی و دارای کمالات هستند، کافی نیست و باید در مقام عمل، قانون‌گذاری و اجرا این حقیقت را ببینیم.

لاوروف: آمریکا، عراق و لیبی را نابود کرد/تهدید تروریستی در سوریه از بین رفته است

وزیر خارجه دولت موقت روسیه گفت، تهدید تروریستی در سوریه از بین رفته و این کشور باید الگویی برای عدم اجازه به تلاش‌ها برای تعیین سرنوشت منطقه باشد. وی در عین حال گفت، آمریکا، عراق و لیبی را نابود کرده است.

ابتکار: پیشرفت بانوان ایرانی الگویی برای مقابله با مشکلات زنان است

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه اصلاحات قانونی برای بهبود وضعیت زنان در داخل کشور پس از انقلاب اسلامی همواره مد نظر بوده، افزود: الگوی پیشرفت بانوان ایرانی می‌تواند برای سایر زنان در مقابله با مشکلات قابل استفاده باشد.

معرفی برگزیدگان جشنواره دانشجویی به مراکز هنری .

دبیرکل پنجمین جشنواره هنری دانشجویی ققنوس محوریت اصلی این جشنواره را الگوسازی دانشجویان عنوان کرد و گفت: برگزیدگان جشنواره به مراکز هنری معرفی شده و هدایت می‌شوند .

معرفی برگزیدگان جشنواره دانشجویی به مراکز هنری .

دبیرکل پنجمین جشنواره هنری دانشجویی ققنوس محوریت اصلی این جشنواره را الگوسازی دانشجویان عنوان کرد و گفت: برگزیدگان جشنواره به مراکز هنری معرفی شده و هدایت می‌شوند .

معرفی برگزیدگان جشنواره دانشجویی به مراکز هنری .

دبیرکل پنجمین جشنواره هنری دانشجویی ققنوس محوریت اصلی این جشنواره را الگوسازی دانشجویان عنوان کرد و گفت: برگزیدگان جشنواره به مراکز هنری معرفی شده و هدایت می‌شوند .

آذربایجان شرقی الگوی مناسب برای سایر استان ها

معاون وزیر صمت در تبریز گفت: این استان در حوزه‌های تجارت، معدن و صنعت یک استان خوب و قابل اتکاست و می‌تواند یک الگو مناسب برای سایر استان‌ها باشد.

سخنی کوتاه درباره شوش در دوره اسلامی

کروران ساختمانی موسوم به ساختمان B را بنابر توصیفات مقدسی یک خانقاه اسلامی دانسته است. مقدسی درباره‌ی حومه‌ی شهر شوش نیز سخن گفته است که شواهدی از آن بدست آمده است. کارخانه‌ی شکرسازی شوش که بر روی خرابه های کاخ اردشیر دوم هخامنشی در کرانه‌ی غربی رود شاوور ساخته شده بود نیز متعلق به دوره‌های چهارم، پنجم و ششم اسلامی شوش است. بنجامین تودلا (1160-1170 .م) جهانگرد اسپانیایی نیز از تقسیم شهر به یک بخش تجاری ثروتمند و یک بخش فقیرتر و قدیمی‌تر که از طریق یک پل با هم در ارتباط بوده اند، سخن می‌گوید. زاکروان بخش ثروتمند شوش را شهر صنعتگران و شهر شاهی و بخش فقیرنشین را واقع در قسمت بالاتر دانسته است. داده‌های مربوط به کاوش‌ها و مدارک گردآوری شده، نشانگر وجود الگوهای نقل و انتقال و نشانه هایی در مورد میزان جمعیت و تولید محصولات کشاورزی مانند شکر، برنج و لیموترش و صنایعی همچون نساجی و سفال هستند. ..................

سخنی کوتاه درباره شوش در دوره اسلامی

کروران ساختمانی موسوم به ساختمان B را بنابر توصیفات مقدسی یک خانقاه اسلامی دانسته است. مقدسی درباره‌ی حومه‌ی شهر شوش نیز سخن گفته است که شواهدی از آن بدست آمده است. کارخانه‌ی شکرسازی شوش که بر روی خرابه های کاخ اردشیر دوم هخامنشی در کرانه‌ی غربی رود شاوور ساخته شده بود نیز متعلق به دوره‌های چهارم، پنجم و ششم اسلامی شوش است. بنجامین تودلا (1160-1170 .م) جهانگرد اسپانیایی نیز از تقسیم شهر به یک بخش تجاری ثروتمند و یک بخش فقیرتر و قدیمی‌تر که از طریق یک پل با هم در ارتباط بوده اند، سخن می‌گوید. زاکروان بخش ثروتمند شوش را شهر صنعتگران و شهر شاهی و بخش فقیرنشین را واقع در قسمت بالاتر دانسته است. داده‌های مربوط به کاوش‌ها و مدارک گردآوری شده، نشانگر وجود الگوهای نقل و انتقال و نشانه هایی در مورد میزان جمعیت و تولید محصولات کشاورزی مانند شکر، برنج و لیموترش و صنایعی همچون نساجی و سفال هستند. ..................

سخنی کوتاه درباره شوش در دوره اسلامی

کروران ساختمانی موسوم به ساختمان B را بنابر توصیفات مقدسی یک خانقاه اسلامی دانسته است. مقدسی درباره‌ی حومه‌ی شهر شوش نیز سخن گفته است که شواهدی از آن بدست آمده است. کارخانه‌ی شکرسازی شوش که بر روی خرابه های کاخ اردشیر دوم هخامنشی در کرانه‌ی غربی رود شاوور ساخته شده بود نیز متعلق به دوره‌های چهارم، پنجم و ششم اسلامی شوش است. بنجامین تودلا (1160-1170 .م) جهانگرد اسپانیایی نیز از تقسیم شهر به یک بخش تجاری ثروتمند و یک بخش فقیرتر و قدیمی‌تر که از طریق یک پل با هم در ارتباط بوده اند، سخن می‌گوید. زاکروان بخش ثروتمند شوش را شهر صنعتگران و شهر شاهی و بخش فقیرنشین را واقع در قسمت بالاتر دانسته است. داده‌های مربوط به کاوش‌ها و مدارک گردآوری شده، نشانگر وجود الگوهای نقل و انتقال و نشانه هایی در مورد میزان جمعیت و تولید محصولات کشاورزی مانند شکر، برنج و لیموترش و صنایعی همچون نساجی و سفال هستند. ..................

سخنی کوتاه درباره شوش در دوره اسلامی

کروران ساختمانی موسوم به ساختمان B را بنابر توصیفات مقدسی یک خانقاه اسلامی دانسته است. مقدسی درباره‌ی حومه‌ی شهر شوش نیز سخن گفته است که شواهدی از آن بدست آمده است. کارخانه‌ی شکرسازی شوش که بر روی خرابه های کاخ اردشیر دوم هخامنشی در کرانه‌ی غربی رود شاوور ساخته شده بود نیز متعلق به دوره‌های چهارم، پنجم و ششم اسلامی شوش است. بنجامین تودلا (1160-1170 .م) جهانگرد اسپانیایی نیز از تقسیم شهر به یک بخش تجاری ثروتمند و یک بخش فقیرتر و قدیمی‌تر که از طریق یک پل با هم در ارتباط بوده اند، سخن می‌گوید. زاکروان بخش ثروتمند شوش را شهر صنعتگران و شهر شاهی و بخش فقیرنشین را واقع در قسمت بالاتر دانسته است. داده‌های مربوط به کاوش‌ها و مدارک گردآوری شده، نشانگر وجود الگوهای نقل و انتقال و نشانه هایی در مورد میزان جمعیت و تولید محصولات کشاورزی مانند شکر، برنج و لیموترش و صنایعی همچون نساجی و سفال هستند. ..................

سخنی کوتاه درباره شوش در دوره اسلامی

کروران ساختمانی موسوم به ساختمان B را بنابر توصیفات مقدسی یک خانقاه اسلامی دانسته است. مقدسی درباره‌ی حومه‌ی شهر شوش نیز سخن گفته است که شواهدی از آن بدست آمده است. کارخانه‌ی شکرسازی شوش که بر روی خرابه های کاخ اردشیر دوم هخامنشی در کرانه‌ی غربی رود شاوور ساخته شده بود نیز متعلق به دوره‌های چهارم، پنجم و ششم اسلامی شوش است. بنجامین تودلا (1160-1170 .م) جهانگرد اسپانیایی نیز از تقسیم شهر به یک بخش تجاری ثروتمند و یک بخش فقیرتر و قدیمی‌تر که از طریق یک پل با هم در ارتباط بوده اند، سخن می‌گوید. زاکروان بخش ثروتمند شوش را شهر صنعتگران و شهر شاهی و بخش فقیرنشین را واقع در قسمت بالاتر دانسته است. داده‌های مربوط به کاوش‌ها و مدارک گردآوری شده، نشانگر وجود الگوهای نقل و انتقال و نشانه هایی در مورد میزان جمعیت و تولید محصولات کشاورزی مانند شکر، برنج و لیموترش و صنایعی همچون نساجی و سفال هستند. ..................

معمومه ابتکار گفت: مساله آب مهمترین چالش پیش روی کشور است که باید با ورود مردم و آگاهی بخشی به جامعه این تنش را مهار کرد.

معصومه ابتکار روز دوشنبه در همایشی با عنوان «رد پای آب» در مشهد افزود: الگوی مصرف کشور در همه زمینه ها و از جمله آب باید اصلاح شود؛ در همین راستا تاکنون در چهار شهر «پویش رد پای آب» با مشارکت بانوان برگزار شده و قرار است در 10 شهر دیگر نیز بهار سال آینده اجرا شود. وی ادامه داد: این حرکت خودجوش مردمی با مشارکت وزارت نیرو و معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری شکل گرفته تا الگوی مصرف آب را در کشور تغییر دهد.

معمومه ابتکار گفت: مساله آب مهمترین چالش پیش روی کشور است که باید با ورود مردم و آگاهی بخشی به جامعه این تنش را مهار کرد.

معصومه ابتکار روز دوشنبه در همایشی با عنوان «رد پای آب» در مشهد افزود: الگوی مصرف کشور در همه زمینه ها و از جمله آب باید اصلاح شود؛ در همین راستا تاکنون در چهار شهر «پویش رد پای آب» با مشارکت بانوان برگزار شده و قرار است در 10 شهر دیگر نیز بهار سال آینده اجرا شود. وی ادامه داد: این حرکت خودجوش مردمی با مشارکت وزارت نیرو و معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری شکل گرفته تا الگوی مصرف آب را در کشور تغییر دهد.

وزیر نیرو در جمع نمازگزاران مسجد امام هادی یافت‌آباد تهران: ارزش منبع گران‌بهایی همچون آب نباید فقط متاثر از قیمت باشد

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه اصلاح فرهنگ مصرف به معنای دورشدن از بدمصرفی و انتخاب الگوی مناسب برای استفاده از منابع آب و انرژی است، گفت: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که ما تنها با ابزار قیمت متوجه ارزش منابع گران‌بهایی مثل آب باشیم

وزیر نیرو در دومین کنفرانس ملی اقتصاد آب: الگوهای توسعه در ایران متناسب با ظرفیت منابع آبی انتخاب شود

وزیر نیرو گفت: الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی انتخاب شده و این مایع حیاتی بایستی با رعایت حقابه‌ها و به‌طور عادلانه در اختیار همگان قرار گیرد و به نسل‌های بعدی سپرده شود.

وزیر نیرو در دومین کنفرانس ملی اقتصاد آب: الگوهای توسعه در ایران متناسب با ظرفیت منابع آبی انتخاب شود

وزیر نیرو گفت: الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی انتخاب شده و این مایع حیاتی بایستی با رعایت حقابه‌ها و به‌طور عادلانه در اختیار همگان قرار گیرد و به نسل‌های بعدی سپرده شود.

وزیر نیرو در دومین کنفرانس ملی اقتصاد آب: الگوهای توسعه در ایران متناسب با ظرفیت منابع آبی انتخاب شود

وزیر نیرو گفت: الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی انتخاب شده و این مایع حیاتی بایستی با رعایت حقابه‌ها و به‌طور عادلانه در اختیار همگان قرار گیرد و به نسل‌های بعدی سپرده شود.

ویتنام الگویی کشورهای در حال توسعه

​یکی از کشورهایی که در دو دهه گذشته گام در راه توسعه اقتصادی گذاشته ویتنام است ، در کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان ویتنام را به عنوان سمبل مقاومت در برابر تهاجم خارجی می‌شناسند اما همان کشوری که تا چند دهه پیش الگوی مبارزه علیه امریکا بود امروز میتواند الگویی مناسب برای توسعه باشد .

آمادگی مناطق آزاد برای الگوسازی مدیریت نوین صنعت هوایی در کشور

مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: مناطق آزاد کشور برای نقش آفرینی بیشتر در نظام توسعه هوانوردی کشور و نیز الگوسازی سیاست های نوین مدیریتی و اقتصادی برای تعمیم به کل کشور آمادگی دارند.

قاسمی: آمریکایی‌ها الگوی حقوق بشر بر مبنای قراردادهای تسلیحاتی را ترویج می‌کنند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مقامات آمریکا تحت لوای شعارهای فریبنده انسانی و فریادهای حقوق بشری، در حال ترویج الگوی جدیدی از دفاع از حقوق بشر بر مبنای حجم قراردادهای تسلیحاتی هستند.

/سالروز شهادت هشتمین خورشید/ امام هشتم، نماد فضائل اخلاقی و الگوی رأفت و کمال

در مورد سالروز وفات امام رضا(ع) اختلاف‌ نظر وجود دارد و گفتار مورخان و سیره‌نگاران درباره تاریخ شهادت ایشان به دست مأمون عباسی در سرزمین طوس مختلف است. شیخ مفید، آن را در روز 23 ذی‌‌القعده سال 203 می‌داند‌؛ به همین جهت، برای زیارت آن حضرت در این روز تأکید فراوانی به عمل آمده است، برخی روز 23 ماه رمضان را روز شهادت آن حضرت دانستند، عده‌ای هم، شهادت ایشان را در ماه صفر ذکر کرده‌اند؛ ولیکن برخی از آنان، روز چهاردهم، برخی روز هفدهم و برخی دیگر، آخرین روز صفر را تاریخ شهادت امام رضا(ع) می‌دانند.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: حمایت از کالای ایرانی باید از مسئولین شروع شود و مردم استفاده مسئولان از کالای ایرانی را الگو قرار می دهند و می بینند که مسئولین چه میزان به شعار سال عمل می کنند.

در رابطه با تاثیر استفاده مسئولان از کالای ایرانی بر حمایت مردم از کالای ایرانی گفت: مردم رفتار و عملکرد مسئولین را می بینند و آنها را الگو قرار می دهند. مردم مسئولین را زیر نظر دارند تا ببینند چه اندازه به شعار سال پایبند هستند و در رفتار و عمل خود از کالای ایرانی حمایت می کنند.

آخرین مطالب

خبری بد برای اهالی اینترنت - شرکت OneWeb ورشکست شد

شیوه صحیح برخورد رسانه با بیمارهای همه گیر مانند کرونا

ساخت کیت کاملا ایرانی تشخیص ویروس کرونا توسط متخصصان ایرانی

نیویورک تایمز: پنتاگون طرح نابودی کتائب حزب‌الله عراق را تهیه می‌کند

انتقاد هفته‌نامه پزشکی لنست از عملکرد دولت بریتانیا در خصوص کرونا

💢 دزفول برای هفتمین سال متوالی در برنامه جهانی ساعت زمین مشارکت خواهد کرد

نامه صدها تشکل های غیردولتی و مردم نهاد سراسر کشور به دبدبیرکل سازمان مللیرکل سازمان ملل: جلوی تحریم های غیرانسانی امریکا را در شرایط کرونا بگیرید

خبری خوش برای همشهریان اهوازی

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا: پایه‌های نظام سلامت کشور برای مقابله با کرونا مستحکم است

معاون اول رییس جمهور پس از بازدید از بخش کرونا و عفونی بیمارستان امام حسین (ع): اقدامات جامعه پزشکی و درمانی در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد

درآمد میلیاردی صدا و سیما از تبلیغات سریال پایتخت

تعدادی از زندانیان سقز متواری شدند .

علی ربیعی/ دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت کرونا در میدان جامعه سیاست‌زده

معاون اول رییس جمهور تأکید کرد: برای مقابله با کرونا راهی جز رعایت فاصله اجتماعی و در خانه ماندن مردم نداریم

عبدالناصر همتی/ رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه تلاش‌ها برای آزادسازی منابع ارزی بانک مرکزی

دکتر روحانی در تماس‌های جداگانه با وزیران بهداشت، نفت و کشور تاکید کرد: پرهیز از اقدام سهل‌گیرانه یا سخت‌گیرانه در اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی

با همکاری دفتر موسیقی و شهرداری تهران؛ پخش کنسرت‌های آنلاین برای روزهای قرنطیه خانگی

آخرین آمار حوزه دانشگاه علوم پزشکی دزفول در خصوص بیماری کرونا جمعه 8/1/99 ساعت 14:30

🔴3 میلیون و پانصد هزار خوزستانی در طرح غربالگری وزارت بهداشت شرکت کردند

راهکارهای مقابله با فوبیای ناشی از کرونا در کودکان و بزرگسالان

تقدیر وزیرکشور از همراهی مردم و زحمات دستگاه ها در اجرای طرح جداسازی اجتماعی و مقابله با کرونا

جریمه نیم میلیونی رانندگان متخلف طرح فاصله اجتماعی/ نحوه عبور خودروی مسافران غیرتهرانی از تهران

در پیامی به مناسبت روز پاسدار سرلشکر باقری: اقتدار و تاثیرگذاری راهبردی سپاه عامل عصبانیت، تحقیر و انزوای آمریکا است

در صورت ابتلا به کرونا چه اقداماتی باید انجام دهید؟

چرخش با‌صلابت سانتریفیوژهای مجتمع غنی‌سازی نطنز در سال جدید

پریدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول خبرداد:شیب افزایشی پایین ابتلا به کرونا ویروس در شهرهای شمال خوزستان

آمارتردد ماشین های غیر بومی در سطح شهر دزفول تا پایان روز سه شنبه 5 فروردین

دزفول برای هفتمین سال متوالی در برنامه جهانی ساعت زمین مشارکت خواهد کرد

📸🔹نشست همفکری مهندس امید بن عباس فرماندار شهرستان دزفول با بزرگان؛معتمدین و سران جهت مقابله با ویروس کرونا در شهر میانرود_دزفول

تعطیلی بعضی از واحدهای صنفی شهرستان تا نیمه اول فروردین