آخرین مطالب

زنگ خطر برای قایقرانی اهواز

زنگ خطر برای قایقرانی اهواز فرهنگی - اجتماعی - ورزشی - خوزستان - صدای مردم

زنگ خطر برای قایقرانی اهواز

  بزرگنمایی:

سال ها است که ورزش قایقرانی در استان به خاطر نبود باشگاه های قایقرانی استاندارد و اسکله و نبود زیرساخت مناسب در استان فقیر است که برای جبران این عقب ماندگی در جلسات اخیر شورای ورزش استان مقرر شد که اسکله آماده شده به اداره کل ورزش و جوانان تحویل داده شود اما پس از سال ها که در نهایت اسکله آماده شده، این بار بحث تامین بودجه نصب اسکله مطرح است تا جایی که گویا این داستان که قدمت آن به بیش از 10 سال می رسد، همچنان ادامه دارد و معطل ماندن این قضیه باعث شد، فعالیت قایقرانی اهواز به دلیل مکان غیراستاندارد حال حاضر، نداشتن اسکله و نبود ایمنی‌های حداقلی، تعطیل شود تا مبادا در میان ذوق و شوق زدن به آب، جان کسی از دست برود.
دبیر فدراسیون قایقرانی در سفری که اول دی‌ماه امسال به خوزستان داشت عنوان کرد قایقرانی اهواز به دلیل مکان غیراستاندارد حال حاضر و نداشتن اسکله و نبود ایمنی‌های حداقلی، باید تعطیل شود تا اسکله جدید نصب شود. تمرینات بانوان ورزشکار چند هفته‌ای است که تعطیل شده و آقایان هم با شرایط سختی، روزانه تمرین می‌کنند. بنا به گفته رئیس هیات قایقرانی خوزستان قرار بود این اسکله تا پایان مهرماه 99 به بهره‌برداری برسد.

 • دبیر فدراسیون قایقرانی در سفری که اول دی‌ماه امسال به خوزستان داشت عنوان کرد قایقرانی اهواز به دلیل مکان غیراستاندارد حال حاضر و نداشتن اسکله و نبود ایمنی‌های حداقلی، باید تعطیل شود تا اسکله جدید نصب شود.
 • تنها یک کانتینر برای نگهداری تجهیزات وجود دارد و از همین مکان به عنوان رختکن ورزشکاران نیز استفاده می شود.
 • دبیر فدراسیون قایقرانی در سفری که اول دی‌ماه امسال به خوزستان داشت عنوان کرد قایقرانی اهواز به دلیل مکان غیراستاندارد حال حاضر و نداشتن اسکله و نبود ایمنی‌های حداقلی، باید تعطیل شود تا اسکله جدید نصب شود.
 • دبیر فدراسیون قایقرانی در سفری که اول دی‌ماه امسال به خوزستان داشت عنوان کرد قایقرانی اهواز به دلیل مکان غیراستاندارد حال حاضر و نداشتن اسکله و نبود ایمنی‌های حداقلی، باید تعطیل شود تا اسکله جدید نصب شود.
 • سال ها است که ورزش قایقرانی در استان به خاطر نبود باشگاه های قایقرانی استاندارد و اسکله و از نظر زیرساختی در استان فقیر است که برای جبران این عقب ماندگی در جلسات اخیر شورای ورزش استان مقرر شد که اسکله آماده شده به اداره کل ورزش و جوانان تحویل داده شود اما پس از سال ها که در نهایت اسکله آماده شده، این بار بحث تامین بودجه نصب اسکله مطرح است تا جایی که گویا این داستان که قدمت آن به بیش از 10 سال می رسد، همچنان ادامه دارد.
 • دبیر فدراسیون قایقرانی در سفری که اول دی‌ماه امسال به خوزستان داشت عنوان کرد قایقرانی اهواز به دلیل مکان غیراستاندارد حال حاضر و نداشتن اسکله و نبود ایمنی‌های حداقلی، باید تعطیل شود تا اسکله جدید نصب شود.
 • بنا به گفته رئیس هیات قایقرانی خوزستان قرار بود این اسکله تا پایان مهرماه 99 به بهره‌برداری برسد.
 • خوزستان با وجود منابع آبی فراوان می تواند به قطب قایقرانی کشور تبدیل شود و میزبان مسابقات و اردوی تیم های ملی باشد.
 • تمرینات بانوان ورزشکار چند هفته‌ای است که تعطیل شده و آقایان هم با شرایط سختی، روزانه تمرین می‌کنند.
 • سال ها است که ورزش قایقرانی در استان به خاطر نبود باشگاه های قایقرانی استاندارد و اسکله و از نظر زیرساختی در استان فقیر است که برای جبران این عقب ماندگی در جلسات اخیر شورای ورزش استان مقرر شد که اسکله آماده شده به اداره کل ورزش و جوانان تحویل داده شود اما پس از سال ها که در نهایت اسکله آماده شده، این بار بحث تامین بودجه نصب اسکله مطرح است تا جایی که گویا این داستان که قدمت آن به بیش از 10 سال می رسد، همچنان ادامه دارد.
 • تمرینات بانوان ورزشکار چند هفته‌ای است که تعطیل شده و آقایان هم با شرایط سختی روزانه تمرین می‌کنند.
 • دبیر فدراسیون قایقرانی در سفری که اول دی‌ماه امسال به خوزستان داشت عنوان کرد قایقرانی اهواز به دلیل مکان غیراستاندارد حال حاضر و نداشتن اسکله و نبود ایمنی‌های حداقلی، باید تعطیل شود تا اسکله جدید نصب شود.
 • دبیر فدراسیون قایقرانی در سفری که اول دی‌ماه امسال به خوزستان داشت عنوان کرد قایقرانی اهواز به دلیل مکان غیراستاندارد حال حاضر و نداشتن اسکله و نبود ایمنی‌های حداقلی، باید تعطیل شود تا اسکله جدید نصب شود.
 • از دیگر مشکلات قایقرانی در اهواز وجود نیزار در حاشیه کارون است که باعث می شود مربیان به رودخانه دید نداشته باشند و نتوانند تمرین ورزشکاران را ببینند.
 • سال ها است که سنگ چینی و لاستیک ها، برای قایقرانان اهوازی نقش اسکله را ایفا می کنند. اسکله ای لرزان که دلهره در دل قایقرانان می اندازد.
 • باوجود منابع آبی فراوان و کارون همیشه خروشان و جاری و استعدادهای بسیار در رشته قایقرانی، نبود یک اسکله استاندارد در اهواز باعث شده، ورزشکاران این رشته با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند تا حدی که حالا دیگر قایقرانی اهواز تعطیل شده است تا مبادا در میان ذوق و شوق زدن به آب، جان کسی از دست برود.
 • باوجود منابع آبی فراوان و کارون همیشه خروشان و جاری و استعدادهای بسیار در رشته قایقرانی، نبود یک اسکله استاندارد در اهواز باعث شده، ورزشکاران این رشته با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند تا حدی که حالا دیگر قایقرانی اهواز تعطیل شده است تا مبادا در میان ذوق و شوق زدن به آب، جان کسی از دست برود.
 • دبیر فدراسیون قایقرانی در سفری که اول دی‌ماه امسال به خوزستان داشت عنوان کرد قایقرانی اهواز به دلیل مکان غیراستاندارد حال حاضر و نداشتن اسکله و نبود ایمنی‌های حداقلی، باید تعطیل شود تا اسکله جدید نصب شود.
 • سال ها است که ورزش قایقرانی در استان به خاطر نبود باشگاه های قایقرانی استاندارد و اسکله و از نظر زیرساختی در استان فقیر است که برای جبران این عقب ماندگی در جلسات اخیر شورای ورزش استان مقرر شد که اسکله آماده شده به اداره کل ورزش و جوانان تحویل داده شود اما پس از سال ها که در نهایت اسکله آماده شده، این بار بحث تامین بودجه نصب اسکله مطرح است تا جایی که گویا این داستان که قدمت آن به بیش از 10 سال می رسد، همچنان ادامه دارد.
 • خوزستان با وجود منابع آبی فراوان می تواند به قطب قایقرانی کشور تبدیل شود و میزبان مسابقات و اردوی تیم های ملی باشد.
 • باوجود منابع آبی فراوان و کارون همیشه خروشان و جاری و استعدادهای بسیار در رشته قایقرانی، نبود یک اسکله استاندارد در اهواز باعث شده، ورزشکاران این رشته با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند تا حدی که حالا دیگر قایقرانی اهواز تعطیل شده است تا مبادا در میان ذوق و شوق زدن به آب، جان کسی از دست برود.
 • تنها یک کانتینر برای نگهداری تجهیزات وجود دارد و از همین مکان به عنوان رختکن ورزشکاران نیز استفاده می شود.
 • بنا به گفته رئیس هیات قایقرانی خوزستان قرار بود این اسکله تا پایان مهرماه 99 به بهره‌برداری برسد.
 • سال ها است که سنگ چینی و لاستیک ها، برای قایقرانان اهوازی نقش اسکله را ایفا می کنند. اسکله ای لرزان که دلهره در دل قایقرانان می اندازد.
 • تمرینات بانوان ورزشکار چند هفته‌ای است که تعطیل شده و آقایان هم با شرایط سختی، روزانه تمرین می‌کنند.
 • باوجود منابع آبی فراوان و کارون همیشه خروشان و جاری و استعدادهای بسیار در رشته قایقرانی، نبود یک اسکله استاندارد در اهواز باعث شده، ورزشکاران این رشته با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند تا حدی که حالا دیگر قایقرانی اهواز تعطیل شده است تا مبادا در میان ذوق و شوق زدن به آب، جان کسی از دست برود.
 • نبود اسکله قایقرانی در اهواز، این رشته را به تعطیلی کشانده است؛ آن هم در استان خوزستان که منابع آبی فراوان دارد.
 • رییس هیات قایقرانی خوزستان نیز عنوان کرد: در آخرین جلسه شورای ورزش، موضوع نصب اسکله قایقرانی اهواز مطرح و قرار شد این مهم هر چه سریع تر انجام شود. حتی در بازدید اخیر دبیر فدراسیون از محل باشگاه قایقرانی اهواز مشخص شد که کارهای مطالعاتی انجام شده است.
 • بنا به گفته رئیس هیات قایقرانی خوزستان قرار بود این اسکله تا پایان مهرماه 99 به بهره‌برداری برسد.
 • تمرینات بانوان ورزشکار چند هفته‌ای است که تعطیل شده و آقایان هم با شرایط سختی، روزانه تمرین می‌کنند.
 • از دیگر مشکلات قایقرانی در اهواز وجود نیزار در حاشیه کارون است که باعث می شود مربیان به رودخانه دید نداشته باشند و نتوانند تمرین ورزشکاران را ببینند.
 • تمرینات بانوان ورزشکار چند هفته‌ای است که تعطیل شده و آقایان هم با شرایط سختی، روزانه تمرین می‌کنند.
 • خوزستان با وجود منابع آبی فراوان می تواند به قطب قایقرانی کشور تبدیل شود و میزبان مسابقات و اردوی تیم های ملی باشد.
 • تمرینات بانوان ورزشکار چند هفته‌ای است که تعطیل شده و آقایان هم با شرایط سختی، روزانه تمرین می‌کنند.
 • خوزستان با وجود منابع آبی فراوان می تواند به قطب قایقرانی کشور تبدیل شود و میزبان مسابقات و اردوی تیم های ملی باشد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

قسمت دوم : مضامین نقاشی های دیواری، مضامین شمایلهای دیواری بقعه رودبند

واکنش پلیس به خبر ممنوعیت تردد در نوروز.

خوزستان ثروتمند اما در عین حال فقیر

"یادگار خون سرو"خواننده: وحیدتاج شعر :هوشنگ ابتهاج (نما آهنگ )

هشدار ارتش چین به آمریکا: منطقه را نا امن نکنید

🔺مدل موی نخست‌وزیر انگلیس سوژه شد

🔺سردار رحیمی: جریمه‌های کرونایی به خزانه دولت واریز می‌شود و ربطی به پلیس ندارد

ماجرای جنجال «شکارچی» دو زنه در اینستاگرام چیست؟

تعجب ایتالیایی ها از تخریب خانه احمد محمود‌ در شهر اهواز

وزیر ورزش و جوانان در جمع صمیمی ملی پوشان کشتی ایران : به کسب نتیجه تاریخی در المپیک بسیار امیدوارهستم

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول صاحب یک چمن مصنوعی اختصاصی فوتبال شد

نقاشی ناشناخته ای از ون گوگ در فرانسه کشف شد

آینه صبر با نگاهی به شعر زینبی ویژه برنامه وفات حضرت زینب (س)از رادیو فرهنگ

مردها عمدتا گریه نمی کنند.(کلیپ ویژه روزمرد )

خلع ید و رفع تصرف 22 هکتار از اراضی ملی شهرستان هندیجان

علی مطهری برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعلام کاندیداتوری کرد.

مراسم افتتاح آزادراه غدیر روحانی: ملت مردانه و علی وار مشکلات را تحمل کردند

برخورد ناشایست‌ عوامل اجرائیات‌ شهرداری اهواز با خبرنگاری که ناچار به سبزی فروشی شد‌(کلیپ تصویری )

پادکست صبح ملت به عشق مولا منتشر شد

الهیات می‌تواند الهیات بماند؛ اگر ...

کتاب پژوهشگر دزفولی اثر برگزیده سال

وضعیت اسف بار پارک جنگلی لاله دزفول

ساماندهی شغلی 2150 نیروی انسانی بومی در شرکت پالایش نفت بندرعباس

پیش بینی مقام بهداشت جهانی درباره پایان شیوع کرونا

کتاب جنایت و مکافات

موضع ایران به دخالت بی‌ربط گزارشگر سازمان ملل

لیست خرید محمود فکری برای استقلال

گلایه وزیر بهداشت از تعلل در بستن مرزهای عتبات/آغاز مرحله دوم واکسیناسیون در گروه‌های آسیب‌پذیر

حاجی بابایی خبر داد واگذاری انشعابات آب، برق و گاز به ساکنان محدوده ساخت‌وساز غیرمجاز در سال 1400

رییس پلیس پایتخت از دستگیری یک خرابکار با جلیقه انتحاری و انواع سلاح در یکی از عوارضی‌های تهران خبر داد.

روحانی در جلسه هیات دولت: مخدوش کردن توافق دولت و آژانس انرژی اتمی،‌ بازی در زمین دشمن است

آمریکا: احتمالا با کره جنوبی درباره پول‌های بلوکه شده ایران گفت‌وگو خواهیم کرد

امضای توافقنامه نظامی میان اسرائیل و آلمان

سند خانم مجری جنجالی از علت ممنوع الکاریش اش

ماجرای کودکی مسی و همسرش

شهادت می‌دهم وزیر ورزش پرسپولیسی نیست

شهیدی که دست قطع شده اش را در جیبش گذاشت

صالحی هفته ی آینده در خصوص توافق آزانس، به مجلس توضیح خواهد داد

ناپدید شدن دو دختر نوجوان آبادانی

نتیجه بازی تیم های اتلتیکو مادرید و چلسی

تصادف شدید تایگر وودز گلف باز حرفه ای در حوالی لس‌آنجلس

بصدا در آمدن آژیر خطر در اندیکا/وضعیت شهر قلعه خواجه قرمز شد

زبان مادری رگ و ریشه‌های زبان خوزی

لبخند محیط زیست دزفول از یک اقدام شایسته

خراطی ، یکی از شغل ها و صنایع دستی چوبی دزفول ، در انتظار حمایت

کشف بیش از 1400 سلاح سرد نامتعارف در تهران/اجرای طرح برخورد با "خانه‌های مجردی"

پل‌حمید آباد از سمت شهرستان دزفول به شهرستان شوش و بالعکس از فردا چهارشنبه 6 اسفند ماه 99 مسدود‌ خواهد شد

حضور گروه فرهنگی جهادی شهدای ٢١دی شهرستان لالی از بین ٣٠٠٠ گروه جهادی و فرهنگی در رقابت ٨٠ تیم برتر

مدیرشبکه بهداشت درمان هندیجان: در پی تعطیل کردن اختیاری صنف کالای خانگی

دیوارنگاری پوششی موقت برای پنهان کردن مناظر نامناسب شهری