آخرین مطالب

اصول بین المللی اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری

اصول بین المللی اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری فرهنگی - اجتماعی - مقالات فرهنگی

اصول بین المللی اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری

  بزرگنمایی:

اصول بین المللی اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری طی چندین نشست مشورتی طی 5 سال با حضور تعدادی از سازمانهای روزنامه نگاری منطقه ای و بین المللی در سال 1983 تصویب شد.
از جمله سازمان های بین المللی و منطقه ای شرکت کننده در این سلسله نشست ها سازمان بین المللی روزنامه نگاران (IOJ )، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ )، اتحادیه کاتولیک بین المللی مطبوعات (UCIP )، فدراسیون روزنامه نگاران امریکای لاتین (FELAP ) ، فدراسیون کارگران مطبوعات امرایکای لاتین (FELATRAP)، فدراسیون روزنامه نگاران عرب (FAJ ) ، اتحادیه روزنامه نگاران آفریقا (UAJ ) و کنفدراسیون روزنامه نگاران آسیا (CAJ ) بودند که اصول بین المللی اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری را تحت عنوان " اصول بین المللی اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری " به تصویب رساندند.
این اصول که با نظر و اعتقاد بسیاری از روزنامه نگار ، خبرنگار و حقوق دان تهیه شد ؛ امروزه در بسیاری از کشور ها عنوان سنگ پایه ای برای تهیه قوانین اخلاقی در سطوح ملی و منطقه ای قلمداد می شود.
برای جلوگیری از تحریف اصول دهگانه حرفه ای روزنامه نگاری و ایجاد هر گونه شبه ، نگارنده از هر گونه دخل و تصرف در این اصول خودداری کرده و عین عبارات و توضیحات آن در ذیل آورده می شود.
این اصول به شرح ذیل می باشند:
▪ اصل اول: حق مردم در دستیابی به اطلاعات تحقیقی
مردم و افراد حق دارند از طریق اطلاعات دقیق و جامع به تصویری عینی از واقعیت دست یابند و آرای خود را آزادانه از طریق رسانه های گوناگون فرهنگ و ارتباطات بیان کنند.
▪ اصل دوم: روزنامه نگار، وقف واقعیت عینی است
بارزترین وظیفه روزنامه نگار این است که با وقف صادقانه خویش نسبت به واقعیت عینی، خود را در خدمت حق مردم در راه دستیابی به اطلاعات حقیقی و موثق قرار دهد و به نحوی رویدادها را وجداناً در گستره صحیح خود با ترسیم مناسبات اصلی و بدون تحریف و با کاربرد ظرفیت خلاقانه خود انعکاس دهد، مطالب کافی در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوانند با استفاده از این مطلب به تصویری جامع و صحیح از جهان دست یابند؛ جهانی که در آن منشأ، ماهیت و جوهره رویدادها، و نیز فرایند و وضعیت امور به عینی ترین شکل ممکن قابل درک باشد.
▪ اصل سوم: مسؤولیت اجتماعی روزنامه نگار
اطلاعات در روزنامه نگاری نه یک کالا که یک «خبر اجتماعی» است، و این امر به این معناست که روزنامه نگار در مسؤولیت انتقال اطلاعات سهیم است و لذا نه تنها در برابر کسانی که رسانه ها را کنترل می کنند، بلکه نهایتاً در برابر مردم به طور کل و مشتمل بر انواع منافع اجتماعی، باید پاسخگو باشد. مسؤولیت اجتماعی روزنامه نگار وی را ملزم می سازد که تحت هر شرایطی همسو با وجدان اخلاقی خود عمل کند.
▪ اصل چهارم: شرافت حرفه ای روزنامه نگار
نقش اجتماعی روزنامه نگار اقتضا می کند که معیارهای عالی شرافت در این حرفه، مشتمل بر حق روزنامه نگار برای خودداری از کار برخلاف اعتقاد شخصی، حق عدم افشای منبع اطلاعات و همچنین حق شرکت در روند تصمیم گیری در رسانه ای که برای آن کار می کند، محفوظ بماند. شرافت حرفه ای به روزنامه نگار اجازه نمی دهد که به هیچ نحوی از آنها رشوه بپذیرد و یا برخلاف رفاه عمومی به ارتقای منافع خصوصی بپرازد. همچنین، احترام گذاشتن به داراییهای معنوی، و به طور اخص پرهیز از سرقت ادبی، جزو اخلاق حرفه ای محسوب می شود.
▪ اصل پنجم: دسترسی همگانی و مشارکت
ماهیت این حرفه اقتضا می کند که روزنامه نگار دسترسی همگان را به اطلاعات و مشارکت مردم را در رسانه ها، مشتمل بر حق تصحیح یا اصلاح و حق پاسخگویی ارتقا دهد.
▪ اصل ششم: احترام به حریم خصوصی و شؤون انسانی
احترام به حق فردی، حفظ حریم و اسرار خصوصی و شؤون انسانی که با قوانین ملی و بین المللی مربوط به حفظ حقوق و شهرت افراد، منعِ افترا، تهمت، توهین و مخدوش کردن شهرت افراد، هماهنگ است، بخشی لاینفک از معیارهای حرفه ای روزنامه نگار محسوب می شود.
▪ اصل هفتم: احترام به منافع عمومی
معیارهای حرفه ای روزنامه نگار احترام بایسته را برای جامعه ملی، نهادهای دموکراتیک و عفت عمومی تجویز می کنند.
▪ اصل هشتم: احترام به ارزشهای جهانی و تنوع فرهنگها
یک روزنامه نگار واقعی در حالی که به شخصیت ویژه، ارزش و شأن هر فرهنگ و همچنین به حق انتخاب و توسعه آزادانه نظامهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی به وسیله مردم، احترام می گذارد، مدافع ارزشهای عام انسانی و بالاتر از همه، مدافع صلح، و دموکراسی، حقوق بشر، پیشرفت اجتماعی و رهایی ملی است. به این ترتیب، روزنامه نگار به طرزی فعال در تبدیل جامعه به جامعه ای دموکراتیک تر مشارکت می جوید و از طریق گفت و شنود به ایجاد فضایی آکنده از اعتماد در مناسبات بین المللی مساعدت می نماید تا صلح و عدالت، تشنج زدایی، خلع سلاح و توسعه ملی در سراسر جهان تحقق یابد. آگاهی روزنامه نگار از مقررات مربوطه مندرج درکنوانسیونها، بیانیه ها و قطعنامه های بین المللی جزو اخلاق حرفه ای به شمار می آید.
▪ اصل نهم: امحای جنگ و سایر مصایب فراروی بشر
تعهد اخلاقی نسبت به ارزشهای عام انسانی، روزنامه نگار را به پرهیز از هر نوع توجیه و یا تحریک به جنگهای متجاوزانه و مسابقه تسلیحاتی، بویژه در مورد تسلیحات هسته ای، و به پرهیز از همه شکلهای خشونت، نفرت یا تبعیض، به خصوص، نژاد پرستی و آپارتاید، سرکوبگری رژیمهای استبدادی، استعمار و استعمار نوین و همچنین به پرهیز از سایر مصایب بزرگ مضر به حال بشریت نظیر فقر، سوء تغذیه و بیماریها ملزم می کند، و با تعقیب چنین رویه ای است که روزنامه نگار می تواند به امحای جهل و سوء تفاهم میان مردم کمک کند و اتباع یک کشور را در مورد نیازها و آمال دیگران احساس سازد، و احترام به حقوق و شؤون همه ملل، مردم و افراد را بدون لحاظ نژاد، زبان، ملیت، مذهب و باورهای فلسفی تضمین کند.
▪ اصل دهم: ارتقای نظم نوین اطلاعاتی و ارتباطی جهانی
روزنامه نگار در جهان معاصر در چارچوبی ازحرکت به سوی مناسبات نوین بین المللی به طور عام و در چارچوبی از نظم نوین اطلاعاتی به طور خاص، عمل می کند. هدف این نظم نوین، که بخشی لاینفک از نظم نوین اقتصادی بین المللی به حساب می آید استعمار زدایی و دموکراتیک کردن اطلاعات و ارتباطات در سطوح ملی و بین المللی است که بر پایه همزیستی مسالمت آمیز مردم و با احترام کامل به هویت فرهنگی آنان صورت می گیرد. تعهد ویژه روزنامه نگار در این زمینه ارتقای روند دموکراتیک کردن مناسبات بین المللی در عرصه اطلاعات است که با عنایت به حفاظ و تقویت مناسبات دوستانه و مسالمت آمیز مردم و دولتها صورت می پذیرد.
علی قلی زاده


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

مسابقه اتحاد ملی در شکست کرونا

بازگشایی دوباره بازار خفاش و سگ در چین

تنها کشور جهان که هیچ اعتنایی به کرونا نمی‌کند

خروج مرگبار قطار مسافربری از ریل در چین🔹

فرماندار محترم شهرستان دزفول مطرح کرد: کادر درمان درگیر با کرونا به صورت ویژه قدردانی می‌شوند

جدیدترین مقاله روز دنیا درباره بهداشت دهان ودندان به قلم سرکار خانم محمد پنا - اختصاصی صبح ملت نیوز

🔴 شناسایی ٢٥ مورد جدید ابتلا به کرونا در استان خوزستان

*افتتاح آزمایشگاه امام حسین (ع) شهرستان دزفول*

اینفوگرافیک / آمار کرونا در جهان تا 12 فروردین

رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران: طولانی شدن تعطیلات مطبوعات،ضربه دیگری به نهاد مطبوعات مکتوب است

رئیس‌جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا: درباره شرایط کاری بعد از 20 فروردین، در روزهای آینده تصمیم‌گیری می‌شود

بازار سهام، چالش بازار مسکن یا فرشته نجات آن؟

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت : فاصله گذاری اجتماعی با تاخیر انجام نشده است

فراخوان سازمان جهانی گردشگری برای ارائه راه‌حل‌های شفابخش

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعلام کرد: انتشار بیش از هزار ویدئو و عکس از جاذبه‌های گردشگری کشور در فضای مجازی

معاون اول رییس جمهور تأکید کرد: امکان آزمایش روزانه تشخیص کرونا به بیش از ده هزار مورد رسیده است

با حضور معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی انجام گرفت: تشکیل ستاد ویژه ای جهت مدیریت راهبردی جنبش تولید

سخنگوی دولت تاکید کرد: بدون وداع کردن با سبک‌های زیستی عصر کهن و بدون نوسازی عقلانیت حکمرانی نمی توانیم ساختار اتحاد شوم کرونا و تحریم را بشکنیم.

📸 سرقت تابلو ون‌گوگ از موزه تعطیل شده به دلیل کرونا در شمال هلند

وزیر بهداشت: دستاوردی جدید به زودی ایران را در رتبه نخست دنیا قرار می‌دهد

آموزش سگ ها برای بو کشیدن کرونا

باز هم سرقت مسلحانه در دزفول

جدی نگرفتید ، جدی نگرفتند

سیلی عبرت

خبر خوش وزیر کار؛ حقوق بازنشستگان 15 تا 77 درصد افزایش می‌یابد

انتقاد تند صادقی از روحانی /انتظار می‌رود ادبیاتش را اصلاح کند؛ بلوف می زند!

ماجرای قتل موبایل‌فروشی که نباید مغازه‌اش را باز می‌کرد

🎥 بخش نخست گفت‌وگوی متفاوت با استاندار خوزستان؛ از ناگفته‌های سیل 98 تا ماجرای ریاست تامین اجتماعی

🔹جزئیات سقوط هواپیمای فیلیپینی 🔹

🔺️سقوط هواپیمای حامل بیمار مبتلا به کرونا در فیلیپین

آیا باز هم پای مافیای تراریخته در میان است؟!

تاملی بر واژگان صنف زرگران شوشتری ( مهندس محمدعلی چهارمحالی )

آخرین آمار حوزه دانشگاه علوم پزشکی دزفول در خصوص بیماری کرونا ویروس

رئیس جمهور: سلامت، تولید و امنیت جامعه برای ما اصل است

38309 مبتلا و 2640 فوتی کرونا در کشور/12391 تن بهبود یافتند

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌مناسبت سالروز ولادت حضرت ابالفضل ‌العباس و روز جانباز: شما جانبازان، مجاهدان فداکار و شهیدان زنده‌اید

پانزده اتفاق ویژه جشنواره فجر 38/ ریحانه پارسا و خوب، بد، جلف 2؛ ارتش سری

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: المپیاد ملی کدنویسی و تولید محتوای دیجیتال دانش‌آموزی برگزار می‌شود

اهوازملک در شرایط کرونا

ساده ترین توصیه بهداشت جهانی برای مقابله با کرونا

عمری زندگی با بحران نوشته: کاوه شاهین

⭕ اخبار ویژه کرونا در دزفول

خبری بد برای اهالی اینترنت - شرکت OneWeb ورشکست شد

💢لغو کلیه پروازهای 4 روز آینده فرودگاه دزفول /فرودگاه دزفول از یازدهم تا چهاردهم فروردین تعطیل است.

شیوه صحیح برخورد رسانه با بیمارهای همه گیر مانند کرونا

ساخت کیت کاملا ایرانی تشخیص ویروس کرونا توسط متخصصان ایرانی

نیویورک تایمز: پنتاگون طرح نابودی کتائب حزب‌الله عراق را تهیه می‌کند

انتقاد هفته‌نامه پزشکی لنست از عملکرد دولت بریتانیا در خصوص کرونا

💢 دزفول برای هفتمین سال متوالی در برنامه جهانی ساعت زمین مشارکت خواهد کرد

نامه صدها تشکل های غیردولتی و مردم نهاد سراسر کشور به دبدبیرکل سازمان مللیرکل سازمان ملل: جلوی تحریم های غیرانسانی امریکا را در شرایط کرونا بگیرید