آخرین مطالب

فرهانم فرزند خورشید قسمت پنجم و پایانی

فرهانم فرزند خورشید قسمت پنجم و پایانی خوزستان - بخش ویژه صبح ملت نیوز

فرهانم فرزند خورشید    قسمت پنجم و پایانی

  بزرگنمایی:

آخرین فصل داستان

فرهانم فرزند خورشید
قسمت پنجم و پایانی

شیخ با صدایی بلند مرا فراخواند: فرهان، فرهان، هرچه می‌توانید گونی‌های مانده از خاک را از اطراف جمع کنید و نزدیک دیواره سد بیاورید، یَلایَلا یَلایَلا، یَلایَلا درنگ جایز نیست!
حیران ماندم!  آخر همه‌ چیز مرتب و همه‌جا در آرامش بود!
شیخ لفته نهیب زد: یابن‌عبود خوابتون برده؟ با شما هستم زود باشید، زودزود، سریع‌سریع!
جاسم جستی زد و ندا داد: بچه‌ها سریع‌سریع.
و به یک‌باره در گردآوری هرچه گونی خاک در اطراف بود در تلاشی مضاعف برآمدیم، اما شیخ آرام و قرار نداشت، همین طور که نشسته بود صدا می‌کرد حیدر، جاسم، عبدالامیر، عبدالزهرا زود باشید. زود! انگار قرار بود دشمن بر ما شبیخون بزند! به نفس افتادیم و چنان در رفت‌وشد شدت گرفتیم که گاه لیز خورده کله پا می‌شدیم، اما جازدن در کار نبود. جاسم، جاسم گفتن حاج لفته، بر شتاب سعیداوی افزود خود را چون نمر تیز پا به شیخ لفته رساند و گفت: بلی عمی بلخدمه، عینی، روحی، عمری، جانم به فدایت برای چه بی‌تاب شده‌ای؟
شیخ از میان دو ابروی پرپشت خود نگاه تیزی بر جاسم انداخت، پنجه دست فراخ شده‌اش را گشود و دست جاسم را به محکمی فشرد و گفت: چرا پدران شما اینجا نیستند؟ آنها به امید حضور شما شجاعان عرب، دلیران ایل، در سایر نقاط درگیر مهار این سیل خانمان براندازند سخت مشغول هستند. کارشان را در دیار خودمان به زیباترین وجه ممکن به انجام  رسانده و امروز به ما سپرده اند. فردا صبح علی الطلوع پیش ما خواهند بود! عزیزم خوب توجه کن، این دشت به همت شما نفس می‌کشد. دقت کن، به جد کیسه‌ها را بر پشت این سد برآورید با پاهای خود محکم بر کیسه‌ها بکوبید تا چون میخ بر دیواره سد نشانده شوند، کاهلی در کار شایسته نیست.
جاسم عمو لفته را گفت: چه شده  است!
شیخ  که لختی به آسمان نگاه می‌کرد، گاه گوش بر دیواره سد و اندکی نگاهی معنادار بر دشت داشت گفت: نمی‌دانم!
ما سرسخت‌تر از قبل در تلاش به گردآوری کیسه‌های خاک بر روی این مار تنومند خفته بر شط شدیم.
یک سیاهی در نزدیکی ما جنبید، شناختمش اُمّ حیدر بود. هنوز آنجا به نظارهٔ رفتار و تلاش بی‌امان ما ایستاده بود. او به‌سوی قریه رفت و به اندک زمانی همهٔ زنان، دخترکان و سالمندان را نزد ما برای بالا کشیدن کیسه‌ها آورد. کسی معنای خستگی را نمی‌شناخت، کسی بر کم‌کاری دیگری شکوه نمی‌کرد، هیچ کس بر دیگری طعنه نمی‌زد، هر کس در فعالیت بر دیگری سبقت می‌گرفت و تلاش می‌کرد تا خستگی را از شانه دیگری بزداید! همه از جان و دل مایه می‌گذاشتند و به اندک زمانی کیسه‌های بی‌شماری از خاک بر دیواره سد افزوده شد. به خواهش شیخ، قافلهٔ به همت آمده، مجدداً به روستا برگردانده شدند، اما نگاه‌ها نگران‌تر از قبل شده بود. کم‌کم رودخانه به کُرنش برآمده، دسیبل صدایش رفته‌رفته بالا گرفت، اینجا بود که سخن شیخ در گوشم طنین انداز شد «آرامش قبل طوفان!» شط غلغل‌کنان به آهنگ نامیمونی خروش آغاز کرد. ابرها در آسمان کار خود را آغاز کرده و باران بر طغیان رود شدت بخشید؛ من تازه نگاه‌های معنادار شیخ لفته را یک‌به‌یک در ذهن خود مرور می‌کردم. لرزش بر دیواره سد آغاز شد. شیخ چوب‌دستی خود را بلند کرد تا لهیب پی‌درپی موج رودخانه را به نظاره بنشیند، به چرخش نگاه خود سیطره رود را از بالا تا پایین ورانداز کرد. خودش را از سینه‌کش کیسه‌های پر خاکِ بند بالا کشید و برفراز بند قامت نحیف و کشیده‌اش را به رخ رود کشید. شیخ بر آب خیره شد، بیست‌وپنج فرزند دل‌بند شیخ، به گردش حلقه زدیم، رود تازه نفس چاق می‌کرد. به عمر خُرد خود اولین بار بود این همه آب سیاه و دهشت‌آور به چشم می‌دیدم! هیچ  رنگ و اثری از مهرِ همیشگی بر سیمای قشنگ ایام گذشته شط نمایان نبود. روزهای پیشین آب جان می‌داد، حیات می‌بخشید، اما الان پر غرور و ناآرام جان می‌طلبید! بر روی آب حرکت اسباب و اثاثیه مردمان سیل زده از جلوی چشمان ما رد می شد! به ناگهان سینه ستبر رود بر کمربند سد کوفتن آغاز کرد، موج از پی موج گرفت و یک‌به‌یک بر شدت ضربات خود می‌افزود و به یک‌باره رود سرتاسر لبهٔ بند را در نوردید و رگهٔ آبشار گونه‌ای بر بند جاری ساخت. سرانگشت پایم خیس شد، دستم بی‌اختیار بر شانه عمویم نشست. جملگی گرد شیخ طایفه خود حلقه زدیم و مرکز دایره امید خود را سخت در برگرفتیم. حاج لفته نگاهی بر سیمای تک‌تک ما انداخت و لبخندی سرد بر چهره‌اش نشست و به یک‌باره با صدای پر تپش گفت: نترسید «!لا خوفٌ علیهم ولا هُم یحزنون» این رود همان رود زندگی خودمان است! ما سال‌های‌ سال است با او مأنوس هستیم و بر سینه او پرورش یافته‌ایم. باکی نیست، آرام می‌گیرد نترسید!
عمو لفته لختی درنگ کرد و زیر لب به زمزه شعری خواند که متوجه نشدیم! ناگهان شیخ خشم گرفت چوب‌دستی خود را بالا برد و در آسمان چرخاند و بر جان رود به محکمی فرود آورد و ندا سر داد: ای شط تو را چه شده؟ منم لفته! لفته‌ام، ابن‌بوتراب، سال‌ها من و پدرانم سینه‌ات را می‌شکافتیم و از رزق تو روزی به خانه نزد اهل و عیال می‌بردیم، آرام گیر آرام، این دیار من است، این سرای من است و اینان فرزندان پرتوان من هستند که امروز تو را به نبرد می‌خوانند. با سخنان شیخ جانی تازه سرتاسر وجودمان را در برگرفت. حاج لفته را محکم در برگرفته غرق بوسه‌اش کردیم و از فراز بند پایین آمدیم. رود خروشان شد و آرام‌آرام سرازیرکردن آب بر بلندی بند را بر ما هویدا ساخت. حاج لفته همان جایی که از دیواره سد پایین آمده بود درست در منتها‌الیه قوس و شکم برآمدهٔ سد، بر جدارهٔ بند تکیه داد و چوب‌دستی را درحالی‌که یک طرف آن را بر سینه خود گرفته بود، سمت دیگر آن را در جلو پای خود در دل زمین فرو برد و به تک‌تک ما فرمان داد: هر قسمت بند را محکم به سینه خود گیرید که این آخرین رمق شط است زورآزمایی می‌کند. زل آسمان برآمده و صبح نزدیک است، رود توانش همین است، به زانو درخواهد آمد.
ریزش آب بر پیکر سد آغاز شد. شیخ لفته هر دو دست خود را به آرامی بر زمین گل‌ولای‌شده نشاند و بر صورت مالید و بر دست راست و چپ تیمم داد و به نماز صبح برآمد،  ما که غرق سیمای مردانه‌اش شده بودیم اجداد خود را در او می‌دیدیم.  لرزش بر دیواره سد به‌خوبی احساس می‌شد. جاسم گفت: یَلایَلا بر دیواره سد بروید و بند را محکم به سینه تنگ گیرید.
اُمّ حیدر درحالی‌که چندتن از دختران ده او را همراهی می‌کردند نزدیک آمد. از صحنه به وجود آمده خوف کرده در هراسناک شد. نماز شیخ که تمام شد اُمّ حیدر را صدا کرد و گفت: جلو بیا، جلوتر، نترسید! فرزندانم همگی مرد شده‌اند، هراسی نیست به خانه برگردید. صبح نزدیک است. همین که اُمّ‌حیدر با نگرانی قصد برگشت داشت، او را صدا زدم: خاله‌خاله، جاموس، جاموس، اسد را بیاورید، حنطل، خُطیری. یک‌به‌یک همه را خواندم. به فریده که همراه دیگر دختران آنجا حضور داشت سفارش اسد را کردم! فریده جلو آمد و گفت: چه کنیم؟
گفتم در گوش اسد بگو: فرهان ابن‌خورشید تو را می‌خواند، او که بیاید جملگی به دنبالش روان خواهند شد.
اسد سنگین‌ترین گاومیش کل منطقه بود. راه که می‌رفت زمین زیر پایش تکان می‌خورد. اُبهّت داشت و با وقار بود. کسی جرئت زول‌زدن در چشمان سیاهش را نداشت! وقتی در کنارش می‌ایستادی نفس که می‌کشید غرور وجودت را در بر‌می‌گرفت.
هنوز کمرم محکم به دیوار سد چسبیده بود و پاهایم در گل‌ولای فرورفته و بر شانه‌هایم ریزش آب شدت داشت. به فکر فرورفتم  که اگر اسد بیاید، چه خواهد شد. اُمّ‌حیدر به در خانه رفت بی‌بی را صدا کرده و با او به همراه دختران ده روانه طویله می‌شوند، اما جاموس‌ها فقط مطیع من بودند و به فرمان من کار می‌کردند. اُمّ‌حیدر مضطرب مانده بود! چگونه این رمه را روانه میدان جولان با شط کند؟ فریده که سخنان مرا به‌خاطر داشته از بی‌بی سراغ اسد را گرفت. وقتی بی‌بی با دست او را نشان کرده، فریده نزد جاموس حاضر شد و در گوشش گفت: فرهان خسته چشم به راه اسد است. فرهان، فرهان تو را می‌طلبد، فرهان‌ابن‌خورشید.
اسد فریده را استشمام کرده، از طویله خارج شد، پشت‌به‌پشت وی رمه به حرکت درآمده و دختران افسارشان را می‌کشیدند. سفیدی از افق برخاسته بود. چشمم که به اسد افتاد صدایش زدم: اسداسد، اسداسد ناگهان شروع به دویدن کرد و درحالی‌که فریده را در پی خود می‌کشید خودش را به من رساند. زنجیرِ افسارِ بر گردن مانده‌اش را از دور گردنش باز کردم و پیشانیش را بوسیدم، او مرا بویید. اسد را بر سینه سد جای دادم. جاسم صدا برآورد دیواره حرکت می‌کند، خواهرش که افسار حنطل را در دست داشت بی‌تابی کرد. حنطل را کشان‌کشان کنار جاسم نشاندم و به همین نحو یک‌به‌یک جاموس‌ها را بر دیواره سد سنگر نشان ساختم. شیخ از جایش تکان نمی‌خورد. انتهای چوب‌دستی در جان زمین فرورفته بود و سمت دیگر با دو دست بر سینه شیخ میخ‌کوب مانده بود.
جاسم گفت چوب‌دستی را از شیخ جدا کنیم و آن را عمود بر کنار دیواره بند در زمین فرونشانیم، اما شیخ از جایش تکان نمی‌خورد، ریزش آب آبشاروار بر پیکر عمو لفته جاری بود، حساس‌ترین نقطه همین جا بود. خواستیم بلندش کنیم، اما شیخ رضایت نداد. صورت پر از گل‌ولای به نماز شده‌اش را بوسیدم، اما نشد، .... یادم آمد، بیرق، لوا، علم ایل! دوان‌دوان به‌ سمت خانه آمدم، ندا دادم و تنی چند از بچه‌ها را در پی خود فراخواندم. به موظیف خانه آمدم. سه‌چهار نفری بیرق طایفه را بر شانه به‌سمت حساس‌ترین نقطه بند حرکت دادیم و در کنار شیخ تکیه به جداره سد در قهر زمین فرو نشاندیم.
هوا در حال روشن‌شدن بود. بچه‌ها دیواره سد را مواظبت می‌کردند، اما دیگر رمقی نمانده بود. عبود فریاد برآورد: دیواره شکم کرده است.
دوان شدم به جایی که خطیری نشسته بود! آری اینجا به بند فشار آمده بود.  بر او نهیب زدم که چه می‌کنی؟
و با دستانم بر پیکر او فشار آوردم تا خود را به دیواره بچسباند. چند کیسه از بالای بند بر سر خطیری ول شد، آب روان شد! بر پشت خطیری برآمده به تقلا کیسه‌های خاک را جابجا و راه نفوذ آب را سد کردم. صدایی از بچه‌ها به گوش نمی‌رسید، هر کدام در گوشه‌ای بر سینه سد به خواب رفته بودند و من بر نعش جان داده خطیری به گریه از حال رفتم.
بوی خوش پدرم به مشامم وزیدن گرفت! چشم که باز کردم، مردان قریه رسیده بودند، سد بر قرار خود استوار بود و بیرق در آسمان سرزمینم پشت‌برپشت لفته در اهتزاز بود. شیخ لفته، شیخ قریه نگاهش را  به‌سوی خورشید دوخته و چشم‌درچشم آسمان خوابیده بود. تبسمی زیبا بر سیمای پرفروغش حک شده بود. خود را از آغوش پدرم انداختم به‌سوی شیخ رفتم. او زنده بود، اما نفس نمی‌کشید! جان داشت، اما حرکت نمی‌کرد، سر بر پایش گذاشتم تا لختی بخوابم. جاسم خودش را رساند، عبود آمد، نمر، عبدالزهرا همهٔ بیست‌وپنج فرزندش بر گردش حلقه زدیم، ناگهان جاسم هلهله‌کنان ندا داد : «بچنه الشط مابچانه، رودخانه را به گریه انداختیم، اما او ما را به گریه نینداخت.»
 
 
محمدباقر مقدم‌ نیا  

ویراستار مهندس علیرضا رشنو


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

دانشمند ایرانی زندانی در آمریکا به وطن بازگشت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در وبینار آفریقای جنوبی: امام خمینی(ره) به ایجاد نظام سیاسی باثبات و غیروابسته می‌اندیشید

رئیس جمهور در مراسم افتتاح پروژه های وزارت نیرو در استان های بوشهر و آذربایجان غربی: افتتاح طرحهای بزرگ ملی پاسخ قاطع ملت و دولت ایران به تبلیغات ضد ایرانی رژیم صهیونیستی و حاکمان کاخ سفید است

دکتر روحانی در گفت و گو با وزیر کشور: استان‌های مستعد آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع همه امکانات پیشگیری و مقابله‌ای خود را بسیج کنند

زمان برگزاری 4 بازی ایران در انتخابی جام جهانی 2022 مشخص شد

فیلم عجیب اسطوره NBA برای فوتبالیست ایتالیایی

*دود و شعله های آتش از کله «پاچه شاه عباس» به بلندای آسمان زبانه کشید/مسئول غیر بومی اندیکا: مهارش کردیم*

حافظ روی کانال باستانی اونتاشناپیریشا

انفجار گاز شهری در دزفول خانه را بر سر پیرزن 75 ساله خراب کرد

هشتمی، بهترین نتیجه شطرنج‌بازان دختر ایران در مسابقات جوانان آسیا

محسن چاوشی اجازه میکس موسیقی ای را برتصاویر منطقه حفاظت شده خائیز را داد

دکتر غلامعلی رجایی: علی لاریجانی یکی از گزینه‌های جدی ریاست جمهوری خواهد شد

درخواست جمعی از ایثارگران و رزمندگان در خصوص عدم لحاظ شدن شهرستان بهبهان بعنوان منطقه جنگی

طبیعت زیبای دیلمان- آبشار لونک کجاست؟

دکتر علی بختیاری ریس بیمارستان برزگ دزفول (گنجویان ): مردم اصول بهداشتی را رعایت نمایند . کادر درمان تا شکست کرونا در کنار مردم خواهد بود

میزان مصرف برق شهرستان دزفول،هفت درصد افزایش یافته است

تشریح جزییات حادثه قتل 2 جوان در باغ ویلای دزفول

مرگ 5 نفر دیگر بر اثر کرونا در دزفول

مدیر انجمن محیط زیست شهرستان حمیدیه: عدم اجرای تعهدات نهادهای مسئول شهرسازی ، زمینه سازی بیماری پوستی در این منطقه مسکونی می شود

اختلال هذیانی و اختلال روانپریشی مشترک

پیام وزیر کشور به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

سخنگوی وزارت خارجه حمله تروریستی به مسجد وزیر اکبرخان کابل را محکوم کرد

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد: تحریم‌های آمریکا به مرز جنایت علیه بشریت رسیده‌ است

صالحی همزمان با سالگرد ارتحال امام راحل مطرح کرد: اندیشه توحیدی امام خمینی(ره) نفی دوگانه نگری‌ها بود

متن کامل سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی ایران به مناسبت سی و یکمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) با ملت ایران

آیا دارید به سمت پیری میروید؟

ازسرگیری ادامه انتخابی جام جهانی در ماه اکتبر

پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام 15 خرداد

نظر دو مخاطب در پاسخ به یک تماس مردمی

به مناسبت رحلت معمار کبیر انقلاب

بیانیه دادستانی بهبهان در خصوص حادثه خائیز / جمع آوری کمک های مردمی غیر قانونی است و پیگیرد دارد

اندیکا خاکستر شد

کشف محموله 20 میلیارد ریالی لوازم خانگی قاچاق در بهبهان

وزیر آموزش و پرورش در نشست با گروه های جهادی مدرسه ساز؛ 12 درصد مدارس به نوسازی و 18 درصد مدارس کشور به مقاوم سازی نیاز دارند

📗📕 پیام وفاق دزفول بزرگ بمناسبت ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین 15 خرداد

قتل دو نفر در یکی از باغ ویلاهای دزفول

می خواهند مرا به قتل برسانند

کرونایی بودن کسبه خراطان کذب است؛/ تره بارمان با این شایعه روی دستمان ماند

هفته نامه رامهرمز شماره 101

سارقان منازل شناسایی شدند

دکتر روحانی در گفت و گو با رئیس جمهور فنلاند: برجام دستاورد خوبی در زمینه چند جانبه‌گرایی بود

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: شرکت های سرمایه گذاری استانی به طور منظم به دارندگان سهام گزارش دهند

وزیر امور خارجه از پرواز هواپیمای حامل دکتر سیروس عسکری از آمریکا به مقصد ایران خبر داد.

جذب و استخدام در نیرو انتظامی

از ویتامینA(آ) بیشتر بدانیم+خواص ومنابع آن

ایران زیبا-قلعه ناصری ایرانشهر

کول چپ جاذبه گردشگری زیبا و معروف استان لرستان

جلسه روسای فدراسیون فوتبال با وزیر ورزش/ بررسی روند اصلاح اساسنامه

جلسه روسای فدراسیون فوتبال با وزیر ورزش/ بررسی روند اصلاح اساسنامه

نمایشگاه خوشنویسی مجازی هنرمندان شهرستان دزفول / ویژه ارتحال حضرت امام ره و قیام 15 خرداد