آخرین مطالب

من فرهانم فرزند خورشید

من فرهانم فرزند خورشید فرهنگی - خوزستان - بخش ویژه صبح ملت نیوز - آدینه های شعر وادبیات

من فرهانم فرزند خورشید

  بزرگنمایی:

فرهانم فرزند خورشید

رودخانه را به گریه انداختیم
اما آن ما را به گریه نینداخت.


روایتی بر خروش سیلی که نقش و نگارش آفرینش زیباترین حماسه هاست.

قسمت اول


من فرهانم فرزند خورشید  
 هر شب زیر دست راست و چسبیده به پهلوی بی‌بی «اُمّ کاظم» کز می‌کردم و تا پاسی از شب به خاطرات خوش ایام گذشته‌اش، گوش فرا می‌دادم. گاه آن‌قدر در عمق گفته‌های مادر بزرگم غرق می‌شدم که انگار من نیز پابه‌پای وی در حوادث ایام همراه و هم‌قطار لحظه‌هایش بودم. وقتی بی‌بی از پدر بزرگ پدریم سخن می‌گفت احساس می‌کردم خیلی بیشتر از همه و پیش‌تر از این لحظه‌ها با جدم آشنا، هم‌مجلس و هم‌نشین بوده و هستم.  
بعضی مواقع به ذهنم خطور می‌کرد، انگاری جدم را دیده، لمس کرده و بارها با وی دمساز بوده‌ام و به گفتگو نشسته‌ام .  
شرح سیمای مردانه شیخ عبود جد پدریم همیشه جلو چشمانم بود. همهٔ بچه‌های منطقهٔ ما می‌دانند جد اعلای من شیخ عبود است. از طایفه بزرگ بنی‌طرف او شیخ و ریش سفید حموله خود بود. شیخ عبود در عهد حضرت آیت‌الله شیرازی با جمعیتی از بزرگان حمیدیه رهسپار نجف اشرف شده، به دیدار آیت‌الله شیرازی کبیر نائل آمده، مستقیما از وی فرمان جهاد علیه انگلیسی‌ها را نزد شیوخ طوایف پیام‌رسان شده بود.  
هر وقت خاطرات مادر بزرگم به این قسمت می‌رسید  شش‌دانگ حواسم به وی معطوف می‌شد؛ سگرمه‌هایم درهم کشیده می‌شد  و چشمانم از حدقه برمی‌آمد. خیز نگاهم را بر لبان پرچین‌وچروک  بی‌بی می‌دوختم  حرف‌حرف واژگان برخاسته از لبانش را می‌شمردم و کلمه‌کلمه حماسه قیام جهاد عشایر عرب را بر صفحه ذهنم حک می‌شد. آرایش جنگیِ دسته‌دسته قبایل عرب درحالی‌که در صحنه نبرد تاخت می‌کردند در ذهنم مجسم می‌شد. به جنبش درآوردن اسبان اصیل عرب چه غرورانگیز است. حس می‌کردم و به چشم دل می‌دیدم، که چگونه لجام اسبان چموش تنگ بر گرد مشت‌های گره کرده، آرام و قرار از سوار می‌ربود، اسبان چالاک عرب درحالی‌که پی‌درپی نفس تازه می‌کردند، پای بر زمین کوفته بر جان خاک خراش می‌زدند، و به سر تکان‌دادن، یال پریشان شده در فضا به رقص می‌‌انداختند. کجایند دلاوران عرب، منیل به دستان شمشیر آخته! نفیر خوش تفنگ‌هایی که هراس بر جان متجاوز می‌انداخت. تک‌تک دلاوران شهیدشده را به خاطر آوردم و یک‌به‌یک برشمردم: شیخ عاصی، شیخ ضاحی، شیخ نمر، شیخ سبهان، شیخ عبود و... . صندوقچه اندیشه‌ام مملو از چهره‌های خورشیدفامشان تندوتند ورق می‌خورد! تجسم دلیران المنیور، نیزه‌های برافراشته، نفیر گلوله، هوای غبار آلود، آواز خوش یزله، هوساد و رجزخوانی‌های مردان دیار خوبان که صدای خوش شلن تا انتهای حفره گوشان طنین‌انداز مانده است.  
با شنیدن این داستان همواره غروری وصف‌ناپذیر تمام وجودم را در برمی‌گرفت و مو بر پیکر خرد من سیخ می‌شد. سبک‌بال در آسمان خیال تا انتهای افق زیبای دشت حمیدیه سیر می‌کردم و فریاد برمی‌آوردم هان منم «فرهان» فرزند برومند خورشید برخاسته از دشت خونین آزادگان.  
بی‌بی، چندمین سیگار خود را به زغال گداخته منقل آتش زد و آرام و بی‌صدا دود برخاسته از دخن فتیله شده‌اش را تا انتهای اعماق وجود خود فروبرد، و در نفیر بازدم جانی تازه بر وجودش انداخت، سفیدی دود سیگار، غیرت را بر چهره شکسته‌اش موج انداخت! همان دم با صدای کلفت کرده‌اش گفت: خدایش بیامرزد عمویم شیخ عبود را همچون نمر تیزپا تا بالای تپه المنیور رفته بود، لول توپ انگلیسی را پر از تکه سنگ‌های سخت کرده بود، با پیچاندن چفیه و عگال بر پنجه خود و فرونشاندن دست در جان توپ موجبات انفجار توپ، شهادت خود شد و اجنبیان به درک واصل کرد. مکثی کرد و ادامه داد: خدایشان بیامرزد. موظیف خانهٔ ما مزین به بیرق به ارث رسیده از جد اعلای من شیخ عبود بود، نشانی درخشان که دلدادگی تشیع و دلیرمردی حمولهٔ ما را گواهی می‌داد. مکرر اتفاق می‌افتاد که بسیار نوجوانان منطقه ما بی‌خبر از اهل خانه به همت خودم در موظیف به شوق زیارت این بیرق گرد هم می‌آمدیم و روزگار رشادت‌طلبی بزرگان طایفه را زنده می‌ساختیم. همین سال گذشته بود که نویسنده، مقدم دزفولی، در تحقیق خود یک هفته با پدرم راجع‌به قیام عشایر عرب و تقدس این پرچم مفصل صحبت کرده و حیران سخنان پدرم شده بود.  
تنها مرد خانه بعد از پدرم-حاج کاظم، من بودم «فرهان»، نور چشم خانواده! البته خواهرانم همه خانه بخت‌رفته، با پسر عموهایم زندگی مستقل داشتند و گاه و بی‌گاه در رفت‌وآمد به خانه‌مان بودند.  
امسال پا به کلاس اول متوسطه گذاشته، اضافه بر دروس مدرسه امور حفظ و نگهداری چهارده‌پانزده جاموس قدونیم‌قد را با دو سه کارگر روزانه بر عهده داشتم. به محض رسیدن به حیاط خانه «حیل» جاموس بزرگ‌ماده در طویله نعره سر می‌داد و سایر گاومیش‌ها پر تاب و توان به جوش و خروش می‌آمدند. به محض رسیدن به خانه پیش از هر چیز اول خود را به آخور می‌رساندم و یک‌به‌یک هر پانزده جاموس را نگاهی معنادار انداخته و دستی بر سر و رویشان می‌کشیدم. گاهی نیز تشری بر «خوطیری» تنبل‌ترین عضو گروه می‌زدم که همیشه خدا در گوشه‌ای لم داده نشخوار می‌کرد، آن‌گاه به یک صدا همه را به خطروانه شط می‌کردم. جملگی یک‌جا به آب می‌زدیم، رودخانه را سخت درهم پیچیده به جز حضور ما هیچ موجودی حق جولان‌دادن در حد و حدود شط را نداشت! تک‌تک این زبان بسته‌ها عضوی از اعضای خانواده ما به حساب می‌آیند. اصلاً هستی و نیستی وجود من قلمداد می‌شوند. با خنده‌های من سرحال می‌شدند و با اخم‌وتخم من سکوت کرده آرام می‌گیرند! هر گفته و کلامی بر لب می‌گشایم، تشری به زبان جاری می‌سازم نِقِش بر نمی‌آوردند! سرتاپاگوش   هستند و از فرامین داده‌شده هرگز سرباز نمی‌زنند!  
«اسد» گاومیش نر جوان، قوی هیکل و درشت چشم این قافله وقتی نعره می‌کشد هیبت وجودش مرا نیز در برمی‌گرفت، گام‌های «اسد» سنگین و در هر قدم آرام اطراف جاموس‌ها را برانداز می‌کند، نفس از حفره‌های بینی‌اش به گوش خلایق خوش نوا و ابهتی پر غرور دارد. دو سال‌ونیم کم‌وبیش سن و سال اوست، اما سرتاپای وجودش یک پارچه جسارت است. هیچ مردی، هیچ فردی، هیچ کس قدرت بد‌رفتاری با من را ندارد! زیرا حضور «اسد» برای بسیار کج‌اندیشان  کفایت می‌کند.    
جاسم پسر همسایه که از ایل و تبار عموزادگان خودم است، دوان‌دوان خودش را به من رساند؛ و خبر خروش رودخانهٔ طغیان‌کرده و وحشی‌شده را به من داد.   
لحظه‌به‌لحظه و روزبه‌روز بر حجم آب فزوده می‌شد! غوغایی شده بود، روستای ما در بالا دست و در حدوفاصله بیست کیلومتری سوسنگرد قرار دارد. در پایین دست‌ شدت آب فزونی گرفته بود، همه مردم به جنبش برآمده بودند، مردم در تکاپوی سیل‌بند، شبانه‌روز در تلاشی مضاعف می‌کوشیدند. حد و حدود روستای ما «بیت عبود» و خانه‌های مستقر در این دیار چندان با شط، رودخانه ناآرام کرخه فاصله ندارد! در مجموع سی خانوار هستیم و اکثر امرار معاش ما همین رمه‌های گاومیش‌هایمان است.

ادامه دارد......

محمدباقر مقدم نیا


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

ترامپ: "نیویورک تایمز" را دیگر در کاخ سفید نبینم!

معترضان لبنانی مجددا مسیرهای شهرهای مختلف را بستند/ مدارس و بانک‌ها همچنان تعطیل هستند

پوتین در دیدار با اردوغان: وضعیت سوریه دشوار است

امکان آموزش پنج زبان دیگر در کنار انگلیسی

ترامپ با لحنی تمسخرآمیز گفت ::آنها (عربستانی ها) به جزء پول چیز دیگری ندارند

از محکومیت سنگین جعبه سیاه بابک زنجانی تا صدور حکم شهرام جزایری و سریال روح الله زم، در نشست خبری سخنگوی قوه ی قضاییه

قتل خواهر32 ساله به دست برادر

برانکو در خصوص مالیات و کارش گفت:

قرار مرگ دو دوست بخاطر یک دختر

پلوسی از دلایل مستحکم خود برای استیضاح ترامپ گفت

مشکل جدید رونالدو : اینبار با تطابق DNA

مدرسه ای آنسوی کوه٬ چهار دیواری ساده ی عشق (تقدیم به همه‌ی معلمان عاشق)

تارتار:شاهین بوشهر حریف خوبی بود

مرگ مشکوک دختر دانشجو در خانه دندانپزشک

علت بارانی که در اهواز 286 نفر را راهی بیمارستان کرد

هشدار کره شمالی به واشنگتن و سئول

ترامپ:دمکرات ها حتما مرا استیضاح میکنند

ضرب‌الاجل جدید 35 ساعته ترکیه به کردها برای عقب‌نشینی

تایید سند اصلاحات حریری

اردوغان: وقتی پای سرزمین و ثبات ملت‌مان در میان است نیاز به اجازه هیچ کس نداریم

گمانه زنی درباره چند و چون گزینش شهردار جدید در شهر باستانی و مذهبی شوش

آبادان وخرمشهر سرزمین وعده ها

در آستانه مراسم انعقاد قرار داد داخلی سازی صنعت پتروشیمی مطرح شد ؛ نهضت ساخت داخل حلال مشکلات آینده صنعت کشور است

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مرتضی بانک: معافیت مالیاتی مناطق آزاد حذف نمی‌شود

سخنگوی دولت در نشت خبری: همواره از محدود کردن‌ها ضربه خوردیم

ژن خوب: پدرم برایم پدری نکرد

یک دنیا حرف با عکس، اثری از عکس مشهور اوگور_گالنکوس‌، هنرمندِ اهل ترکیه

نرخ ارز واقعی مورخه29 مهرماه 1398

صالحی در دیدار با امام جمعه تبریز: فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ امور قرآنی به همگرایی بیشتر نیاز دارد

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد راه‌اندازی بازارگاه الکترونیکی مسکن/ نیاز انبوه‌سازان به بودجه نقدی با بازارگاه الکترونیکی برطرف می‌شود

شیخ اسماعیل قصری / عارفی در دزفول

مدیرکل حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای: رکورد جابه‌جایی مسافر کشور در ایام اربعین امسال شکسته شد

به میزبانی وزارت میراث‌فرهنگی صورت گرفت؛ بازدید اینفلوئنسرهای چینی از جاذبه‌های گردشگری ایران

صالحی در جمع خبرنگاران تبریز: نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز در اقتصاد نشر موثر است

33 معدن کوچک مقیاس فعال شد/ ارائه راهکار کلینیکی برای 210 معدن

سنخگوی وزارت خارجه در جمع خبرنگاران

مفقود شدن سرهنگ افشا گر فساد مالی تیتر یک اخبار و رسانه های امارات

چین دیگر لباس و پارچه مشکی به هنگ کنگ صادرات نمی کند

به دنبال اهانت به ساحت پیامبر اکرم (ص) و اعتراضات مردم، خون خیابانهای بنگلادش را فزا گرفت

بازهم مسجدسلیمان لرزید

پنج قدم برای شکست پوکی استخوان

تفاوت‌های افسردگی مردانه و افسردگی زنانه

پاره شدن طناب دار 4 زن اعدامی در تهران

آمادگی 10 شهر استان کرمان برای میزبانی جشنواره موسیقی نواحی

مدیر هنرستان هنرهای زیبای اهواز منصوب شد .

جذب بیش از 2 هزار نیروی حق التدریسی در استان خوزستان

کردهای سوریه: از مرزها عقب‌نشینی می‌کنیم/ ترکیه: منطقه امن شامل تمام مناطق شرق فرات است

امروز را آغاز کن ، امروز را زندگی کن

نو آوری در صنعت گردشگری، تلاش کنید شما اولین های آن باشید

هفته نامه رامهرمز نامه شماره 84