آخرین مطالب

کاربردها و معایب رسانه های اجتماعی علمی وفناوری - مقالات فرهنگی - مقالات علمی

  بزرگنمایی:

کاربردها و مزیت های رسانه های اجتماعی
 در خصـوص کاربردهـای رسـانه های اجتماعـی مـوارد عدیـدهای را میتـوان متذکـر شـد کـه ایـن تکنولوژیهـای اجتماعـی جایگاه هایـی کلیـدی در زندگـی افـراد بـه دسـت آوردهانـد و برخـی از جنبههـای زندگی افـراد متکی و مدیون این ابزارها شـده اسـت. اما در این قسـمت بـه عنـوان نمونـه بـه تحقیقات صـورت گرفته در خصـوص مشـوقها و انگیزشهای اسـتفاده افراد از این شبکه های اجتماعی و سـپس به تحقیقات دانشـگاهی صورت گرفته در خصوص اسـتفادههای آموزشـی از شبکه های اجتماعی مجازی پرداخته شـده اسـت؛ بدیهی اسـت 52 میتـوان ایـن فهرسـت و تکمیـل انـواع اسـتفادههای مفیـد از ایـن فضـا را موضوع تدوین گزارشـی مسـتقل و مفصـل قرار داد کـه تجارب کشـورهای گوناگـون را در ایـن زمینـه مسـتند نموده بـرای فعالیتهای اجرایـی آینده در کشـور ایران الگوبـرداری نماید.

تهدیدها و معایب رسانه های اجتماعی
 در زمینـه تهدیدهـای رسـانه های اجتماعـی سـخن بسـیار گفتـه شـده اسـت، بـه نظـر میآیـد همیـن کـه بـر اهمیـت و تاثیرگـذاری این رسانه های اجتماعـی بـر سـبک زندگی و شـیوه گـذران اوقـات افراد نظـر افکنیم به نحـوی تهدیدها و در عیـن حال فرصتهـای این فضا را مـورد مداقـه قـرار دادهایـم، بـه ایـن معنـا کـه اگر میـزان اهمیـت این فضا و سـهمی کـه این رسانه های اجتماعـی در میـان موضوعات فعالیتـی افـراد داشـتهاند را بررسـی کنیـم، خـود صحـه گذاشـتن بـر اهمیـت درک تهدیـد و فرصت ایـن فضـای نوپدید اسـت. در صفحات گذشـته تلاش گردیـد در ذیـل فراتحلیـل تحقیقـات گذشـته و نیـز ارائه نتایـج آنها اسـتفادههای مختلـف از این فضـا و نیز حضـور آنها در میـان فعالیتهـای روزانـه افـراد مـورد توجـه و تذکـر قـرار گیرد که بـه مانند تیغـی دو لبه میمانـد که همانگونه کـه فرد میتوانـد با صرف زمـان نسـبتا طوالنـی از مزایـای ایـن شبکه های اجتماعـی مجازی کـه در بخش قبل بـه مزایای آموزشـی آن به اختصار اشـاره شـد بهره بـرد، ممکـن اسـت تحـت تاثیـرات منفـی آن نظیر آسـیبهای جسـمانی اسـتفاده طوالنیمـدت و یا آسـیبهای روانـی و روحـی و عاطفی حضـور بیـش از حـد در ایـن فضـا نیـز قـرار بگیـرد. امـا بـا توجه بـه اهـداف اجرایـی و عملیاتی آینـده، نیاز اسـت ضمـن طراحـی و تدوین طرحهـای مصـوب تحقیقاتـی جهـت کشـف و شناسـایی و اسـتخراج اطالعـات در زمینـه نحوه اسـتفاده فعلـی و مشـوقها و انگیزشهای افـراد در کشـور ایـران از ایـن فضـای مجـازی و رسانه های اجتماعی، آسـیبها و تهدیدهای فعلی این فضا بـرای کاربران نیز مورد بررسـی دقیـق قـرار گرفتـه از بحثهـای نسـبتا کلـی و نظری بـدون اتکا بـه بنیان پژوهشـی پرهیز گـردد. بنابراین به طـور خالصـه در این بخش فقـط رویکـرد خاکسـتری تاکیـد شـده در بخشهـای قبلـی را پـی میگیریم که پایـه اولیه جهت نـگاه بدون پیـش فـرض و خوشبینانه و یـا بدبینانه صـرف بـه این فضا میباشـد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

گمانه زنی پیرامون بازیگردان اصلی بیتکوین

رگزاری اولین نمایشگاه بومی‌سازی صنایع پیشرفته

ضرورت ارائه گزارش عملکرد ISC در شورای انقلاب فرهنگی/ورود به عرصه رتبه‌بندی دانشگاه‌های دنیا

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: همه دستگاه‌ها موظفند کالا‌های اساسی را به فور تأمین کنند

طراحی و ساخت کوره خلاء صنعتی در کشور

معلمی که راه مبارزه با ویروس کرونا را می داند

طراحی مبدلی کاربردی با راندمان و کنترل‌پذیری بالا

کنترل و تنظیم مستمر فشار چشم در بیماران مبتلا به گلوکوم

آیا ویروس کرونا در هوای گرم غیر فعال می شود؟

تبلیغ درمان کرونا در فیس‌بوک ممنوع شد

راه‌اندازی دو مرکز نوآوری و شتابدهی در جهاددانشگاهی همدان و مازندارن

داستان تولید ماسک‌های تنفسی از ممنوعیت در صادرات تا نبود درخواست خرید داخلی

بکارگیری همه ظرفیت‌هابرای تولید 15 میلیون‌ماسک/خارج کردن دستگاه نانو الیاف از بسته بندی صادراتی

با بحران "کرونا" علمی و مستند برخورد شود/قرنطینه را شروع نکنیم این ویروس سونامی‌وار پیش می‌رود

نامه ی یک موکل مطالبه گر خطاب به وکیل الرعایای منتخب دزفول بزرگ

معاون وزیر صمت: تولید شوینده‌ها بر اساس دستور وزیر صمت 3 شیفته شده است

ربیعی: نیازمند عملکرد یکپارچه در برابر کرونا هستیم

شیوع کرونا و رونق بازار تبلت‌ در چین

نسخه جدید موبایل تاشوی هواوی رونمایی شد

کاهش عوارض جانبی داروهای شیمی‌درمانی با فناوری نانو

به لطف این ربات‌ها با تصادف و ترافیک خداحافظی کنید

رویداد بین‌المللی استارتاپ ویکند صنعت برق در تبریز برگزار می شود

توانمندی مددجویان فناور و نوآور کمیته امداد شناسایی می‌شود

آغاز تولید انبوه رَم 16 گیگابایتی برای اسمارت‌ فون‌ها

برپایی جشنواره‌ای برای حمایت از پایان‌نامه‌های کاربردی

"درمان‌های اورژانسی" دندانپزشکی در زمان شیوع کرونا جدی گرفته شود

عملکرد بهتر باتری خودرو با نانو ذرات محققان کشور

فراخوان شرکت در نمایشگاه خلاقیت و نوآوری ایران/برگزاری رویداد در زمستان 99

چاپ کتاب استاد ایرانی در حوزه پلاسمونیک توسط انتشارات اشپرینگر

دستاوردهای پژوهشگاه فضایی از ساخت ماهواره‌های مخابراتی تا باتری فضایی

فعالیت چند شرکت دانش‌بنیان برای ساخت کیت تست کرونا/تولید ماسک‌های نانوفیلتر در کشور

مراسم "هفته آگاهی از مغز" به سال آینده موکول شد

اصلاح 2 بند قانونی برای‌ رفع مشکلات تردد دانشجویان‌خارجی شاغل به تحصیل در ایران

دکتر روحانی پس از بازدید از منطقه یک آزادراه تهران-شمال: درآمد سالانه تردد در منطقه یک، برای تکمیل منطقه دو بکار می‌رود

لغو همایش مجوزدار دوچرخه سواری بانوان در قم

جایزه زنان راهبر پاکستان به نرگس آبیار رسید

تغییر زمان برگزاری دهمین سمینار "جبر خطی و کاربردهای آن"

برگزاری گردهمایی ملی منجمان آماتور به تعویق افتاد

درمان عفونت‌های زخم با نانو اسپری محققان کشور

طرح لیزینگ محصولات دانش‌بنیان و فناور اجرایی شد

مراسم گرامیداشت روز مهندس لغو شد

ایستگاه جدید باند پهن "دربید" شبکه لرزه‌نگاری یزد راه‌اندازی شد

برنامه ملی خلیج‌فارس‌شناسی برگزار می‌شود

تصویربرداری آکوستیک از بستر دریا در حوضچه اسکله امیرآباد مازندران

درگذشت ریاضیدان جوان ایرانی دانشگاه مینه‌سوتا

دلایل ناتوانی کشورها برای تولید واکسن کرونا/کووید19 آخرین تهدید جهانی حوزه سلامت نیست

"مرکز توسعه فناوری‌های توانبخشی از راه دور" افتتاح شد

سخنگوی دولت در نشست خبری: همه باید در کنار یکدیگر به مبارزه با کرونا برخیزیم

زمین لرزه 3.5 ریشتری کوخرد را لرزاند

کیت تشخیص بیماری کرونا بومی‌سازی می‌شود