آیا از تغییرات جدید سایت صبح ملت راضی هستید
گزینه هاتعداد آراء
خیلی خوب۴۵
خوب۲۴
متوسط۷
ضعیف۱۳
خیلی بد۲۷

www.dezfoolnews.ir © 2020