دلایل بحران کم آبی خوزستان چیست؟
دلایل بحران کم آبی خوزستان چیست؟
جمعه 21 مرداد 1401 - 19:09:53
صبح ‌ملت ‌نیوز
#یادداشت 
 
دلایل بحران کم آبی خوزستان چیست؟

 
🔺خوزستان درسال های اخیر به کانون اصلی بحران های اجتماعی وزیست محیطی درایران تبدیل شده است.

🔹اما چرا باید پر آب ترین استان  کشور ،بحرانی ترین منطقه آبی کشور شود؟

▪جواب این سوال راباید از سازوکار مدیریت منابع آب جستجو کرد.

کافی است نگاهی به بیلان آبی سدهای خوزستان بیندازیم  تا متوجه شویم که هیچ تناسبی میان مصرف آب وظرفیت آبی این استان وجود ندارد.

طبق آمار های رسمی بیش از نیمی از حجم آب های جاری ورودی به سدهای کل کشور پشت 10 سد بزرگ مخزنی  خوزستان ذخیره می شود.

طبق آمارهای رسمی در سال 1398 از کل 80 هزارملیون متر مکعب آب ورودی به سدهای مخزنی کل ایران نزدیک 42 ملیون متر مکعب وارد مخزن سدهای خوزستان شده است، یعنی بیش از 52 درصد.

🔺 اما چرا باید میزان مصرف آب در خوزستان از ظرفیت آبی استان وسایر استان ها بیشتر باشد ؟

باز هم طبق آمار رسمی خوزستان رکوردار مصرف آب در بخش صنعت وکشاورزی است وبا اینکه پنجمین استان از نظر جمعیت کشور هست، اما رتبه دوم مصرف آب شرب را دارد
نزدیک به 60 درصد کل آب مصرفی در بخش صنعت کشور در استان خوزستان مصرف می شود. 

سهم خوزستان از مصرف آب کشاورزی وآب شرب نیز حدود 15 درصد آب مصرفی درکل کشور است.

ولی آیا میزان مصرف آب متناسب با حجم محصولی است که در استان تولید می شود ؟

جواب: 

طبق آمار حدود یک پنجم محصولات زراعی کل کشور در خوزستان تولید می شود وبه طور مشخص این استان رکوردار بیشترین تولید گندم وذرت کشور است ودرتولید برنج بعد از دو استان شمالی در رتبه سوم قرار دارد.

چیزی حدود 13 درصد از گندم و60 درصد کل ذرت و10 درصد کل برنج تولیدی در ایران در خوزستان به عمل می آید.

♨ باری که اقتصاد ایران در 50 سال گذشته برای توسعه صنعت و کشاورزی، روی دوش خوزستان گذاشته بسیار سنگین است.

1⃣اما آیا ظرفیت های طبیعی این استان جوابگوی این حجم از فعالیت صنعتی وکشاورزی است ؟

2⃣آیا انتقال آب از سرچمشه های رودهای خوزستان به حق است ؟

3⃣ چه میزان از آب انتقال شده از آب های خوزستان منفعت بر بار داشت ؟

4⃣و در نهایت چه بلای سر جلگه سبز خوزستان، چرخ گردان صنعت کشور و قطب کشاورزی کشور اتفاق خواهد افتاد؟

 تهیه کننده: محمد جنادله 

تنظیم: مریم کاظم پور

http://dezfoolnews.ir/fa/News/99676/دلایل-بحران-کم-آبی-خوزستان-چیست؟
بستن   چاپ