رد و نشانی از علیار کریم‌پور مرد مسن مفقودی پیدا نشد!
رد و نشانی از علیار کریم‌پور مرد مسن مفقودی نشد!
پنجشنبه 20 مرداد 1401 - 20:28:44
صبح ملت نیوز

بی‌نتیجه بودن چندماه تلاش در جست‌وجو و صبر و انتظار در یافتن اثری از «علی یار کریمپور» ، پیرمرد 70 ساله که در اواسط پاییز سال گذشته از اندیکا بسوی اهواز حرکت کرده بود ، خانواده وی را روز به روز سردرگم تر و پریشان‌تر کرده است

علی یار کریم‌پور فرد مفقودی که به قصد کار کردن رهسپار کلانشهر اهواز شده بود ناپدید گردید و تاکنون نیز اثری از وی پیدا نشده است

خانواده علی یار کریم‌پور به رسم ادب و نوع دوستی پیشاپیش از کسانی که در راه کسب خبری از وی در تلاش هستند نهایت تشکر و امتنان را داشته و به پاس قدردانی زحمت یابنده اثری از مفقودی ، مژدگانی خواهند داد

خبرنگار سجاد زمانپور شاه منصوری

 ارتباط با خانواده مفقودی
09169818374

http://dezfoolnews.ir/fa/News/99589/رد-و-نشانی-از-علیار-کریم‌پور-مرد-مسن-مفقودی-نشد
بستن   چاپ