یک نکته ی حقوقی
قرارداد کار
سه شنبه 14 دي 1400 - 17:44:57
پایگاه خبری صبح ملت
یادداشت حقوقی/

نجمه بهشاد/ کارشناس حقوقی

زمانی که بین کارگر و کارفرما قراردادِ کار تنظیم نشده است  سفته ضمانت حسن انجام کار اعتباری ندارد .

http://dezfoolnews.ir/fa/News/85662/قرارداد-کار
بستن   چاپ