دویدیم و دویدیم به دشت عشق رسیدیم
دویدیم و دویدیم به دشت عشق رسیدیم
جمعه 12 آذر 1400 - 20:50:26
ترانه سرا : سایه قلی پور 
موسیقی : محمد ابطحی

دویدیم و دویدیم به دشت عشق رسیدیم
جز عاشقای حیرون خسته و زار ندیدیم 

دویدیم و دویدیم قلب ها شکسته بودن 
نبودی که ببینی دل ها چه خسته بودن

دویدیم و دویدیم رفتیم تا اوج احساس 
تا اوج بیقراری تا چیدن گل یاس

دویدیم و دویدیم سرمای عشقو دیدیم 
از گلدون رفاقت گل جدایی چیدیم

دویدیم و دویدیم گریه اثر نمیکرد 
التماسای عاشق دیگه ثمر نمیکرد

دویدیم و دویدیم رسیدیم ته قصه
دل هایی که ما دیدیم همه پر درد و غصه

دویدیم و دویدیم چه سود از دویدن 
عاشقای زیادی به معشوق نرسیدن


تدوین  :محمد رشیدپور- صبح ملت 

http://dezfoolnews.ir/fa/News/83298/دویدیم-و-دویدیم-به-دشت-عشق-رسیدیم
بستن   چاپ