تاج به تاراج رفته...
پنجشنبه 11 آذر 1400 - 11:57:14
صبح ملت نیوز
شهر من آوازه ات کو....  جلالت کو؟....عظمتت کو؟ اقتدار برباد رفته ات کو؟ میراث نیکانت کو... تاج  به تاراج رفته ات کو؟

دیار مهربان من با مردمی خونگرم و  با مزایای منحصر به فرد اما و اما ....

میخواهم با تو سخن بگویم ....بگویم که ما با تو چه کرده ایم؟

چگونه از ظرفیت های ممتازت فقط نامی باقی مانده است و با اسم میراث تو مانع هر طرح، پروژه و سرمایه گذاری شده ایم وتو همیشه در اولیت های بعدی مسئولین قرار گرفتی.

چگونه در روز روشن بیگانگان عزت تو را به تاراج بردند درحالی که خواب غفلت چشمان نگهبانان تو را گرم کرده بود؟

و تو بهتر میدانی که فرزندان و جوانانت  غرق در فقیر و تهیدستی شدند.

و از میرات تو، میراث پدرشان بهره ای نبردند.

و تو بهتر می دانی با نام تو مانع پیشرفت شدند تا شاید از ارزش تو بکاهند.

و حالا تو مانده ای، تنها، منفور، و مقصر ترین مقصر در چشمان فرزندانت.....

به گمانم تو نیز امروز در گوشه ای کز کرده ای...چون کودکی که عصر جمعه شده و تکالیفش تمام نشده است.

و من  برای آرامش به یادمان شهدا پناه بردم شاید آنها بتوانند راحت تر تو را قربانی کنند.

دلنوشته:الهه منگری
کاریکاتوریست:حجت سرخه

http://dezfoolnews.ir/fa/News/83201/تاج-به-تاراج-رفته
بستن   چاپ