صدای مخاطب/ صبح ملت
صدای مخاطب/ صبح ملت
چهارشنبه 10 آذر 1400 - 12:25:38
صبح ملت نیوز
مورخ 9 آذر 1400 

با عرض سلام حدود چهل دانش آموز مقطع متوسطه اکثریت از جامعهء عشایری درمنطقهء هفت شهیدان ازتوابع بخش مرکزی مسجدسلیمان وجود دارد که بعد از وضعیت پساکرونا و حضوری شدن مدارس به علت نبود دبیرستان باید  باوجود اوضاع بدمعیشتی هرروز فاصلهء هفت شهیدان تامسجدسلیمان راباسواریهای عبوری طی  کنند؛ گرانی کرایه وفقرمالی ونداشتن سرویس ایاب وذهاب این دانش آموزان را کلافه کرده است، امیدواریم با انتشار این مطلب در فضای مجازی و انعکاس آن به مسئولین آموزش وپرورش استان خوزستان شرایطی جهت ایاب وذهاب این دانش آموزان درنظرگرفته شود!   ضمنا دبیرستان شبانه روزی بزرگی که با هزینهء دولت چندین سال است درهفت شهیدان ساخته شده و هم اکنون بلا استفاده در حال خاک خوردن است ، عدم استفاده از این مدرسه از سوی مسئولین قابل تأمل است

http://dezfoolnews.ir/fa/News/83096/صدای-مخاطب-صبح-ملت
بستن   چاپ