داستانک
داستانک
پنجشنبه 4 آذر 1400 - 14:56:41
صبح ملت نیوز
🔰حکیم و مریدان/ این داستان: بی عقل!

✍🏻سیدمحمد شاهزاده صفوی 

حکیمی را گفتند با واژه عقل جمله ای ساز. فرمود: در یونجه زار الاغی را بدیدم سخت گرسنه که به دِهی میرفت. گفتند اینکه عقل نداشت.فرمود: اگر داشت که نمی رفت.

http://dezfoolnews.ir/fa/News/82629/داستانک
بستن   چاپ