دلار 29 هزار تومان شد
دلار 29 هزار تومان شد
چهارشنبه 3 آذر 1400 - 15:04:40
آخرین خبر
قیمت دلار امروز 29 هزار و 14 تومان برای فروش قیمت خورد همچنین سکه امامی با 195 هزار تومان تغییر 12 میلیون و 626 هزار تومان ارزش‌گذاری شد.

قیمت دلار رکورد زد
تا لحظه تنظیم این خبر، دلار در بازارآزاد 29 هزار 14 تومان قیمت خورد.

http://dezfoolnews.ir/fa/News/82585/دلار-29-هزار-تومان-شد
بستن   چاپ