معاون امور سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری اعلام نمود: آمار میزان بهره‌مندی روستاهای کشور از زیرساختهای اولیه را بیان نمود
چهارشنبه 3 آذر 1400 - 12:57:43معاون امور سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری اعلام نمود:
آمار میزان بهره‌مندی روستاهای کشور از زیرساختهای اولیه
دکتر سید وحید سعادت، معاون امور سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، در برنامه گفتگوی18:30 شبکه خبر، با موضوع: علل و راه‌های مقابله با مهاجرت روستاییان، عنوان نمود: درحال حاضر 90 درصد از روستا‌های کشور به شبکه راه‌های سراسری دسترسی دارند که دسترسی 95 درصد از این 90 درصد نیز بصورت راه آسفالت است. همچنین 98 درصد از روستا‌های کشور به شبکه انتقال برق سراسری متصل می‌باشند، 95 درصد آب آشامیدنی، 76 درصد آب آشامیدنی سالم، 86 درصد لوله کشی گاز، 98 درصد واحد آموزشی، 97 درصد خانه بهداشت و 88 درصد دسترسی به شبکه اینترنت دارند.

http://dezfoolnews.ir/fa/News/82577/معاون-امور-سرمایه‌گذاری-معاونت-توسعه-روستایی-ریاست-جمهوری-اعلام-نمود-آمار-میزان-بهره‌مندی-روستاهای
بستن   چاپ