اعتراضات اخیر کشاورزان در اصفهان در پی خشک شدن زاینده رود و درخواست حق آبه
حلقه مفقوده در بحران آب
شنبه 29 آبان 1400 - 00:54:11
پایگاه خبری صبح ملت
یادداشت/
امیر کرامت نیا 

همه ما اعتراضات مردم اصفهان را از چیزی که به آن ،،حق آب،، می گویند ، دیده و شنیده ایم . به نظر می رسد حلقه مفقوده در بحران آب ، گفتگوی محکم و صحیح و علمی مقامات و مسولین ارشد کشور باشد. کم آبی ،مطالبه مستقیم چند استان و مشکلی مهم برای کل کشور است که ابعاد اجتماعی ، اقتصادی، امنیتی ، محیط زیستی را در خود  دارد.

 وقتی مشکلی با این بزرگی و اهمیت وجود دارد ، به نظر می رسد جوابگویی هم در همان اندازه صحیح و قانع کننده و از طرف اشخاص مهم با اعتبار باید انجام شود. 
مسله نگران کننده این است که مسئولین محترم مانند گذشته به طرح های زود بازده و مُسکن اکتفا کنند. طرح هایی که بعد از چند مدت خود به مشکلی لاینحل تبدیل می شوند.
شاید لازم باشد برای همدردی وهمراهی با مردم اولین قدم عذر خواهی از کم و کسری ها و کارهایی که باید و انجام نشد ، باشد.
به نظر می رسد یکی از عوامل دامن زدن به بحران، رویکرد و نگاه بعضی از مسولین استانها است که بجای  نگاه ملی و فرا استانی ، با گرفتن امتیازهایی برای استان و زادگاهشان می خواهند  از خود قهرمان بسازند هر چند این امتیازها ضربه ای به کل کشور یا به قیمت رو در رو قرار دادن مردم دو یا چند شهر و استان باشد.
مهمترین راهکاری که اهل فن توصیه می کنند در مرحله اول مدیریت صحیح همین مقدار آب موجود است ، دومین مرحله کنار گذاشتن یا بهینه کردن موارد پرمصرف آب اعم از کشاورزی یا کارخانه است .
برنامه ریزی صحیح و علمی و هزینه کردن برای بهبود و رفع مشکل و الگو برداری از جوامع موفق  گام دیگری است که باید انجام شود .
اگر ما آدمها در هر موقعیتی و شغلی وظیفه و کار خود را به خوبی انجام دهیم ، می توانیم با توکل به خدا و دعای خیر مردم به موفقیت امیدوار باشیم ./انتهای پیام 
صبح ملت /شنبه 29 آبان

http://dezfoolnews.ir/fa/News/82296/حلقه-مفقوده-در-بحران-آب
بستن   چاپ