رئیس شورای شهرستان هندیجان : ضرورت توجه شهرداری به توانمندسازی موسسات خیریه
رئیس شورای شهرستان هندیجان : ضرورت توجه شهرداری به توانمندسازی موسسات خیریه
جمعه 28 آبان 1400 - 16:46:49
رئیس شورای شهرستان هندیجان :
 ضرورت توجه شهرداری به توانمندسازی موسسات خیریه  شرایط اقتصادی ادامه فعالیت را برای این موسسات سخت‌تر کرده است
علی اکبر بیرونی در گفتگو با خبرنگارمادر شهرستان هندیجان با اشاره به نقش موثر موسسات خیریه در کاهش آسیب های اجتماعی گفت: 
خیرین بزرگوار شهرستان هندیجان نعمت بزرگی برای شهر می باشند و لازم است شهرداری نیز به عنوان سازمانی خدماتی و مردمی، در حمایت از این موسسات اقدامات شایسته ای را انجام دهد.
وی افزود:
شورای شهر و شهرداری باید با برنامه ریزی های منسجم و کارشناسی شده در جهت توانمندسازی موسسات خیریه گام های ارزنده ای را بردارند چرا که حمایت از اینگونه موسسات قطعا بسیاری از معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد نوجوانان و جوانان و فساد در خانواده ها و نظایر آن را کاهش خواهد داد.
 رئیس شورای شهرستان در ادامه اظهارکرد : 
البته در حمایت از موسسات خیریه باید نگاهی جامع داشته باشیم و شهرداری تمام موسسات را بر اساس ضوابط قبلی و لوایحی که در آینده در شورای شهر مصوب خواهند شد حمایت کند.
  بیرونی ادامه داد: اگر سازمان های مردمی نظیر شهرداری حمایت های خود را از این موسسات خیریه بردارند قطعا روند ادامه فعالیت برای آنان با مشکل مواجه خواهد شد.وی درپایان گفت: اوضاع نامناسب اقتصادی و تورم بوجود آمده ناشی از تحریم ها شرایط را برای ادامه فعالیت مراکز خیریه تنگ تر کرده که به نوبه خود خواستار توجه جدی شهرداری و سایر نهادهای فرهنگی به این موسسات می باشیم.
خبرنگارناصرحکیمی

http://dezfoolnews.ir/fa/News/82153/رئیس-شورای-شهرستان-هندیجان-ضرورت-توجه-شهرداری-به-توانمندسازی-موسسات-خیریه
بستن   چاپ