تجلیل ازخبرنگاران درشهرستان هندیجان
تجلیل ازخبرنگاران درشهرستان هندیجان
پنجشنبه 22 مهر 1400 - 12:35:54
صبح ملت
به گزارش خبرنگار صبح ملت این مراسم پیش از ظهر امروز پنج‌شنبه 1400/07/22 در ساختمان پلیس راهور شهرستان هندیجان برگزار شد. رستمی رئیس پلیس راهورهندیجان درزمینه تصادفات درشهرستان هندیجان گفت:درسال 99درشهرستان هندیجان چهارفقره تصادف منجربه مرگ راشاهدبودیم والحمدالله درسال1400هیچگونه تصادف فوتی رانبودیم که این رامدیون شهروندان هندیجانی درخصوص احترام به قوانین راهنمایی ورانندگی میدانیم.

وی دردرادامه اظهارکرد:خبرنگاران درراستای کارهای فرهنگی واطلاع رسانی همیشه درکنارپلیس انتظامی وهمچنین پلیس راهوربوده که جای تقدیردارد ازعزیزان رسانه وخبرگزاریها که همواره درارسال خبرهمکاری خوبی راداشته ودارند.همچنین درادامه از
 راننده های نمونه ترافیکی شهرستان هندیجان تجلیل شد.
رستمی رئیس پلیس راهوردرپایان گفت:  مناسبت هفته ناجا از بین آن دسته از رانندگانی که با مراجعه به پلیس راهنمایی ورانندگی مدارک خود را دال بر عدم تخلف از ابان 1399الی مهر 1400 ارائه نمودند به قید قرعه به سه نفر به رسم یادبود لوح تقدیر وهدیه توسط رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی هندیجان اهداء شد.

http://dezfoolnews.ir/fa/News/78400/تجلیل-ازخبرنگاران-درشهرستان-هندیجان
بستن   چاپ