پادکست ادبی صبح ملت ویژه روز بزرگداشت حافظ
پادکست ادبی صبح ملت ویژه روز بزرگداشت حافظ باصدای بانو نجمه نادکی پور منتشرشد
دوشنبه 19 مهر 1400 - 22:07:09
پادکست ادبی صبح ملت ویژه روز بزرگداشت حافظ باصدای بانو نجمه نادکی پور منتشرشد 


در تقویم رسمی ایران،بیستم مهرماه
روز بزرگداشت حافظ نام گرفته است.
«گروه رسانه ای صبح ملت»این روز را به شما دوستداران شعر و ادب پارسی،تبریک می گوید.


گوینده :نجمه نادکی پور 

http://dezfoolnews.ir/fa/News/78252/پادکست-ادبی-صبح-ملت-ویژه-روز-بزرگداشت-حافظ-باصدای-بانو-نجمه-نادکی-پور-منتشرشد
بستن   چاپ