رادیو خبری خوزستان منتشر شد
رادیو خبری خوزستان منتشر شد
جمعه 2 مهر 1400 - 14:28:09
صبح ملت نیوز
رادیو خبری خوزستان منتشر شد
با مروری بر مهمترین خبرهای استان در هفته ای که گذشت.
گوینده: محبوبه کاهکش

http://dezfoolnews.ir/fa/News/76886/رادیو-خبری-خوزستان-منتشر-شد
بستن   چاپ