علیرضا ورناصری: مجلس انقلابی از وزیر امورخارجه انتظار کدخداشکنی،استکبارستیزی و افزایش منافع و عزت ملی است
سه شنبه 2 شهريور 1400 - 03:48:04
روابط عمومی

آنچه مجلس انقلابی از وزیر خارجه انتظاردارد استکبارستیزی ، کدخداشکنی، افزایش منافع و تقویت عزت همه جانبه ایران اسلامی بااتکا به پتانسیلهای داخلی است

به گزارش پایگاه خبری صبح ملت نیوز: دکتر علیرضا ورناصری در مورد رای موافق خود به وزیرپیشنهادی امور خارجه اظهار داشت: آنچه مجلس انقلابی از وزیر خارجه انتظاردارد تا رای اعتماد بدهد، استکبارستیزی ، کدخداشکنی، افزایش منافع و تقویت عزت همه جانبه ایران اسلامی بااتکا به پتانسیلهای داخلی است که باتوجه به ظرفیتهای بیکران کشور اموری میسر هستند.

وی افزود : به ایشان رأی موافق دادم زیرا براساس برنامه ها وتوضیحاتی که از وزیر پیشنهادی امورخارجه دریافت داشتیم،علاوه بر سایر برنامه های عملیاتی مرتبط به این وزارتخانه،مشهود است اصول و اولویتهای برنامه های دکتر عبدالهیان مطابق اصول نظام دربیانیه گام دوم انقلاب، شاکله های اصلیِ دوستی، دشمنی، مذاکرات و روابط ایران اسلامی،تعریف شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد : بندهای 1 تا 6 و ایضأ بند 8 بخش اولویتهای ایشان،مطابق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 جامعه ایران در حوزه روابط خارجی دارای استراتژی عزتمندانه متجلی درتعاملات سازنده و موثر بر اساس اصول عزت،حکمت و مصلحت با ملل و دُول خواهد بود،حمایت ازجریان مقاومت در بُعد مبارزه با نظام سلطه مصرح در بند ذ ماده 105 برنامه ششم توسعه در بند 7 و 9 برنامه عملیاتی ایشان موکد شده است.

وی افزود : روند منطقه گرایی وتجارت منطقه ایی،ابزاری برای تحقق استراتژی‌های توسعه برون‌گرا با تأکید بر سیاست توسعه صادرات،محوریتی فراگیر یافته است، دیپلماسی اقتصادی،یک متغیّرکلان اقتصادی وابزاری جهت توسعه روابط همه‌جانبه با کشورهای جهان بوده که درشرایط نامناسب اقتصادی کشورموجب تحول متغیرهای اقتصادی همچون اشتغال،تورم و درآمدسرانه میشود ،تمرکز اقای دکتر عبدالهیان بر دیپلماسی اقتصادی و بازنگریِ عملیاتی در اولویت های سیاست تجاری ایران جهت تحقق عملی فرمایشات رهبرمعظم انقلاب در باب همکاری گسترده و همه جانبه با جهان به رفع چالشهای ایران برای حضور فعالانه در ترتیبات تجاریِ منطقه ای منجر خواهدشد.

دکتر ورناصری یادآور شد: ایشان مبتنی بر بند " ز " از جزء 3 سیاستهای کلی آمایش سرزمین،ضرورت بهره ازموقعیت ممتاز جغرافیایی کشورمان را در بند  6 اولویتهای خود درمحورهای خروج از بن بست مصرح نموده است.

وی در خاتمه اذعان داشت : کاهش آسیب پذیریِ اقتصادی درمقابل تحریمها با توسعه این پیوندهای راهبردیِ اقتصادی که مغفول مانده بود میسرمیشود این امر منطبق بر بند 12 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ست که اقای عبدالهیان در بندهای 2 و 3 اهداف عملیاتی اش بر ان تاکیددارد. مسلما در صورتیکه ایشان موفق به اخذ رأی اعتماد مجلس شود عملکرد آتی وی در حوزه اجرایی و عملیاتیِ برنامه هایش مورد رصد نمایندگان مردم در مجلس یازدهم خواهد بود.

http://dezfoolnews.ir/fa/News/74905/علیرضا-ورناصری-مجلس-انقلابی-از-وزیر-امورخارجه-انتظار-کدخداشکنی،استکبارستیزی-و-افزایش-منافع-و-عزت-مل
بستن   چاپ