دیدار فرماندار امیدیه با مدیر مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در اهواز
دیدار فرماندار امیدیه با مدیر مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در اهواز
دوشنبه 4 اسفند 1399 - 11:40:58
صبح ملت نیوز
دیدار فرماندار امیدیه با مدیر مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در اهواز


 به گزارش خبرنگارصبح ملت  نیوز ، از شهرستان امیدیه ،فرماندار امیدیه حضور در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با مهندس ابراهیم پیرامون رییس مهندسی و ساختمان مناطق نفت خیز جنوب در خصوص ، اتمام تونل و جاده جایزان، راه اندازی مجدد پروژه نفت او یک، جاده امیدیه سه راهی آغاجاری و امیدیه دیلم  گفتگو کردند.

در این دیدار  رفیعی فرماندار امیدیه ضمن تقدیر از خدمات مهندس ابراهیم پیرامون در زمان مدیریت  شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری اظهارکرد: خدمات ارزشمند شرکت نفت و گاز آغاجاری با مدیریت مهندس پیرامون و حمایتهای بی دریغ سردار آقاجری نماینده محبوب به مردم و شهرستان امیدیه فراموش شدنی نیست.
 دکتر سید مهران رفیعی درپایان گفت: امیدوارم در مسئولیت جدید مهندس پیرامون در مدیریت مهندسی و ساختمان مناطق نفت خیز جنوب برای مردم عزیز استان خوزستان که استحقاق رسیدگی و توجه بیشتر شرکت ملی نفت خصوصا به شهرستانهای نفت خیز دارند  منشا اثر و خیر و برکت در استان خوزستان باشند.خبرنگارناصرحکیمی

http://dezfoolnews.ir/fa/News/59641/دیدار-فرماندار-امیدیه-با-مدیر-مهندسی-و-ساختمان-شرکت-ملی-مناطق-نفت-خیز-جنوب-در-اهواز
بستن   چاپ