مناظره علمی “مارکتینگ؛ انتی مارکتینگ”
جمعه 1 اسفند 1399 - 14:47:42

دبیرخانه هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم برگزار می نماید:

مناظره علمی مارکتینگ؛ انتی مارکتینگ

ثبت نام جهت حضور: 0901381058

مکان: سالن آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور اردبیل

زمان برگزاری: 10 اسفند ماه 1399

ساعت برگزاری مناظره: ساعت 10 الی 13

همراه با ارائه گواهینامه معتبر


http://dezfoolnews.ir/fa/News/59417/مناظره-علمی-“مارکتینگ؛-انتی-مارکتینگ”
بستن   چاپ