عبدالحسین قنواتی سکان شهرداری زهره هندیجان رابدست گرفت
عبدالحسین قنواتی سکان شهرداری زهره هندیجان رابدست گرفت
چهارشنبه 29 بهمن 1399 - 11:27:15
صبح ملت نیوز
عبدالحسین قنواتی سکان شهرداری زهره هندیجان رابدست گرفت
به  گزارش  خبرنگار صبح ملت  نیوز ،صبح امروز درمراسمی که باحضور علی بویری فرماندارهندیجان بخشدارچم خلف عیسی  رئیس شورای اسلامی واعضای شورای شهرزهره درفرمانداری شهرستان هندیجان برگزارشددراین مراسم به خاطررعایت پروتکل های بهداشتی عبدالحسین قنواتی بعنوان شهردارجدید شهرزهره انتخاب واززحمات وخدمات امیرشکاری سرپرست شهرداری این شهرتقدیربعمل آمد.


خبرنگارناصرحکیمی

http://dezfoolnews.ir/fa/News/59200/عبدالحسین-قنواتی-سکان-شهرداری-زهره-هندیجان-رابدست-گرفت
بستن   چاپ