شکستگی "بند میزان"، یونسکو را به شوشتر می‌کشاند؟
چهارشنبه 15 بهمن 1399 - 18:40:13
صداوسیما
بازسازی نشدن بند میزان و وقوع سیلاب، ممکن است یونسکو را هم به شوشتر بکشاند.
حسین پنبه‌دانه‌پور، فرماندار شوشتر با اشاره به بازسازی نشدن شکستگی بند میزان، گفت: در پی سیلاب سال 98، بند میزان دچار شکستگی شد که به صورت موضعی، ترمیم و محافظت شده است. 
وی افزود: هر چند در حال حاضر نشانه‌هایی از خطر مشاهده نشده، اما هنوز شکستگی در بند میزان به صورت سازه‌ای، تعمیر و بازسازی نشده است.
فرماندار شوشتر یادآور شد: بازسازی نشدن بند میزان و وقوع سیلاب، ممکن است یونسکو را هم به شوشتر بکشاند. در صورت افزایش دبی رودخانه کارون بند میزان زیر آب می‌رود.
پنبه‌دانه‌پور با اشاره به ترمیم سیل‌بندها، بیان کرد: متاسفانه همچنان رودخانه گرگر لایروبی نشده است و باید سازمان آب و برق در این زمینه اقدام کند.
بند میزان سدی است در شوشتر و ساخته دست انسان، مربوط به دوره ساسانیان که تا امروز پابرجا است. ساختن بند میزان شوشتر را به شاپور اول ساسانی نسبت می‌دهند.

http://dezfoolnews.ir/fa/News/57647/شکستگی-بند-میزان،-یونسکو-را-به-شوشتر-می‌کشاند؟
بستن   چاپ