اندرحکایت گروه های مجازی
کشکول دراویش و فضای مجازی
دوشنبه 6 بهمن 1399 - 02:35:39
پایگاه خبری صبح ملت

امیر کرامت نیا
کشکول ظرف مخصوصی بود که در قدیم درویش ها آن را با زنجیر یا رشته طنابی از دوش خود آویزان می کردند. درویش ها در میان مردم‌می گشتند و با اواز بلند شعرهایی در ثنای خدا و مدح بزرگان دین و یا در مذمت دل بستن به دنیا می خواندند.   هر کسی از مردم به نسبت توان خود چیزی در کشکول درویش می انداخت . معمولا در کشکول دراویش چیزهای مختلف و متنوع و با ارزش بی ارزش زیادی پیدا می شد. از پول سیاه کم ارزش تا درهم و دینار و نقل و نبات و تکه نان .  هیچ درویشی از انداختن چیزی کم بها در کشکولش بر آشفته یا ناراحت نمی شد.  
کتاب های کشکول منتظری ،کشکول شیخ بهایی و کشکول طبرسی نیز به خاطر مطالب متنوع و گوناگون به این نام خوانده شده اند. در این کتاب ها از شعر و لطیفه تا مطالب علمی و نصایح اخلاقی نوشته شده است.

واما.....
شاید بتوان گروه های  مختلف در فضای مجازی امروزی را به کشکول درویش های قدیم تشبیه کرد. گروههایی که در آن ها مطالب باارزش و مهم ، در کنار متن هایی بی ارزش و بدرد نخور منتشر می شود.
چیزی که مهم است آن است که ما وجود این تنوع و تفاوت را بپذیریم و برعلیه کسانی که از نظر ما مطالب وعقایدکم ارزشی دارند ،دهان به ملامت و توهین و مشاجره باز نکنیم .
خداوند در قران کریم می فرماید: ما شما را به طوایف و قبیله های متفاوت آفریدیم . تایید تفاوت ادمیان روی زمین به معنی تایید عقاید و آداب رسوم انها نیست.   توجه داشته باشیم در گروه های مجازی هم  قبول وجود این تفاوت ها به  معنی قبول کردن و تایید آن مطالب و عقاید نیست، بلکه منظور ایجاد جو و محیطی مناسب برای تعامل افراد و آزادی بیان است تا در آن محیط ،بدون تشنج بتوان کمالات و ارزش ها را  برجسته کرد. خوبی و بدی را تفکیک و طلا را از مس جدا کرد. باید این اجازه را داد تا اشخاص به اختیار و اراده خود انتخاب کنند و احساس نکنند عقیده ای به آن ها تحمیل شده است.  
در کنار این تفاوت هاست که امکان رشد و تعالی افراد بوجود می اید. سر کوب ، سرزنش و بیرون راندن رقیب هیچگاه باعث از بین رفتن آن فکر واندیشه نمی شود.

http://dezfoolnews.ir/fa/News/56734/کشکول-دراویش-و-فضای-مجازی
بستن   چاپ