یک نکته ی حقوقی
فسخ اجاره
شنبه 27 دي 1399 - 19:36:21
پایگاه خبری صبح ملت

 فسخ اجاره

وقتی مستاجر مرتکب تخلف از یکی از شروط اجاره می شود،
مثلا اجاره را نمی دهد،
یا محل مسکونی را تبدیل به محل کار می کند،
یا ملک را به دیگری منتقل می نماید،
مالک می تواند تقاضای فسخ  اجاره و تخلیه عین مستاجره را بنماید .

نجمه بهشاد /کارشناس حقوقی

http://dezfoolnews.ir/fa/News/55848/فسخ-اجاره
بستن   چاپ