یادی از نهم آذر، سالروز بازپس گیری جزایر سه گانه ایرانی در سال 1350
یادی از نهم آذر، سالروز بازپس گیری جزایر سه گانه ایرانی در سال 1350
يکشنبه 9 آذر 1399 - 14:44:38
صبح ملت نیوز
یادی از نهم آذر، سالروز بازپس گیری جزایر سه گانه ایرانی در سال 1350

      صبح 9 آذر 1350 نیروی دریایی ایران به فرماندهی دریابد فرج الله رسایی با ناوشکن آرتمیس و نیروهای تحت فرماندهی اش کنترل جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسا را به دست گرفت و حاکمیت ایران را بر این سه جزیره، تثبیت کرد.

  جزایر سه‌گانه ایرانی خلیج فارس، در طول تاریخ، همواره بخشی از خاک ایران بوده‌اند. این جزایر چندین دهه در اشغال استعمار انگلیس بود اما حکومت پهلوی هرگز این اشغال را نپذیرفت و نسبت به اقدام انگلیسی‌ها به صورت مستمر و فعالانه معترض بود به طوری که بوموسا به همراه تنب بزرگ و تنب کوچک همواره در سیاستگذاری های رسمی و اجرایی تقسیمات کشوری و نقشه های رسمی ایران و مکاتبات بین‌المللی و رسمی ایران کاملا به صورت برجسته، مصرانه، سرسختانه، اولویتمند و غیر قابل گذشت، مد نظر قرار میگرفت. 

   در سال 1971 پس از خروج نیروهای نظامی انگلیس از منطقه و چند روز پیش از تأسیس کشور امارات متحده عربی، جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسا پس از چند دهه شکایت‌های مداوم دولت ایران علیه اشغال‌گری بریتانیا سرانجام با تکیه بر اقتدار ارتش ایران به مام‌میهن بازگشت. اتفاقی که یک دهه پیش از آن نیز در سال 1341 جهت تثبیت حاکمیت قانونی و تاریخی ایران بر جزیره سیری صورت گرفته بود.

     با خروج انگلیسی‌ها و پایان اشغال جزایر ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک و بوموسی، نیروی دریایی ارتش ایران روز 9 آذر 1350 بار دیگر پرچم پرافتخار ایران را در این جزایر برافراشت.

 دو روز بعد در 11 آذر 1350 با معاونت بریتانیا، کشوری به نام امارات متحده عربی، در سواحل جنوبی شاخاب پارس   (خلیج فارس)  تشکیل شد.

این درحالی بود که کام انگلیسی ها هنوز از بازگرداندن حاکمیت قانونی ایران بر جزایر هنگام و قشم، در زمان رضاشاه، تلخ بود. 

     دکتر پیروز مجتهد‌زاده مورخ و استاد برجسته جغرافیای سیاسی و مسائل ژئوپولیتیک در مورد برخی از بخش‌هایی که در دوران قاجاریه از ایران جدا شد و در دوران پهلوی به ایران بازگردانده شد، چنین می‌نویسد:

"در سال 1314(دوره رضاشاه) جزیره‌های هنگام و قشم پس گرفته شد. تجدید حاکمیت قطعی ایران بر جزیره‌ی سیری در سال 1341(دوره محمدرضا شاه)واقعیت پیدا کرد و جزیره های تنب و ابوموسی در سال 1350(دوره محمدرضا شاه)به ایران بازگردانده شد".
[کتاب "دموکراسی و هویت ایرانی"، نوشته پیروز مجتهدزاده، صفحه 245، انتشارات کویر، چاپ اول: 1386]


فرهاد علیمیرزائی 
سردبیر بخش بین‌الملل 
پایگاه خبری صبح ملت 
@sobhemelat
@dezfuln
@sobhemellat1

http://dezfoolnews.ir/fa/News/49879/یادی-از-نهم-آذر،-سالروز-بازپس-گیری-جزایر-سه-گانه-ایرانی-در-سال-1350
بستن   چاپ