متخلفی که به خدا شکایت می کند
متخلفی که به خدا شکایت می کند
دوشنبه 3 آذر 1399 - 11:29:20
صبح ملت

مدتی است در فضای مجازی کلیپ هایی پخش می شود از برخورد با متخلفان و قانون گریزان، یک جا پیرزنی هنگام تخریب خانه ی غیر قانونی اش توسط بیل مکانیکی سکته می کند و می میرد، یک جا پسری که غیر قانونی در وانت بارش میوه می فروشد هنگام درگیری با ماموران شهرداری که قانونمند در حال ضبط وانت بارش هستند سکته می کند و درمی گذرد، یک جا ماموران برای برخورد با غاضبان زمین با تفنگ ساچمه ای و گاز اشک آور به جان مردم می افتند، یک جا دختر بچه ای که ماموران در حال تخریب خانه ی غیرمجاز خانواده اش هستند، در حال فریاد خدا، خداست.

اما ریشه ی ایجاد چنین مسئله ای کجاست؟ در واقع قانون مداری و قانون گریزی چند وجه دارد؟ و چرا اینقدر وجه برخورد با مردم عادی فراوان است؟

واقعیت این است که در تمام جوامع افراد قانون گریز را می توان به سه دسته تقسیم کرد اول) افرادی که تمایل به دور زدن قانون دارند

دوم) افرادی که به قانون آشنایی ندارند و به اشتباه کار غیر قانونی انجام می دهند

نهایتا) افرادی که چاره ای جز عمل خلاف قانون ندارند

جامعه ی ما نیز از این اصل مستثنی نیست، متاسفانه فساد چنان در جامعه ما نهادینه شده است که افراد قانون گریز به راحتی در پست های سیاسی و بازوی قدرت نفوذ می کنند و با استفاده از جایگاه خود به راحتی و قانونمند، قانون گریزی می کنند – زمین های منابع طبیعی را به نام خود سند منگوله دار می زنند، ساخت و سازهای بدون پروانه انجام می دهند، کارخانه ی هزار میلیاردی را با نام خصوصی سازی به هزار تومان صاحب می شوند، چنگ در واردات و صادرات می اندازند و تجار را ورشکست می کنند و و و – اما هیچ کلیپی از برخورد قانون با آنها دیده نمی شود چون این افراد یا قانون گذارند یا مجری قانون و این وسط هم افراد بیچاره ای پیدا می شوند که در شرایط سخت اقتصادی امروز، برای حفظ خانواده خود مجبورند دست فروشی کنند، مجبورند در زمین کنار جاده با چند بلوک اتاقکی بسازند، مجبورند که زنده بمانند چون تمام موجودات به صورت طبیعی برای زنده ماندن تلاش کرده و در برابر محیط از خود حفاظت می کنند، هیچ موجودی جان خود را به خطر نمی اندازد و تمام موجودات نیاز به سرپناه، خوراک و امنیت دارند.  

از حق نگذریم که کارمندان و مسئولین پاکدست هم در کشور ما کم نیستند، همین مسئولین پاکدست وقتی می خواهند مُر قانون را پیاده کنند، به سراغ قانون گریزان می روند، در واقع مستقیم اینکار را نمی کنند چون قانون گریزان توانمند به سادگی توانایی مقابله با تهدیدات را دارند، مسئولین قانون گریز نیز یا خود بالا دستی این مقام مسئول هستند، یا هم رده یا باواسطه و بی واسطه حامی این مقام مسئول پس مقام مسئول برای حفظ جایگاه خود یا توان برخورد ندارد یا مصلحت برخورد نمی بیند، می ماند مردم ضعیفی که قانون گریزیشان با دو مامور حراست یا یک مامور سد معبر حل و فصل می شود و اینجاست که دیگر مهم نیست متخلف پیرزن تنهای بی دفاع باشد یا دختر بچه ای که تظلم خواهی اش را با فریاد به خدا می گوید.

 

#علیرضا رشنو


http://dezfoolnews.ir/fa/News/48435/متخلفی-که-به-خدا-شکایت-می-کند
بستن   چاپ