نشست مدیر پایگاه میراث جهانی شوش با مسئولین شهر شوش
نشست مدیر پایگاه میراث جهانی شوش با مسئولین شهر شوش
چهارشنبه 30 مهر 1399 - 22:27:05
صبح ملت نیوز
نشست مدیر پایگاه میراث جهانی شوش با مسئولین شهر شوش
به گزارش رخبرنگار  صبح  ملت  نیوز -
امروز چهارشنبه 99/7/29 نشست هم اندیشی مدیر پایگاه میراث ‌جهانی شوش با مسئولین شهر شوش برگزار شد
این نشست با حضور
برخی از مسئولین و مدیران ارشد شهر از جمله دادستان شهرستان, شهردار, ریاست شورای اسلامی و دیگر اعضای شورا, فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان, ریاست پلیس راهور در دفتر پایگاه میراث جهانی شوش واقع در قلعه باستان شناسی شوش برگزارشد
بیژن حیدری زاده مدیر پایگاه میراث جهانی شوش دراینباره گفت:   این نشست به منظور پرداختن به مسائل مرتبط با محوطه باستانی شوش و راهبردهای مربوط به رفع این مسائل دایر شد
حیدری زاده
یکی دیگر از اهداف این نشست را  ایجاد زمینه تعامل بیش از پیش بین میراث فرهنگی دوایر و دستگاه های اجرایی, نظارتی و قضایی شهرستان به منظور بهره بری از پتانسیلهای موجود در شهرستان اعلام کرد.

http://dezfoolnews.ir/fa/News/46089/نشست-مدیر-پایگاه-میراث-جهانی-شوش-با-مسئولین-شهر-شوش
بستن   چاپ