روانشناسی:
هفت اشتباه رایج مادران
يکشنبه 27 مهر 1399 - 17:34:07
صبح ملت نیوز
💕💕

هفت_اشتباه_رایج_مادران👇

1. اجازه نمی‌دهید دیگران مراقب فرزندتان باشند (او را شدیدا به خود وابسته میکنید. بعد از یکی دوسالگی کودک را می توان چند ساعتی به اقوام نزدیک سپرد و از سه سالگی کودک باید به مهد کودک برود)

2. فرزندتان را در سنین بالا روی تخت خود می‌خوابانید

3. برای کودکتان هزاران اسباب بازی می‌خرید

4. از خواب کودک برای استراحت استفاده نمی‌کنید

5. می‌خواهید از فرزندتان انیشتین بسازید

6. کودکتان را با بچه‌های دیگر مقایسه می‌کنید

7. همسرتان را فراموش می‌کنید.http://dezfoolnews.ir/fa/News/45845/هفت-اشتباه-رایج-مادران
بستن   چاپ