مصاحبه اختصاصی صبح ملت نیوز با ریس دامپزشکی شهرستان دزفول قسمت اول منتشر شد (چالش های جدید صنعت مواد غذایی پروتینی با مبارزه با ویروس کرونا )
دکتر محسن ورجاوند : ما از وقع بیماری ها پیشگیری می کنیم . برزگترین هدیه دامپزشکیبه مردم امنیت غذایی سالم است
چهارشنبه 16 مهر 1399 - 09:30:36
صبح ملت نیوز
در این  قسمت  توصیه  ریس  سازمان  دامپزشکی  دزفول به  مردم  درباره خرید  موادغذایی  خام پروتینی 
چالش  های جدید صنعت  مواد غذایی  پروتینی  با مبارزه  با  ویروس کرونا 

http://dezfoolnews.ir/fa/News/44123/دکتر-محسن-ورجاوند-ما-از-وقع-بیماری-ها-پیشگیری-می-کنیم-برزگترین-هدیه-دامپزشکیبه-مردم-امنی
بستن   چاپ