♨دعا کنیم باران کرونایی نیاید....♨
پنجشنبه 10 مهر 1399 - 18:26:31
صبح ملت نیوز

🔺 دویچه وله : آیا باید منتظر باران های کرونایی بود؟
⬆<<دانشمندان ایتالیایی با آزمایش نمونه های جمع آوری شده از هوای آلوده شهری وصنعتی در استان گامو متوجه ویروس کرونا در تعدادی از این نمونه ها شدند>>
همچنین <<هم زمان دو گروه تحقیقاتی دیگر نیز احتمال داده اند که هوای آلوده توانسته به جابجایی ویروس کرونا درچین وایتالیا کمک کنند>>
🔺برهمین اساس <<ناصر کرمی >>محقق ایرانی مقیم نروژ احتمال داده که درصورت تایید نهایی نتایج بررسی های در حال انجام در مورد نقش آلودگی هوا در جابجایی ویروس کرونا ،فرضیه ی وقوع بارش کرونایی نیز قابل طرح وبررسی خواهد بود.
▪البته او ابراز امیدواری کرده که با توجه به کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران در تابستان ،نگرانی از انتقال ویروس کرونا با استفاده از ذرات معلق کاهش یابد ولی با آغاز فصل پائیز بار دیگر این نگرانی همچنان وجود خواهد داشت..
🔺فرض کنیم این روزها را به سلامت بگذرانیم وکرونا با آلودگی هوا جابجا نشود.
🚫اما بیایید کمی جلوتر برویم،به ده یا بیست سال آینده ،آیا ضمانتی برای نیامدن ایپدرمی ویروس ناشناخته دیگر وجود دارد؟
مطمنآ شما هم  می گوید نه!
🚫همه می دانیم دوباره شرایط باز خواهد گشت وعقل سلیم می گوید هشدار هوای آلوده را جدی بگیریم!!!
🔺اگر این دفعه ویروس یا ویروس های ناشناخته در ایران مانند کرونا،بدون آنکه دفاعی دربرابرشان داشته باشیم،دوباره حمله کنند چه کنیم؟
▪اگر با هر بارش آسمانی سلامت مان به خطر بیفتد چه کنیم؟
آری !
ترسناک است حتی پرسیدن این سوال!!!
🔺باز بیاییم وفرض کنیم تاچند سال آینده بشر با تکنولوژی خواهد توانست بدون آسیب ویروس ،غذا تولید کند وآب ها را از آلودگی پاک کند،با بخش عاطفه چه کنیم؟
⬆آیا انسان هایی بی روح مانند آدم آهنی قصها خواهیم شد؟
راستش برای من استرس زاست!!
روزهای عاشقی درزیر باران،به روزهای مرگ در زیر باران تبدیل می شود.
ما نیاز داریم که اگر باران آمد زیر آن برویم وخودمان وروح مان را به دستش بدهیم تا سبک مان کند،ما نیاز داریم باران بیاید تا در پشت پنجره دستم را که بوی خاک ونم می دهد استشمام کنم.
▪یادمان بیاید ما بدون آب و غذا برای چند روز زنده میمانیم اما بدون
 << هوا >> 
به دقیقه هم نمی رسد...

⭕پی نوشت: تحقیقات نشان داده که قطرات بزرگ مملو از این ویروس که از سرفه وعطسه های افراد آلوده به ویروس تولید میشوند،در فاصله یک یا دومتری به زمین می افتند، 
اما قطرات بسیار کوچک تر آن که قطری کمتر از 5میکرون دارند می توانند برای چندین ساعت در هوا معلق بمانند وجابجا شوند...

🚫پس  هشدار آلودگی هوا را جدی بگیریم🚫
🍃انجمن حامیان محیط زیست خســـــرج

📝گردآورنده : 
مهندس محمد جنادله 
کارشناس محیط زیست
فعال زیست محیطی کشور
مدیر  انجمن حامیان محیط زیست خســـــرج📝

http://dezfoolnews.ir/fa/News/43886/♨دعا-کنیم-باران-کرونایی-نیاید♨
بستن   چاپ