بنر جالب کار‌گران هفت تپه خطاب به صدا و سیما !* "آقایان صدا و سیما ما اگر *نخواهیم* صدایمان را شبکه های BBC یا manoto یا VOA منتشر کند چه کسی را باید ببینیم
بنر جالب کار‌گران هفت تپه خطاب به صدا و سیما !* "آقایان صدا و سیما ما اگر *نخواهیم* صدایمان را شبکه های BBC یا manoto یا VOA منتشر کند چه کسی را باید ببینیم
يکشنبه 15 تير 1399 - 17:50:30
صبح ملت نیوز
*بنر جالب کار‌گران هفت تپه خطاب به صدا و سیما !*

"آقایان صدا و سیما ما اگر *نخواهیم* صدایمان را شبکه های BBC یا manoto یا VOA منتشر کند چه کسی را باید ببینیم!؟"


 
به گزارش میدانی خبرنگار صبح ملت نیوز کارگران هفت تپه امروز در حالی اعتصاب مسالمت آمیز خود را به سطح شهر رساندند که با در دست گرفتن بنری جالب توجه رسانه ها را به خود جلب کردند.

آنان از اینکه صدا و سیما کمتر به موضوع آنها میپردازد و فضا را برای سو استفاده شبکه های معاند خارجی فراهم میکند گلایه داشتند.

یکی از فعالان کارگری که نخواست نام او فاش شود در گفتگو با خبرنگار صبح ملت گفت: پوشش خبری اعتراضات هفت تپه از طریق شبکه های معاند به سود کارفرمای دادگاهی شرکت هفت تپه است زیرا او این پوشش خبری را دلیلی برای متهم کردن کارگران به اغتشاش میداند. وی در ادامه از تمام فعالان سیاسی اجتماعی شیوخ و خوانین و بزرگان طوایف و قبایل خواست تا با حمایت از کارگران هفت تپه شرایط را برای باز پس گیری حقوق از دست رقته آنها هموار کنند
خبرنگار:حمید چعب

http://dezfoolnews.ir/fa/News/35980/بنر-جالب-کار‌گران-هفت-تپه-خطاب-به-صدا-و-سیما-آقایان-صدا-و-سیما-ما-اگر-نخواهیم-صدایمان-را-شبکه
بستن   چاپ