*داستان غم انگیز مغضوبین ومظلومین وفراموش شدگان..*..
*داستان غم انگیز مغضوبین ومظلومین وفراموش شدگان..*..
چهارشنبه 11 تير 1399 - 12:21:04
پایگاه خبری صبح ملت
*داستان غم انگیز مغضوبین ومظلومین وفراموش شدگان..*..

🔺 درهیاهوی کرونا خیلی ها به آتش کین این هیولای تاجدار سوختند... سوختند اما دم برنیاوردند... برخی ها خوش شانس بودند وپرنده اقبالشان پر پر زنان بر شانه اذهان عموم نشست...اگر سوختند...اگر چهره هاشون از فشارماسک ووسائل حفاظتی خط انداخت وزخم شد ولی مردم بخوبی یادشان کردند وتکریمشان داشتند...اگر خسته شدند وفرسودند اما تقدیر وتشکر خستگی شان را قابل تحمل کرد....
اما 
اما بودند کسانی که سوختند وجزغاله هایشان را نیز ندیدند.... ندیدند که چگونه زیر باران هجمه و تهمت وناسپاسی سوختند وساختند ودم بر نیاوردند....
کسی نامی از شان نبرد...
تقدیرشان نکرد.... 
وتکریمی ندیدند
به کمکاری متهم شدند...
حقوقشان پایمال شد...
اما وظیفه ومسئولیتشان را هیهات که فراموش نکردند...
فراموش نکردند پیشگیری بهتر از درمان که شعار نیست بلکه شعور است....
میدانستند که اگر کار نکنند سیل بیماران بن واساس بیمارستانها را بر میکند.... 
ونکند.... چرخ بیمارستان چرخید...
چون آنها بودند...و غریبانه کار کردند....
اخم وتخم دیدند اما بروی خود نیاوردند...

درسیل بنیان کن 98 نیز چنین بود
همه متخصصین پیش بینی اپیدمی های بیماریهای روده ای والتور وسالک ومالاریا را  کرده بودند... التور مرگبار را پیش رو میدیدند...اما نشد... همه گیری رخ نداد...
همه چی بخیر گذشت... اما مدعیان ندیدند...
کسی نپرسید چرا پیش بینی علم واپیدمیولوژی ومحققین تحقق نیافت؟
چون مظلومین تاریخ کار کرده بودند....
چون بهداشتیان 
واهل کوچه پیشگیری نخوابیدند ودست روی دست نگذاشتند و هیاهو براه نینداختند....

مغضوبین وفراموش شدگان دیگری نیز  هستند که دیده نمیشوند...کاسه تکریمشان خالیست...تقدیرشان راه گم کرده است....
تلاشگران اورژانس پیش بیمارستانی; mcmc
نمونه گیران در خط اول مواجهه با کرونای مرگبار در مراکز 16 ساعته...
آزمایشگاهیان ایثار گر کووید 19
کارگران وپاکبانان محروم از حقوق چندماهه که پسماندهای منازل آلوده شدگان را جابجا میکنند....
و نعش کشها وغسالان وکارگران آرامستانها که انگ همه چیز را بجان میخرند
بدون مخافظت فردی به آلوده ترین اجسام دست میزنند.. چندماه بدون استراحت ومرخصی وآف... لاینقطع به کفن ودفن روزی سی تا چهل  آلوده و مشکوک به کرونا مشغول اند..نه جایگزینی دارند که درصورت بیماری وآلودگی به قرنطینه درمنزل روند ونه امنیت شغلی که اگر نیامدند این آب باریکه ناچیز نیز نخشکد....
آری چنین است برادر
داستان مغضوبین ومظلومین وفراموش شدگان.... 

#دکتر_سید_محمد_علوی
11تیر99

تهیه وتنظیم : مریم مفتوح

تصویر : اینترنت

http://dezfoolnews.ir/fa/News/35532/داستان-غم-انگیز-مغضوبین-ومظلومین-وفراموش-شدگان
بستن   چاپ