قسمتی از برنامه های مهندس سید فخرالدین طاهرزاده موسویان کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کلانشهر اهواز
يکشنبه 20 بهمن 1398 - 23:33:27
صبح ملت نیوز

بسمه تعالی

مردم شریف اهواز باوی حمیدیه و کارون من به عنوان یک جوان انقلابی جبهه نرفته ام ولی آمده ام به جنگ کسانی که  در کشور اسلامی عزیزمان فقط به فکر منافع شخصی خود هستند وبعد از انتخاب واینکه به مقام ومنصبی رسیدند دیگر قشر محروم وآسیب پذیر را فراموش کرده وبه دنبال جبران هزینه های تبلیغاتی خود در زمان قبل از پیروزی هستند باشد که خداوند بزرگ  یار ویاور ما بوده وبتوانیم با پشتیبانی شما مردم فهیم وبزرگوار ، این دیار مظلوم  را به  آنچه که باید باشد برسانیم .          

مقدمه

جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام مقدس جمهوری اسلامی جایگاهی بس رفیع و شأنیت آن در قانون اساسی ، به عنوان منشور حاکمیت در کشور عزیز اسلامیمان ، کلام گهربارامام امت (ره) و مقام معظم رهبری (دام ظلّه العالی) بسیار بلند مرتبه است. در اصل هفتاد ویکم قانون اساسی نیز در خصوص جایگاه مجلس چنین آمده است که : مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند . در اصل هفتاد وششم قانون اساسی این صراحت وجود دارد که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

معمار کبیرانقلاب حضرت امام خمینی(ره) در خصوص جایگاه ویژه مجلس چنین می فرماید : « مجلس در رأس همه امور واقع است». و یا می فرماید: «مجلس تنها مرجعی است که برای یک ملت است».

رهبر معظم انقلاب نیز در خصوص جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی چنین فرموده اند : مجلس شورای اسلامی جایی است که امید ملت ما به آن نقطه است این مجلس برای ملت سنگر است ، اما سنگری در مقابل دشمنان ، در مقابل آمریکا ،‌در مقابل ضد انقلاب .

اختیارات و صلاحیت مجلس دراصول 71 تا 90 قانون اساسی به این صورت تعیین گردیده است :

الف) وضع قوانین

ب) شرح وتفسیر قوانین عادی کشور

ج) طرح لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران

د) تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور

ه) تصویب عهد نامه ها، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی

و) گرفتن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت

ز) رأی اعتماد به دولت

ح) سؤال از رئیس جمهور و یا هر یک از وزرا و همچنین استیضاح هیأت وزیران یا هر یک از وزیران

ط) رأی به کفایت یا عدم کفایت رئیس قوه مجریه

ی) رسیدگی به شکایات از طرزکارمجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه و ...

به خاطر جایگاه ویژه مجلس شورای اسلامی است که قانون اساسی نمایندگان مردم را در اظهار نظر و رأی خود در مقام انجام وظیفه نمایندگی آزاد گذاشته است و همچنین نماینده مجلس می تواند در مورد مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید .

با عنایت به شرحی که رفت اینجانب سید فخرالدین طاهرزاده موسویان کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برنامه ها و اهداف خود را جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی مردم شریف حوزه انتخابیه ام یعنی شهرستانهای اهواز باوی حمیدیه و کارون به شرح ذیل اعلام و امیدوارم در صورت کسب توفیق الهی برای نمایندگی شما مردم عزیز و حضور در مجلس محترم شورای اسلامی با بهره گیری از همه نیروهای کارآمد ، متدین ،‌ متخصص و کارشناس و همه امکانات مادی و معنوی موجود در کشور عزیزمان ایران و در سایه حمایتها و مساعی آحاد مردم عزیزو ارجمند حوزه انتخابیه خود و همچنین هماهنگی و همکاری مدیران ، کارشناسان و کارکنان محترم دستگاههای اجرایی و نیروهای خوش فکر و جوان این سرزمین طلایی بتوانم به این برنامه ها و اهداف جامه عمل پوشانده و آنها را تحقق بخشم .

اهداف و برنامه ها :

بدون شک در کنار توانمندی های فردی و تجربه و درایت و کارآمدی که از پیش فرض های مهم خصایص یک نماینده لایق بوده تا بتواند زبان گویا ، چشم بینا ، گوش شنوا ، دستان پربار و قدمهای استوار و پولادین مردمش در خانه ملت باشد، داشتن هدف و برنامه موثر بدور از اغراق خواهد بود.

دوران نمایندگی یک ودیعه و لطف الهیست که در سایه اعتماد و حمایت مردم عزیز و مسئول نسبت به آینده خویش بدست می آید.

نماینده بودن یک ژست و قیافه و فخر فروشی و انحصار طلبی نیست.

در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شان نمایندگی خدمت صادقانه و بی منت به دور از منفعت طلبی بوده و یک امتحان و امانت و قطعا حق الناس بزرگیست که مسئولیت سنگینی را به دوش انسان میگذارد.

خدای ناکرده ، خاموش بودن و چرت زدن در خانه ملت و بی تفاوتی در رویدادها و وظایف محوله در امر قانونگذاری و نظارت و احقاق حق مردم حوزه انتخابیه ، بهره برداری شخصی و گروهی از موقعیت و فراموش کردن مردمی که با هزار و یک امید ما را روانه مجلس می کنند ، گناهی بس عظیم و نابخشودنی خواهد بود.

 

تک تک کرسی های مجلس به همت رشادتها و خونهای به زمین ریخته شهدای این سرزمین در سایه مجاهدتهای امام راحل (ره) و شجاعت و هدایت دلسوزانه رهبر فرزانه انقلاب و مردم انقلابی و مومن و بیدار میهن عزیزمان بنا شده تا روز به روز شاهد عزت و آبادانی و اقتدار روز افزون کشورمان باشیم.

نماینده خوب نباید پس از اخذ رای و ورود به مجلس از استان و جمع مردم متواری شده و پیدا کردن او ،همانند سوزن در انبار کاه باشد.

 حق مردم هست که بانماینده و وکیل خود ارتباط داشته و بتوانند در طول دوران نمایندگی، مشکلات و خواسته های بحق خود را عنوان کرده و به رفع مشکلات و کاستی ها امیدوار باشند.

نماینده خوب نباید تبدیل به چوپان دروغگو شده و مردم را به آینده و وعده های غیر واقعی و واهی امیدوار کرده  و سپس دیوار اعتماد را فرو ریخته و بد بین کند.

لذا ضمن اعلام موارد فوق بعنوان دغدغه و اعتقاد جدی حقیر، رئوس برنامه های اصلی ام بدین شرح میباشد:

 

· تشکیل مجلسی مقتدر ، مؤثر و کارآمد ، با رویکرد برقراری حاکمیت قانون و اهتمام به اجرای قانون اساسی .

· تلاش برای تحقق سند چشم انداز توسعه کشور با عنایت به رهنمود ها و تأکیدات مقام معظم رهبری

· تلاش در جهت بستر سازی قانونی برای رفاه اجتماعی و ارتقاء سطح معیشتی مردم خصوصاً اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه.

· تلاش برای ایجاد زمینه وفاق ملی با لحاظ کردن حضور فعال نیروهای متدین ومتخصص جامعه جوانان از زن و مرد با تأکید بر توانمند سازی آنان برای اشتغال مولد.

·        تأکید بر قانونمندی و قانونگرایی در میان همه اقشار مختلف جامعه.

· تلاش برای بستر سازی در خصوص ارتقاء سطح سلامت جامعه از طرق: بهبود خدمات بهداشت عمومی ، توسعه درمان عمومی و تقویت نهادهای اجتماعی.

· تلاش مداوم برای ارائه برنامه هایی که بتواند تورم و گرانی را مهار و مشکلات اشتغال ، مسکن و ازدواج جوانان را حل نماید.

· ارتقاء سطح زندگی و معیشت دهکهای پایین جامعه همراه با توزیع عادلانه ثروت عمومی کشور.

·تلاش برای شفاف سازی روابط اقتصادی به منظور ریشه کنی مفاسد اقتصادی، بازنگری قوانین مختلف در حوزه های متعدد و تلاش درجهت حذف قوانین ضعیف ناکارآمد و موازی با هدف ارتقاء اعتماد عمومی به قانون و رفتار عمومی منطبق بر قوانین مترقی کشور.

· حفاظت وصیانت از حقوق ملی در عرصه های بین المللی با عنایت به سه اصل مهم عزت، حکمت ومصلحت که در عرصه سیاست خارجی توسط مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است .

· عنایت به گسترش فرهنگ دینی و نهادینه شدن فضایل اخلاقی در جامعه و پیگیری مبادلات فرهنگی با سایر کشورها با رویکرد حفظ هویت ملی واسلامی .

· معتقدم همه امور در سایه امنیت و آسایش عمومی به سرانجام خواهد رسید. لذا ارتقاء ضریب امنیت اجتماعی و پیشگیری ازبسط و گسترش جرائم و نابسامانی های امنیتی و اجتماعی را دارای اولویت ویژه میدانم.همچنین معتقدم برای دفاع از کشور و آرمانهای مردم رشید ایران اسلامی الزاما میبایست توان دفاع ملی را افزایش داد تا هیچ کشوری فکرتجاوز به آب وخاک ما را در سر نپروراند.

· حمایت از کار آفرینی واستفاده از ثروت ملی و نیروهای انسانی کارآمد در این جهت و تقویت فعالیت های بخش تعاون از برنامه های کاری اینجانب خواهد بود.

· ایجاد بستر و زمینه مناسب برای جذب سرمایه های داخلی وخارجی به منظورایجاد کار و اشتغال وبکارگیری نیروهای جوان در این زمینه .

· تلاش برای ایجاد انضباط هر چه بیشتر اداری و فراهم آوردن زمینه های انجام امور مردم در ادارات و سازمانها در حداقل زمان.

· حمایت از ورزشهای عمومی و ورزشکاران عزیزبرای بالاتر بردن ضریب سلامت جسمی و روانی جامعه و توجه به ورزش بانوان، ورزشهای قهرمانی، ورزش افراد میانسال و سالخوردگان با ایجاد پارکها و میادین اختصاصی ایشان.

·   حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از ورود بی حدوحصر کالاهای وارداتی برای حمایت از تولیدات داخلی.  

· تلاش برای استقرار دولت الکترنیک و کم کردن حجم مکاتبات اداری و سرعت بخشیدن به  انجام امور مردم در ادارات و سازمانها با نگاه به ( طرح تحول نظام ادرای کشور )  و برنامه های هفتگانه این نظام.

· توجه به اصل مهم شایسته سالاری و پرهیز از تبارگرایی و توجه به اصل ثبات مدیریت کارآمد و ایجاد هماهنگی منطقی بین مدیران دستگاههای اجرایی همکار برای تحقق اصل تعامل و همکاری بین بخشی.

· تأکید بر اصلاح مقررات استخدامی و حذف قوانین هم عرض ، مقررات خنثی ، ناکارامد و تضییع کننده حقوق شاغلین (کارگران و کارمندان).

· تأکید و تلاش در راستای برقراری نظم وانضباط اداری و ارزیابی از عملکرد دستگاههای اجرایی با نگاه تخصصی و کارشناسانه و بهبود روشها برای جلب رضایت وتکریم ارباب رجوع و کاهش هزینه های مترتب بر موضوع.

· تلاش و تأکید بر اجرای قانون خدمات کشوری و توجه ویژه به حقوق حقه فرهنگیان- بازنشستگان و....

· تلاش در جهت توانمندسازی دختران و زنان روستایی با تأکید بر ارتقاء سطح دانش ، بینش و مهارت آنان از طریق : گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای ،‌ترویجی ،‌ ایجاد کارگاههای کوچک تولیدی و مشاغل مولد

·  تأکید بر توسعه و گسترش NGO های بانوان با کارکرد های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی

· ایجاد و حمایت آموزشی و مشاوره ای از صندوق اعتبارات روستایی

·  تلاش در جهت هر چه توانمند کردن نهاد مردمی شورای اسلامی شهر و روستا و تقویت شوراهای فرادستی

·  پیگیری برای گسترش حوزه اختیارات و تقویت امکانات و اعتبارات نهاد قانونی دهیاری در روستاها به عنوان مدیریت روستایی

· تلاش برای جذب اعتبارات لازم در خصوص نو سازی مساکن روستایی و درنظرگرفتن تسهیلات قابل توجه بانکی با یارانه مناسب برای روستاییان با ضمانت زنجیره ای.

·  تلاش برای توسعه امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی ، راهها ، امکانات مخابراتی و پستی و بانکی روستاها

·  تلاش برای بهره مندی عموم روستاییان عزیز از نعمت الهی گاز به عنوان انرژی پاک و توسعه شبکه گاز رسانی به تمام مناطق روستایی .

· تلاش برای توسعه بهره مندی کشاورزان ، دامداران و باغداران محترم و تلاشگر برای استفاده از تسهیلات بانکی ارزان قیمت ، تأمین و در اختیار گذاشتن نهاده های کشاورزی ( کود و سموم مورد نیاز) به میزان کافی و از بین بردن بازار سیاه که آسیب اصلی آن به تولیدکننده می رسد.

·  تلاش برای برقی کردن چاههای آب کشاورزی و استفاده مناسب از تسهیلات ارزان قیمت و یارانه دار بانکی توسط کشاورزان محترم با ضمانتهای زنجیره ای .

·  تلاش برای توسعه بیمه محصولات کشاورزی و استفاده عموم کشاورزان از کمکهای دولتی به هنگام بروزخسارت و برداشتن محدودیت های موجود در این خصوص به نحوی که همه محصولات زراعی و باغی تحت پوشش بیمه ای قرارگرفته و تولیدکننده به هیچ وجه به هنگام بروزحوادث و خسارات آسیب نبیند.

· من بشدت برهوشمندی مردم شریف وعزیزمعتقدم . استان خوزستان عموماً و حوزه انتخابیه من احضأ نوابغ و بزرگان نام آوری را به همه ما هدیه داده است. از اینرو تلاش درجهت فراهم آوردن زمینه ارتقاء سطح دانش ورشد آگاهیها و پرورش فکری عموم و علی الخصوص جوانان عزیز از هر طریق ممکن را وظیفه خود میدانم.

·  بهره مندی هر چه بیشتر اهواز از منافع وجود کارخانجات صنعتی از نظر دریافت عوارض ، اشتغال به کار نیروی جوان و بومی، استقرار دفاتر مرکزی این صنایع در شهر اهواز و گردش مالی آنها در بانکهای استان و ... از اهداف کاری اینجانب در دوره نمایندگی مردم در مجلس  یازدهم خواهد بود.

· وجود زمینهای کشاورزی گسترده و باغات وسیع در شهرستان های استان و محصولات زراعی و باغی نمونه و بعضاً بی نظیر، ما را موظف می نماید تا در جهت حمایت هر چه بیشتر از تولید کننده و افزایش تولید و قطع وابستگی اقتصادی به بیگانگان و حمایت از کشاورز و باغدار تمام تلاش خود را به کار بندیم.به اعتقاد من کشاورزی محور توسعه استان وکشور است وباید برای افزایش تولیدورونق هرچه بیشترکشاورزی راههای ممکن راطی کرد.

·  تلاش برای فراهم آوردن زمینه احساس امنیت در سرمایه گذاران محترم و حمایت از صاحبان صنایع و رفع قوانین محدود کننده و کاستن بروکراسی دست وپاگیر برای ایجاد زمینه های مناسب سرمایه گذاری هر چه بیشتر با ایجاد تعامل بین مدیران بنگاههای اقتصادی و کارخانجات.

·  حمایت هر چه بیشتر از بخش تعاون و تشکیل تعاونیهای مردمی.

·   پیگیری برای تشکیل شرکت سهامی مردمی توسعه شهر اهواز با سرمایه های اندک مردم .

·  پیگیری برای استقرار صنایع تبدیلی، صنایع بسته بندی و نگهداری کننده(سردخانه) درمناطق حاصلخیز

·  پیگیری ساماندهی مناطق گردشگری.

·  پیگیری و اجرایی نمودن طرح های نیمه تمام الی الخصوص قطارشهری

· ایجاد مراکز پژوهشی در کارخانجات بزرگ موجود دراستان برای توسعه میتواند بسیار راهگشا باشد لذا ضرورتاً لازم است دراین راستا برنامه تهیه وبه قانون تبدیل نمود.

· باعنایت بوجود سرمایه های بی حدمادی(ثروت عظیم کشور)ومعنوی(اراده های آهنین مردان وزنان غیرتمند کشور)ونیروی انسانی فعال وکارآمدوجوان الزاماً باید به سمت کارآفرینی وایجاد اشتغال پایدار پیش برویم.

·  تلاش برای جذب اعتبارات ملی و استانی هر چه بیشتر برای رونق در امور عمرانی حوزه انتخابیه.

·  نماینده مردم باید با توانمندی وجسارت و بدون وحشت از فشارهای سیاسی در خدمت آحاد مردم شریف باشد.

· پایبندی به اصول وارزشها ونترسیدن ونهراسیدن از هر موضوع وفشار سیاسی باتوانمندی لازم وجسارت انقلابی.

· تلاش مستمر ومجدانه برای داشتن مجمع نمایندگانی فعال وکارآمددر دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی .چراکه نبود هماهنگی بین نمایندگان هراستانی موجب تضییع حقوق همان استان وتمامی حوزه های انتخابیه میگردد.همچنین به اعتقاد من هر سه نماینده  باید باهماهنگی وارتباط نزدیک مسائل مرکز استان راپیگیری نمایند.

·  ایجاد دفاتر ارتباطات مردمی واقعی و فعال در تمام نقاط حوزه انتخابیه و حتی روستاها و نقاطی که از مراکز دور می باشد،بصورت تجمیع و استقرار دفاتر جهت ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با مردم جهت پاسخگویی به خواسته ها و مطالبات به حق از نماینده که متاسفانه تاکنون شاهد این امر در دوره های قبل با این وسعت و اهمیت و کارکرد نبوده ایم که این اولین برنامه پس از ورود به مجلس خواهد بود.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

بهمن ماه 1398


http://dezfoolnews.ir/fa/News/25106/قسمتی-از-برنامه-های-مهندس-سید-فخرالدین-طاهرزاده-موسویان-کاندیدای-یازدهمین-دوره-مجلس-شورای-اسلامی-در
بستن   چاپ