به همت انتشارات عطران رقم خورد
چاپ جلد دوم کتاب مهندسی فاضلاب تصفیه وبازیابی منابع (متکف)
جمعه 4 بهمن 1398 - 01:23:34
صبح ملت نیوز

پس از ترجمه و انتشار جدیدترین ویرایش (2018) کتاب 2000 صفحه ای سید قسیم، ترجمه جلد دوم کتاب رفرنس مهندسی فاضلاب متکف Metcalf ویرایش پنجم (2014) که جدیدترین ویرایش این کتاب پرمخاطب می باشد در مرکز مهندسی عطران استارت خورد و در اختیار خوانندگان و متخصصان این رشته قرار گرفت . این اثر به ترجمه مهندس سید فخرالدین طاهرزاده موسویان و با همکاری انتشارات عطران به چاپ رسیده است .http://dezfoolnews.ir/fa/News/24296/چاپ-جلد-دوم-کتاب-مهندسی-فاضلاب-تصفیه-وبازیابی-منابع-متکف
بستن   چاپ