امسال کارکنان چقدر عیدی می‌گیرند؟
امسال کارکنان چقدر عیدی می‌گیرند؟
سه شنبه 1 بهمن 1398 - 15:39:07
♦️ امسال کارکنان چقدر عیدی می‌گیرند؟

🔹برآوردهای اولیه از این حکایت دارد که دولت در سال جاری حدود یک میلیون و 78 هزار تومان به عنوان عیدی به کارکنان خود پرداخت خواهد کرد.
🔹مبلغ عیدی براساس میزان امتیاز و همچنین ضریب حقوق شاغلان تعیین می‌شود. براساس ماده (75) قانون مدیریت خدمات کشوری میزان امتیاز عیدی برای هر سال 5000 است و از سوی دیگر هیات وزیران هر ساله ضریب حقوق را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص می‌کند و از ترکیب این دو، عیدی کارکنان تعیین می‌شود، ولی در نهایت در روزهای پایانی سال هیات وزیران میزان عیدی را بررسی و رقم آن را نهایی می‌کنند.
🔹دولت برای سال آینده نیز حدود یک میلیون و 200 هزار تومان برای عیدی کارکنان پیش‌بینی کرده است.
🔹عیدی کارکنان از سال 1390 که 350 هزار تومان بود تا سال جاری که  به یک میلیون و 78 هزار تومان امی‌رسد، حدود 728 هزار تومان افزایش داشته است.

http://dezfoolnews.ir/fa/News/24214/امسال-کارکنان-چقدر-عیدی-می‌گیرند؟
بستن   چاپ