بدون نگرانی سهمیه بنزین خود را ذخیره کنید
بدون نگرانی سهمیه بنزین خود را ذخیره کنید
سه شنبه 1 بهمن 1398 - 15:36:21
بدون نگرانی سهمیه بنزین خود را ذخیره کنید

♦️به خاطر بنزین در صف نایستید

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:
🔹برای خودروهای شخصی سواری، سهمیه بنزین به شرط عبور نکردن از 360 لیتر در کارت ذخیره می‌شود و قابل انتقال به ماه‌های بعد است و هیچ جای نگرانی برای ذخیره سوخت خودروها وجود ندارد.
🔹البته باید توجه داشت که پس از شش ماه، مازاد 360 لیتر از کارت سوخت شخصی افراد حذف می‌شود.
🔹اگر فردی در طول این شش ماه مثلا 30 لیتر از سهمیه خود استفاده کند، در ماه هفتم سهمیه 60 لیتر به او تعلق نخواهد گرفت، بلکه این عدد به 30 لیتر می‌رسد.
🔹ممکن است فردی تا پایان ماه هفتم از سهمیه سوخت موجود در کارت سوخت شخصی خود استفاده نکند که در این شرایط ذخیره کارت وی همان 360 لیتر باقی می‌ماند و موجودی کارت او افزایش پیدا نمی‌کند.
🔹در حال حاضر سوخت‌رسانی مانند روال سابق انجام می‌شود و مردم نباید در این باره نگرانی داشته باشند.

http://dezfoolnews.ir/fa/News/24212/بدون-نگرانی-سهمیه-بنزین-خود-را-ذخیره-کنید
بستن   چاپ