روایت آبادان از زخم های که برپیکره خویش می بیند به قلم محمد رشیدپور
روایت آبادان از زخم های که برپیکره خویش می بیند به قلم محمد رشیدپور
سه شنبه 29 مرداد 1398 - 12:13:10
صبح ملت نیوز
سینما،گوزنها،آتش

28مرداد1357

٦٧٧ نفر رو در روى پرده نقره‌اى عذابی آتشین را تجربه کردند
آن شب تماشاگران، آخرین سکانس زندگى خود را با سکانسهاى فیلم درهم آمیختند و هیچگاه از سینما بیرون نیامدند
گویى همه جزیى از فیلم شدند و تیتراژ پایانى آتشینى خلق شد: 
سینما رکس در آتش سوخت...
آبادان روی سراشیب ویرانی قدم گذاشت که تا امروز هم ادامه دارد....
امار  تکان دهنده از بیکاری  نیروهای بومی  آبادانی  و خوزستانی  و عدم رشد  وتوسعه شهری  و زخم جنگ هنوز  برای  مردم  خوزستان به ویژه   شهرهای  آبادان  وخرمشهر  به حدی وخیم  است  که  در آخرین  جلسه  مجلس  شورای  اسلامی نیز صحبت آن به میان آمد اما  متاسفانه با تعطیلی  مجلس  ونزدیک شدن به وعده  های  انتخاباتی  مجلس  دردهای  مردم  خوزستان به حال خود رها میشود تا همچون گذشته بیشتر شود، نگاه  جامع  وکامل  مسئولین  منطقه  ای  بخصو ص استاندارد محترم خوزستان می تواند  از درد  جامعه  خوزستانی  بکاهد، رشد بازسازی منطقه سیل  زده  خوزستان به قول  گفته مسئولین نسبت  به تمام استان  کند  تر است. واقعا  چرا  بیشترین  آمار مهاجرت  بیشترین آمار بیکاری در کنار   آمار بیشترین آمار تحصیل کردگان، در یکجا جمع شده است؟ 
.........

خوزستان شاد وسربلند - ایران سرافراز  
محمد رشیدپور  -  فرهاد علیمیرزایی 

http://dezfoolnews.ir/fa/News/11521/روایت-آبادان-از-زخم-های-که-برپیکره-خویش-می-بیند-به-قلم-محمد-رشیدپور
بستن   چاپ