یادداشت فعال فرهنگی درمورد اثرات مخرب سطحی نگری و فرصت سوزی
سطحی نگری مسئولین و فرصت هایی که به شتاب از دست می رود
شنبه 27 آبان 1402 - 10:52:46
پایگاه خبری صبح ملت
یادداشت/

موسی محمدپور/فعال فرهنگی

جهان امروز، جهان ارتباطات و تکنولوزی برای همه مردم کره زمین بویژه برای حکمرانان کشورها است.
اگر کشوری نتواند به خوبی از تکنولوژی سایر کشورها استفاده کند و در  زمینه های مختلف رابطه  بر قرار کند چیزی، جز عقب ماندگی و بیچارگی برای آن کشور نتیجه ای حاصل نخواهد شد ! 
بیاد آوریم ایران خودمان را در زمانی که در شهرها و روستاهای ما آب لوله کشی،برق، جاده  ،سیستم  کشاورزی، بهداشتی، تعلیم و تربیت و به طور کلی میزان علم ودانش عمومی جامعه ما در سطح تقریبا هیچ بود چه وضعیتی داشتیم.

لااقل نسلی همانند ما که امروزه، هم امکانات این زمان را از قبیل تخصص های مختلف پزشکی ، کشاورزی، صنعتی، نظامی و...تجربه و لمس می کنیم و هم می توانیم  وضعیت ابتدایی گذشته را با حال مقایسه کنیم به خوبی پی می بریم که تفاوتها از کجاها تا کجاست؟

اگر برای درک این پیشرفتها و آن عقب ماندگیها  در یک لحظه زمانی، چشم ها را اندکی ببندیم و سپس باز کنیم به خوبی استنباط خواهیم کرد تفاوت نور امروز را با دنیای تاریک دیروز ! 
از این رو است که می گوییم: *نقش ارتباطات و تکنولوژی برای کشورها جهت تداوم و حفظ و بقای خود امری حیاتی است* .
ما نباید به بهانه اینکه همه مردم کشورهایی که وارد کشور ما می شوند  جاسوس هستند ، روی خودرا بر کشورهای دیگری که می توانیم منافع مشترک و دوطرفه داشته باشیم ببندیم.

در یاد داشت قبل اشاره نمودم که: 
*...همه کشورها،   بویژه کشورهای قدرتمند بزرگ برای برخورداری منافع خود چه در داخل کشورشان و چه در کشورهای دیگر مجهز به سیستم اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی بسیار پیچیده هستند...* 
پس آنچه برای ما مهم است  در درجه اول یکی هوشمندی ما درزمینه مسایل اطلاعاتی است و دیگری تخصص و مهارت ما در بر قراری  توازون معاملات و عهدنامه ها است.

 برچسب زدن جاسوسی به *همه* افراد کشور ها که وارد کشور ما می شوند جز فرصت سوزی و جامعه
را دچار وسواس بدبینی می کند  ثمره ای ببار نخواهد داشت. 
پس بیاییم در این دنیای پرشتاب، با هوشمندی هرچه تمامتر از سفره علمی جهان بهرمند شویم وبه اندازه محتوای سفره ای که از آن منتفع می شویم هزینه هم پرداخت کنیم.

سطحی نگری و عدم شناخت کافی از مسایل، همانند آفت های موریانه ای برای جوامع هستند که اگر به جان هر جامعه ای بیفتد در نهایت نابودی آن جامعه را در پی خواهد داشت./انتهای پیام‌‌
     آبان 1402
تهیه و  تنظیم/مریم مفتوح

http://dezfoolnews.ir/fa/News/114929/سطحی-نگری-مسئولین-و-فرصت-هایی-که-به-شتاب-از-دست-می-رود
بستن   چاپ