تفاهم برگزاری دوره های ضمن خدمت بخشداران و دهیاران استان خوزستان
تفاهم برگزاری دوره های ضمن خدمت بخشداران و دهیاران استان خوزستان
يکشنبه 30 مهر 1402 - 16:30:13
تفاهم برگزاری دوره های ضمن خدمت بخشداران و دهیاران استان خوزستان منعقد شد

به گزارش خبرنگار صبح ملت از اهواز بر اساس این تفاهم مرکز آموزش های عالی آزاد مجری برگزاری 42 دوره مصوب کمیته آموزش و پژوهش وزارت کشور برای کلیه بخشداری ها و دهیاری های استان خوزستان در سال 1402 می باشد.

مالکی مدیر مرکز آموزش های آزاد اعلام کرد، براساس هماهنگی های بعمل آمده با معاونین محترم دانشگاه و مساعدت صورت گرفته از جانب این بزرگواران فراینده برگزاری و زیر ساخت های این تفاهم کلان فراهم و ان شاء الله از ابتدای آبان ماه اجرایی می گردد.

خبرنگار میترا شعبانی

http://dezfoolnews.ir/fa/News/114436/تفاهم-برگزاری-دوره-های-ضمن-خدمت-بخشداران-و-دهیاران-استان-خوزستان
بستن   چاپ