بارش های فرا نرمال در راه غرب ایران
فعالیت پدیده ال نینو در غرب آسیا
جمعه 31 شهريور 1402 - 13:38:22
صبح ملت نیوز

بارش‌های «فــــرانــرمال»  در راه غــــــرب ایران

رئیس سازمان هواشناسی:

با توجه به تقویت پدیده ال‌نینو در غرب آسیا، بارندگی‌های پاییز امسال در کشور زودتر از سال‌های گذشته آغازدر کشور کل کشور بارندگی‌ها در پاییز امسال خوب خواهد شد

الگوهای بلندمدت هواشناسی نشان می‌دهد

پاییز امسال بارندگی‌های نرمالی برای کل کشور داریم. در بخش‌های غربی کشور بارش‌ها «فرانرمال» خواهد بود.این وضعیت تقریباً تا اوایل زمستان هم ادامه خواهد داشت و همچنان در دامنه‌های زاگرس وضعیت مساعدی‌تر را به‌خصوص در دامنه‌های غربی خواهد داشت.


در کل کشور بارندگی ها در پاییز امسال خوب میشود
محمد اسماعیلی - صبح ملت 


http://dezfoolnews.ir/fa/News/113920/فعالیت-پدیده-ال-نینو-در-غرب-آسیا
بستن   چاپ