شعر پرمعنا در کانال افغانستانی ضدطالبان
شعر پرمعنا در کانال افغانستانی ضدطالبان
يکشنبه 7 خرداد 1402 - 13:12:18
خبر آنلاین

همزمان با تنش تهران و کابل که دیروز با نبرد نظامی طرفین نیز همراه شد، کانال افغانستانی و ضدطالبان «مقاومت پنجشیر»، شعری پرمعنا منتشر مرد.

 شعر پرمعنا در کانال افغانستانی ضدطالبان

 

 


http://dezfoolnews.ir/fa/News/107893/شعر-پرمعنا-در-کانال-افغانستانی-ضدطالبان
بستن   چاپ