بمناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی
دوازده نکته دربارۀ زبانِ فارسی
دوشنبه 25 ارديبهشت 1402 - 09:17:25

بهروز صفر زاده 

1. فارسی یکی از زبان‌های خانوادۀ زبان‌های هند و اروپایی است.
2. فارسی از لحاظِ تعدادِ گویش‌وران، بیست و پنجمین زبان در میانِ بیش از هفت هزار زبانِ جهان است.
3. بعد از نفوذِ اسلام در ایران، خطِ پهلَوی به خطِ عربی تغییر یافت.
4. بسیاری از واژه‌های فارسی با واژه‌های انگلیسی هم‌ریشه‌اند، مثلاً برادر، پدر، و مادر.
5. در فارسی تفاوتِ جنسیتی وجود ندارد و مثلاً ضمیرِ «او» هم برای مرد به کار می‌رود هم برای زن.
6. فارسی تنها زبانی است که در آن نشانۀ مفعول، یعنی حرفِ اضافۀ را، واژۀ مستقلی است.
7. در فارسیِ امروز فقط حدودِ چهارصد مصدرِ ساده (بسیط) به کار می‌رود.
8. فارسی یکی از تواناترین زبان‌ها در ساختنِ واژه‌های مُرکّب است.
9. حدودِ نیمی از واژه‌های رایج در فارسیِ امروز وام‌واژه‌های عربی‌اند.
10. مهم‌ترین زبان‌هایی که فارسی از آن‌ها واژه وام گرفته عبارت‌اند از: عربی، ترکی، فرانسوی، انگلیسی، روسی.
11. دوزبان‌گونگی یکی از ویژگی‌های بارزِ فارسی است؛ یعنی زبانِ گفتار با زبانِ رسمیِ نوشتار خیلی فرق دارد.
12. لغت‌نامۀ دهخدا بزرگ‌ترین کتابِ زبانِ فارسی است که در بیست و چهار هزار صفحۀ بزرگ چاپ و منتشر شده‌است.

http://dezfoolnews.ir/fa/News/107604/دوازده-نکته-دربارۀ-زبانِ-فارسی
بستن   چاپ