آب خانه‌های تاریخی شوشتر را با خود خواهد برد؟
آب خانه‌های تاریخی شوشتر را با خود خواهد برد؟
دوشنبه 17 بهمن 1401 - 08:42:09
یک کارشناس مرمت آثار تاریخی میراث فرهنگی شوشتر می‌گوید: بیشتر خانه‌های تاریخی بافت قدیم شوشتر که در آنها شوادان وجود دارد به دلیل شکستگی لوله‌های آب شهری و سرایت آب به شوادان‌ در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته‌اند.

علی‌محمد چهارمحالی در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: تداوم آبگرفتگی در شوادان‌ خانه‌های این شهرستان لحظه تخریب این بناهای باارزش تاریخی را روزبه‌روز جلو می‌اندازد.

او با اشاره به آبگرفتگی شوادان‌ خانه‌های مهم تاریخی این شهرستان بیان کرد: خانه تاریخی جزایری و خانه تاریخی معین‌التجار و به ویژه خانه مستوفی و همچنین خانه تاریخی رحیمی و... با مشکل تداوم آبگرفتگی در شوادان‌ مواجه‌اند.

به گفته این کارشناس مرمت آثار تاریخی: آنچه باعث تخریب خانه‌های تاریخی این شهرستان می‌شود شکستگی لوله‌های آب شهری است که باعث سرایت آب و پر شدن شوادان می‌شود.

خانه طبیب، خانه رحیمی، خانه معین‌التجار، خانه مستوفی، خانه کجباف، خانه مقدم، خانه مرعشی، خانه امین‌زاده، خانه زایر، خانه طبیب شوشتری، خانه جزایری، خانه شیخ جعفر شوشتری، خانه افضل، خانه چهارمحالی، خانه رضوان، خانه زاهدی و... از جمله خانه‌های تاریخی حایز اهمیت شوشتر هستند که رسیدگی به وضعیت آنها امری اجتناب‌ناپذیر است.


http://dezfoolnews.ir/fa/News/104074/آب-خانه‌های-تاریخی-شوشتر-را-با-خود-خواهد-برد؟
بستن   چاپ